Pohyb na Zemi a ve vesmíru

1 Vzdělávací program a jeho pojetí

1.1 Základní údaje

Výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II
Název a reg. číslo projektu VIDA! školám - propojení formálního a neformálního vzdělávání
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008290
Název programu Pohyb na Zemi a ve vesmíru
Název vzdělávací instituce VIDA! science centrum
provozuje Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
Adresa vzdělávací instituce a webová stránka Křížkovského 554/12, 60300 Brno, www.vida.cz
Kontaktní osoba Adam Blahák adam.blahak@gmail.com
Datum vzniku finální verze programu 29. 10. 2021 FIXME
Číslo povinně volitelné aktivity výzvy 4
Forma programu Konstrukční dílny FIXME
Cílová skupina 6. a 7. třída ZŠ (prima a sekunda) FIXME
Délka programu FIXME
Zaměření programu FIXME
Rozvíjené klíčové kompetence FIXME
Tematická oblast FIXME
Tvůrci programu Adam Blahák, Tereza Krausová, Lukáš Ulč, Mojmír Látal
Odborný garant programu Mgr. Sven Dražan, sven.drazan@vida.cz
Specifický program pro žáky se SVP Ne

1.2 Anotace programu

FIXME

1.3 Cíle programu

FIXME

1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu

Klíčová kompetence Aktivita rozvíjející KK Způsob rozvíjení KK
komunikace v mateřském jazyce Vítejte na akademii České kosmické dopravy
Expoziční hra
Stanovištní kolotoč
Vyhodnocení expoziční hry a reflexe
Stanovištní štafeta
Závěry ze štafety
Setkání s odborníkem
Krizové situace
Stavba a start rakety
Let na Mars
První jídlo
Zpětná vazba celého projektu
matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií Vítejte na akademii České kosmické dopravy
Expoziční hra
Stanovištní kolotoč
Vyhodnocení expoziční hry a reflexe
Stanovištní štafeta
Závěry ze štafety
Setkání s odborníkem
Krizové situace
Stavba a start rakety
Let na Mars
První jídlo
Zpětná vazba celého projektu
schopnost učit se Vítejte na akademii České kosmické dopravy
Expoziční hra
Stanovištní kolotoč
Vyhodnocení expoziční hry a reflexe
Stanovištní štafeta
Závěry ze štafety
Setkání s odborníkem
Krizové situace
Stavba a start rakety
Let na Mars
První jídlo
Zpětná vazba celého projektu
sociální a občanské schopnosti Vítejte na akademii České kosmické dopravy
Expoziční hra
Stanovištní kolotoč
Vyhodnocení expoziční hry a reflexe
Stanovištní štafeta
Závěry ze štafety
Setkání s odborníkem
Krizové situace
Stavba a start rakety
Let na Mars
První jídlo
Zpětná vazba celého projektu
smysl pro iniciativu a podnikavost Vítejte na akademii České kosmické dopravy
Expoziční hra
Stanovištní kolotoč
Vyhodnocení expoziční hry a reflexe
Stanovištní štafeta
Závěry ze štafety
Setkání s odborníkem
Krizové situace
Stavba a start rakety
Let na Mars
První jídlo
Zpětná vazba celého projektu

1.5 Forma

FIXME

1.6 Hodinová dotace

Aktivita / Blok Délka v minutách Počet vyučovacích hodin (45 min)
Vítejte na akademii České kosmické dopravy
Expoziční hra
Stanovištní kolotoč
Vyhodnocení expoziční hry a reflexe
Stanovištní štafeta
Závěry ze štafety
Setkání s odborníkem
Krizové situace
Stavba a start rakety
Let na Mars
První jídlo
Zpětná vazba celého projektu
Celkem

1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

FIXME

1.8 Metody a způsoby realizace

FIXME

1.9 Obsah – přehled témat programu a jejich anotace včetně hodinové dotace

1.10 Materiální a technické zabezpečení

FIXME

Vybavení prostor:

FIXME

Materiálové vybavení

FIXME

1.11 Plánované místo konání

FIXME

1.12 Způsob realizace programu v období po ukončení projektu

FIXME

1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení projektu

FIXME

Podrobný parametrizovaný rozpočet

Parametry: 24 žáků, 5 realizátorů (pedagog, externí odborník, 3 lektoři).

Položka Předpokládané náklady Poznámky
Náklady na zajištění prostor Vlastní prostory
Ubytování, stravování a doprava účastníků
z toho Doprava účastníků Doprava do místa konání nezohledněna
Stravování a ubytování účastníků
Náklady na realizátory
z toho Stravné a doprava realizátorů Stravné
Ubytování realizátorů
Ostatní náklady
Odměna realizátorům
Náklady celkem
Poplatek za 1 účastníka

1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití

Všechny materiály programu Lidské tělo na Zemi a ve vesmíru jsou k dispozici na adrese

https://mscb.vida.cz/skolam/pohyb/uvod

pod licencí Creative Commons 4.0 BY-SA.

Program bude po schválení řídícím orgánem zveřejněn na portále https://rvp.cz/.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0