VIDA! školám

O projektu

VIDA! školám – propojení formálního a neformálního vzdělávání

Cílem projektu VIDA! školám – propojení formálního a neformálního vzdělávání je podpora a rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ a středoškolských studentů, pedagogických pracovníků a pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím spolupráce VIDA! science centra a zapojených organizací z oblasti formálního vzdělávání.

Výsledkem spolupráce pedagogických pracovníků a pracovníků VIDA! science centra bude vytvoření 14 vzdělávacích programů s větším zapojením aktivizačních metod přejatých z neformálního vzdělávání (hry, diskuse, simulace, prvky zážitkové pedagogiky, hands-on aktivity, dramatizace). Programy budou využity k cílenému vedení dětí směrem k jejich vlastnímu uvědomění a poznání. Pedagogičtí pracovníci si prohloubí své popularizační schopnosti, čímž se vytvoří základní předpoklad pro budování pozitivního vztahu žáků k přírodovědně-technickým oborům. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami získají možnost poznat a prozkoumat jevy z přírodovědně-technických oborů, což jim přinese širší možnosti dalšího studia či pracovního uplatnění. VIDA! science centrum uplatní své dlouhodobé zkušenosti s neformálním přírodovědně-technickým vzděláváním, zkušenosti s technologiemi a postupy pro demonstrace jevů se zapojením vědecké komunity brněnských vysokých škol. Zároveň mají zaměstnanci VIDA! science centra příležitost získat od zapojených škol a pedagogických pracovníků jejich znalosti ohledně vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů středních škol. Dojde tak ke vzájemnému obohacení zástupců z neformálního a formálního vzdělávání.

Tento projekt „VIDA! školám – propojení formálního a neformálního vzdělávání“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Registrační číslo projektu je CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008290.
MŠMT

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Programy

Č. Program Status Cílová skupina Délka1) Formát
1 Noc v království FyCheBi Finalizace 3.-5. ročník ZŠ 18 Dvoudenní návštěva VIDA! s přespáním
2 Dva dny s energií Finalizace 8. a 9. ročníky ZŠ a ekv. 6 a 8 letých gymnázií 22 Exkurze a návštěva VIDA! s ubytováním
3 Dva dny se zvířaty Finalizace SŠ obory zakončené maturitou 21 Exkurze a návštěva VIDA! s ubytováním
4 Dva dny v Brně Finalizace SŠ obory zakončené maturitou 20 Pobyt s městskou hrou, diskusí a tvorbou prezentace
5 Lidské tělo na Zemi a ve vesmíru Ověřování 8. a 9. ročníky ZŠ a ekv. 6 a 8 letých gymnázií 21 Úvodní a závěrčená návštěva VIDA! a projekty ve škole
6 Pohyb na Zemi a ve vesmíru Ověřování 6. a 7. ročníky ZŠ a ekv. 8 letých gymnázií 21 Úvodní a závěrčená návštěva VIDA! a projekty ve škole
7 Rostliny kolébka života Vývoj 6. a 7. ročníky ZŠ a ekv. 8 letých gymnázií 19 Bloková práce na projektu, exkurze a návštěva VIDA!
8 Jarmark pokusů Ověřování 8. a 9. ročníky ZŠ a ekv. 6 a 8 letých gymnázií 24 Návštěva VIDA! na začátku a konci s prací ve škole mezi
9 Věda bez hranic Ověřování 8. a 9. ročníky ZŠ a ekv. 6 a 8 letých gymnázií / SŠ obory zakončené maturitou 16 Několik návštěv VIDA! pro nevidomé a slabozraké
10 Mozkokruh Finalizace 6. a 7. ročníky ZŠ a ekv. 8 letých gymnázií 29 Pravidelný týdenní kroužek
11 Bastlkroužek Ověřování 6. a 7. ročníky ZŠ a ekv. 8 letých gymnázií 24 Pravidelný týdenní kroužek
12 Škola v přírodě 2.0 Finalizace 3.-5. ročník ZŠ 43 Pětidenní pobytová škola v přírodě
13 Letní škola chemie Ověřování SŠ obory zakončené maturitou 44 Pětidenní letní pobytová škola
14 Letní škola popularizace vědy VIRUScience Ověřování SŠ obory zakončené maturitou 44 Pětidenní letní pobytová škola
1)
počet vyučovacích hodin délky 45 minut
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0