VIDA! školám

O projektu

Cílem projektu VIDA! školám – propojení formálního a neformálního vzdělávání je podpora a rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ a středoškolských studentů, pedagogických pracovníků a pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím spolupráce VIDA! science centra a zapojených organizací z oblasti formálního vzdělávání.

Výsledkem spolupráce pedagogických pracovníků a pracovníků VIDA! science centra bude vytvoření 14 vzdělávacích programů s větším zapojením aktivizačních metod přejatých z neformálního vzdělávání (hry, diskuse, simulace, prvky zážitkové pedagogiky, hands-on aktivity, dramatizace). Programy budou využity k cílenému vedení dětí směrem k jejich vlastnímu uvědomění a poznání. Pedagogičtí pracovníci si prohloubí své popularizační schopnosti, čímž se vytvoří základní předpoklad pro budování pozitivního vztahu žáků k přírodovědně-technickým oborům. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami získají možnost poznat a prozkoumat jevy z přírodovědně-technických oborů, což jim přinese širší možnosti dalšího studia či pracovního uplatnění. VIDA! science centrum uplatní své dlouhodobé zkušenosti s neformálním přírodovědně-technickým vzděláváním, zkušenosti s technologiemi a postupy pro demonstrace jevů se zapojením vědecké komunity brněnských vysokých škol. Zároveň mají zaměstnanci VIDA! science centra příležitost získat od zapojených škol a pedagogických pracovníků jejich znalosti ohledně vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů středních škol. Dojde tak ke vzájemnému obohacení zástupců z neformálního a formálního vzdělávání.

Tento projekt „VIDA! školám – propojení formálního a neformálního vzdělávání“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Registrační číslo projektu je CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008290.
MŠMT

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Programy

Č. Program Status Cílová skupina Délka1) Formát
1 Noc v království FyCheBi Schváleno 3.-5. ročník ZŠ 18 Dvoudenní návštěva VIDA! s přespáním
2 Dva dny s energií Schváleno 8. a 9. ročníky ZŠ a ekv. 6 a 8 letých gymnázií 16 Exkurze a návštěva VIDA! s ubytováním
3 Dva dny se zvířaty Schváleno SŠ obory zakončené maturitou 20 Exkurze a návštěva VIDA! s ubytováním
4 Dva dny v Brně Schváleno SŠ obory zakončené maturitou 20 Pobyt s městskou hrou, diskusí a tvorbou prezentace
5 Lidské tělo na Zemi a ve vesmíru Schváleno 8. a 9. ročníky ZŠ a ekv. 6 a 8 letých gymnázií 22 Úvodní a závěrečná návštěva VIDA! a projekty ve škole
6 Pohyb na Zemi a ve vesmíru Schváleno 6. a 7. ročníky ZŠ a ekv. 8 letých gymnázií 23 Úvodní a závěrečná návštěva VIDA! a projekty ve škole
7 Tajemný život rostlin (Rostliny kolébka života) Schváleno 6. a 7. ročníky ZŠ a ekv. 8 letých gymnázií 22 Bloková práce na projektu, exkurze a návštěva VIDA!
8 Jarmark pokusů Schváleno 8. a 9. ročníky ZŠ a ekv. 6 a 8 letých gymnázií 24 Návštěva VIDA! na začátku a konci s prací ve škole mezi
9 Věda bez hranic Schváleno 8. a 9. ročníky ZŠ a ekv. 6 a 8 letých gymnázií / SŠ obory zakončené maturitou 26 Několik návštěv VIDA! pro nevidomé a slabozraké
10 Mozkokruh Schváleno 6. a 7. ročníky ZŠ a ekv. 8 letých gymnázií 29 Pravidelný týdenní kroužek
11 Bastlkroužek Schváleno 6. a 7. ročníky ZŠ a ekv. 8 letých gymnázií 34 Pravidelný týdenní kroužek
12 Škola v přírodě 2.0 Schváleno 3.-5. ročník ZŠ 43 Pětidenní pobytová škola v přírodě
13 Letní škola chemie Schváleno SŠ obory zakončené maturitou 59 Pětidenní letní pobytová škola
14 Letní škola popularizace vědy VIRUScience Schváleno SŠ obory zakončené maturitou 60 Pětidenní letní pobytová škola

Ke stažení

Č. Název programu Metodická a obsahová část v DOCX Metodická a obsahová část v PDF Balík s přílohami Závěrečná zpráva z ověření
1 Noc v království FyCheBi noc_v_kralovstvi_fychebi.docx noc_v_kralovstvi_fychebi.pdf 01_fychebi_prilohy.zip 01_fychebi_zprava_o_overeni_programu_v_praxi_zaverecna_.pdf
2 Dva dny s energií dva_dny_s_energii.docx dva_dny_s_energii.pdf 02_dva_dny_s_energii_prilohy.zip 02_2dny_s_energii_zprava_o_overeni_programu_v_praxi_zaverecna.pdf
3 Dva dny se zvířaty dva_dny_se_zviraty.docx dva_dny_se_zviraty.pdf 03_dva_dny_se_zviraty_prilohy.zip 03_2dny_se_zviraty_zprava_o_overeni_programu_v_praxi_zaverecna.pdf
4 Dva dny v Brně dva_dny_v_brne.docx dva_dny_v_brne.pdf 04_dva_dny_v_brne_prilohy.zip 04_2dny_v_brne_zprava_o_overeni_programu_v_praxi_zaverecna.pdf
5 Lidské tělo na Zemi a ve vesmíru lidske_telo_na_zemi_a_ve_vesmiru.docx lidske_telo_na_zemi_a_ve_vesmiru.pdf 05_lidske_telo_prilohy.zip 05_lidske_telo_na_zemi_a_ve_vesmiru_zprava_o_overeni_programu_v_praxi_zaverecna.pdf
6 Pohyb na Zemi a ve vesmíru pohyb_na_zemi_a_ve_vesmiru.docx pohyb_na_zemi_a_ve_vesmiru.pdf 06_pohyb_prilohy.zip
Prednáška 1
Přednáška 2
Přednáška 3
06_pohyb_na_zemi_zprava_o_overeni.pdf
7 Rostliny kolébka života tajemny_zivot_rostlin.docx dříve Rostliny kolébka života tajemny_zivot_rostlin.pdf dříve Rostliny kolébka života 07_tajemny_zivot_rostlin_prilohy.zip
dříve Rostliny kolébka života
07_tajemny_zivot_rostlin_zprava_o_overeni_programu_v_praxi_zaverecna.pdf
8 Jarmark pokusů jarmark_pokusu.docx jarmark_pokusu.pdf 08_jarmark_pokusu_prilohy.zip 08_jarmark_pokusu_zprava_o_overeni_programu_v_praxi_zaverecna.pdf
9 Věda bez hranic veda_bez_hranic.docx veda_bez_hranic.pdf 09_veda_bez_hranic_prilohy.zip 09_veda_bez_hranic_zprava_o_overeni_programu_v_praxi_zaverecna.pdf
10 Mozkokruh mozkokruh.docx mozkokruh.pdf 10_mozkokruh_prilohy.zip 10_mozkokruh_zprava_o_overeni_programu_v_praxi_zaverecna.pdf
11 Bastlkroužek bastlkrouzek.docx bastlkrouzek.pdf 11_bastlkrouzek_prilohy.zip 11_bastlkrouzek_zprava_o_overeni_programu_v_praxi_zaverecna.pdf
12 Škola v přírodě 2.0 skola_v_prirode_2.0.docx skola_v_prirode_2.0.pdf 12_skola_v_prirode_2_0_prilohy.zip 12_skola_v_prirode2_zprava_o_overeni_programu_v_praxi_zaverecna.pdf
13 Letní škola chemie letni_skola_chemie.docx letni_skola_chemie.pdf 13_letni_skola_chemie_prilohy.zip 13_letni_skola_chemie_zprava_o_overeni_programu_v_praxi_zaverecna.pdf
14 Letní škola popularizace vědy letni_skoly_popularizace_vedy.docx letni_skoly_popularizace_vedy.pdf 14_letni_skola_popularizace_prilohy.zip 14_letni_skola_popularizace_vedy_zprava_o_overeni_programu_v_praxi_realizace_zaverecna.pdf
1)
počet vyučovacích hodin délky 45 minut
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0