VIDA! školám

O projektu

Cílem projektu VIDA! školám – propojení formálního a neformálního vzdělávání je podpora a rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ a středoškolských studentů, pedagogických pracovníků a pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím spolupráce VIDA! science centra a zapojených organizací z oblasti formálního vzdělávání.

Výsledkem spolupráce pedagogických pracovníků a pracovníků VIDA! science centra bude vytvoření 14 vzdělávacích programů s větším zapojením aktivizačních metod přejatých z neformálního vzdělávání (hry, diskuse, simulace, prvky zážitkové pedagogiky, hands-on aktivity, dramatizace). Programy budou využity k cílenému vedení dětí směrem k jejich vlastnímu uvědomění a poznání. Pedagogičtí pracovníci si prohloubí své popularizační schopnosti, čímž se vytvoří základní předpoklad pro budování pozitivního vztahu žáků k přírodovědně-technickým oborům. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami získají možnost poznat a prozkoumat jevy z přírodovědně-technických oborů, což jim přinese širší možnosti dalšího studia či pracovního uplatnění. VIDA! science centrum uplatní své dlouhodobé zkušenosti s neformálním přírodovědně-technickým vzděláváním, zkušenosti s technologiemi a postupy pro demonstrace jevů se zapojením vědecké komunity brněnských vysokých škol. Zároveň mají zaměstnanci VIDA! science centra příležitost získat od zapojených škol a pedagogických pracovníků jejich znalosti ohledně vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů středních škol. Dojde tak ke vzájemnému obohacení zástupců z neformálního a formálního vzdělávání.

Tento projekt „VIDA! školám – propojení formálního a neformálního vzdělávání“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Registrační číslo projektu je CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008290.
MŠMT

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Programy

Č. Program Status Cílová skupina Délka1) Formát
1 Noc v království FyCheBi Schváleno 3.-5. ročník ZŠ 18 Dvoudenní návštěva VIDA! s přespáním
2 Dva dny s energií Schváleno 8. a 9. ročníky ZŠ a ekv. 6 a 8 letých gymnázií 16 Exkurze a návštěva VIDA! s ubytováním
3 Dva dny se zvířaty Schváleno SŠ obory zakončené maturitou 20 Exkurze a návštěva VIDA! s ubytováním
4 Dva dny v Brně Schváleno SŠ obory zakončené maturitou 20 Pobyt s městskou hrou, diskusí a tvorbou prezentace
5 Lidské tělo na Zemi a ve vesmíru Schváleno 8. a 9. ročníky ZŠ a ekv. 6 a 8 letých gymnázií 22 Úvodní a závěrečná návštěva VIDA! a projekty ve škole
6 Pohyb na Zemi a ve vesmíru Schváleno 6. a 7. ročníky ZŠ a ekv. 8 letých gymnázií 23 Úvodní a závěrečná návštěva VIDA! a projekty ve škole
7 Tajemný život rostlin (Rostliny kolébka života) Schváleno 6. a 7. ročníky ZŠ a ekv. 8 letých gymnázií 22 Bloková práce na projektu, exkurze a návštěva VIDA!
8 Jarmark pokusů Schváleno 8. a 9. ročníky ZŠ a ekv. 6 a 8 letých gymnázií 24 Návštěva VIDA! na začátku a konci s prací ve škole mezi
9 Věda bez hranic Schváleno 8. a 9. ročníky ZŠ a ekv. 6 a 8 letých gymnázií / SŠ obory zakončené maturitou 26 Několik návštěv VIDA! pro nevidomé a slabozraké
10 Mozkokruh Schváleno 6. a 7. ročníky ZŠ a ekv. 8 letých gymnázií 29 Pravidelný týdenní kroužek
11 Bastlkroužek Schváleno 6. a 7. ročníky ZŠ a ekv. 8 letých gymnázií 34 Pravidelný týdenní kroužek
12 Škola v přírodě 2.0 Schváleno 3.-5. ročník ZŠ 43 Pětidenní pobytová škola v přírodě
13 Letní škola chemie Schváleno SŠ obory zakončené maturitou 59 Pětidenní letní pobytová škola
14 Letní škola popularizace vědy VIRUScience Schváleno SŠ obory zakončené maturitou 60 Pětidenní letní pobytová škola

Ke stažení

Č. Program - Online metodiky Metodiky programů v DOCX Metodiky programů v PDF Balík s přílohami
1 Noc v království FyCheBi metodika_fychebi.docx metodika_fychebi.pdf 01_fychebi_prilohy.zip
2 Dva dny s energií metodika_dva_dny_s_energii.docx metodika_dva_dny_s_energii.pdf 02_dva_dny_s_energii_prilohy.zip
3 Dva dny se zvířaty metodiky_dva_dny_se_zviraty.docx metodiky_dva_dny_se_zviraty.pdf 03_dva_dny_se_zviraty_prilohy.zip
4 Dva dny v Brně metodika_dva_dny_v_brne.docx metodika_dva_dny_v_brne.pdf 04_dva_dny_v_brne_prilohy.zip
5 Lidské tělo na Zemi a ve vesmíru metodika_lidske_telo_na_zemi_a_ve_vesmiru.docx metodika_lidske_telo_na_zemi_a_ve_vesmiru.pdf 05_lidske_telo_prilohy.zip
6 Pohyb na Zemi a ve vesmíru metodika_pohyb_na_zemi_a_ve_vesmiru.docx metodika_pohyb_na_zemi_a_ve_vesmiru.pdf 06_pohyb_prilohy.zip
Prednáška 1
Přednáška 2
Přednáška 3
7 Tajemný život rostlin (Rostliny kolébka života) metodika_tajemny_zivot_rostlin.docx
dříve Rostliny kolébka života
metodika_tajemny_zivot_rostlin.pdf
dříve Rostliny kolébka života
07_tajemny_zivot_rostlin_prilohy.zip
dříve Rostliny kolébka života
8 Jarmark pokusů metodika_jarmark_pokusu.docx metodika_jarmark_pokusu.pdf 08_jarmark_pokusu_prilohy.zip
9 Věda bez hranic metodika_veda_bez_hranic.docx metodika_veda_bez_hranic.pdf 09_veda_bez_hranic_prilohy.zip
10 Mozkokruh metodika_mozkokruh.docx metodika_mozkokruh.pdf 10_mozkokruh_prilohy.zip
11 Bastlkroužek metodika_bastlkrouzek.docx metodika_bastlkrouzek.pdf 11_bastlkrouzek_prilohy.zip
12 Škola v přírodě 2.0 metodika_svp_2.0.docx metodika_svp_2.0.pdf 12_skola_v_prirode_2_0_prilohy.zip
13 Letní škola chemie metodika_letni_skola_chemie.docx metodika_letni_skola_chemie.pdf 13_letni_skola_chemie_prilohy.zip
14 Letní škola popularizace vědy VIRUScience metodika_letni_skoly_popularizace_vedy_virusscience.docx metodika_letni_skoly_popularizace_vedy_virusscience.pdf 14_letni_skola_popularizace_prilohy.zip
1)
počet vyučovacích hodin délky 45 minut
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0