Science Inspired

SCIENCE INSPIRED project was created to showcase that science centres are a great space to start your own scientific journey, and teachers in collaboration with educators can be an exceptional inspiration for youth to try to actively acquire their knowledge.

During the project 4 science centres are joining their forces. Those are: Experyment Science Centre in Gdynia, Poland, Agóra Science Centre in Debrecen, Hungary, VIDA! Science Centre in Brno, Czech Republic and NOESIS Science Centre and Technology Museum in Thessaloniki, Greece. Project was set up to inspire both teachers and educators as well as teenagers to pursue their own scientific passion.

Research shows that students find science classes to be interesting and promising, even though they seem to be the hardest and the most demanding. Teens lack in resources, that would allow them to acquire the knowledge easier. To help them, during Science Inspired project, new tools will be introduced to teachers and educators, in order to encourage young people to take up new challenges.

Aims of the project

 • Exchange of experience between teachers and educators from European science centres.
 • To encourage teachers to share their knowledge in their workplace.
 • Collaboration between science centres from Poland, Czech Republic, Hungary and Greece.
 • To inspire young people to create their own scientific content.

During the project teachers and educators will:

 • Take part in 4 study visits in partner science centres.
 • Create their own scientific videos, in which they will have an opportunity to explain the most interesting facts using interactive exhibits.
 • Get acquainted with modern teaching methods e.g. gamification, storytelling, escape rooms, ICT.
 • Establish the needs and (de)motivators of present teens and will try to find the answer to their needs using design thinking method.
 • Create innovative teaching methods based on new technologies and field games.

Teenagers will:

 • Test the tools that educators and teachers have created.
 • Take part in workshops during which they will learn how to create engaging scientific videos.
 • Take part in a contest for short scientific video.
 • Connect and discuss their contest entries with other teens from Hungary, Czech Republic, Greece and Poland.

Study visits

Financing

This project has received funding from the European Union under the Erasmus+ programme.

Duration of the project: 1.12.2018 - 30.01.2021

Projekt SCIENCE INSPIRED byl vytvořen, aby ukázal, že science centra jsou skvělá místa, kde můžete vyrazit na svou cestu za poznáním a vědou, že učitelé spolu s popularizátory mohou být výjimečnou inspirací pro mladé lidi, aby aktivně získávaly znalosti a dovednosti.

V tomto projektu 4 science centra spojují svoje síly. Jsou jimi: Experyment Science Centre v Gdyni, Polsku, Agóra Science Centre v Debrecenu, Maďarsku, VIDA! Science Centre v Brně, České Republice a NOESIS Science Centre and Technology Museum v Thessaloniki, Řecku. Projekt byl navržen tak, aby inspiroval učitele stejně jako popularizátory ze science center a žáky a studenty, aby následovali své nadšení pro vědu a poznání.

Výzkumy ukazují, že studentům přírodovědné předměty přijdou zajímavé a slibné, ačkoliv jsou pro ně často také nejtěžší a nejvíce náročné. Náctiletí postrádají zdroje, které by jim umožnily získat znalosti snáze. Abychom jim pomohli, budou v rámci projektu Science Inspired, vytvořeny učiteli a popularizátory nové nástroje, které je budou stimulovat, aby přijali nové výzvy.

Cíle projektu

 • Výměna zkušeností mezi učiteli a popularizátory z evropských science center.
 • Dodat učitelům odvahu, aby své znalosti sdíleli s ostatními kolegy na škole.
 • Spolupráci mezi science centry z Polska, České Republiky, Maďarska a Řecka.
 • Inspirovat mladé lidi k vlastní tvorbě přírodovědného obsahu.

Během projektu se učitelé a popularizátoři:

 • zúčastní 4 studijních cest v partnerských science centrech,
 • vytvořit svoje vlastní přírodovědné popularizační video, v němž mohou vysvětlit zajímavý jev pomocí interaktivních exponátů,
 • seznámit se s moderními výukovými metodami jako jsou např. gamifikace, vyprávění příběhů, únikové místnosti, výpočetní technika,
 • pochopí potřeby a (de)motivační faktory současných náctiletých, a pokusí se nalézt způsoby naplnění jejich potřeb pomocí metody návrhového přemýšlení (design thinking),
 • vytvoří inovativní výukové metody založené na nových technologiích a herních principech.

Žáci a studenti budou:

 • testovat programy a nástroje vytvořené učiteli a popularizátory,
 • účastnit se dílen, kde se naučí, jak tvořit poutavá přírodovědně popularizační videa,
 • zapojit se do soutěže přírodovědných videí,
 • setkat se a diskutovat jejich tvorbu s dalšími týmy z Maďarska, České Republiky, Řecka a Polska,

Studijní návštěvy

Financování

Tento projekt financuje Evropská Unie v rámci programu Erasmus+.

Trvání projektu: 1.12.2018 - 30.01.2021

Erasmus plus

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0