Noesis

Naše bohužel poslední návštěva projektu Science Inspired se konala v Řeckém science centru a muzeu technologií NOESIS v Soluni.

NOESIS se liší od ostatních center svojí rozlohou – díky tomu, že zde najdeme 4D kino, planetárium, kino IMAX, interaktivní expozici i výstavu aut, starověké řecké technologie, knihovnu a ještě zde najdete volné patro pro putovní expozice, tak si troufám říci, že si každý návštěvník přijde na své.

Tentokrát si nikdo z nás nemusel vybírat, co kdo chce vyzkoušet, protože každý měl možnost dříve či později absolvovat všechny programy.

Vytvářeli jsme své vlastní karetní hry – konkrétně vzali staré známé klasiky a převtělili je do vědeckých verzí, které jsme si pak zahráli. Na workshopu o jednoduchých elektrických obvodech nás nabádali, ať každý přemýšlí sám za sebe a nebojíme se zkoušet, jak co funguje, také jsme si postavili robota, který kreslil.

Absolvovali jsme lekci o dronech, s kterými jsme napřed létali uvnitř místnosti, kde jsme je mohli nejen ovládat, ale i programovat a poté odvážní dobrovolníci dostali do rukou venkovní a o mnoho větší dron, s kterým jsme létali nad NOESIS.

Vyzkoušeli jsme hru, která má za úkol nadchnout teenagery do programování, naučit je myslet logicky, ale i spolupracovat v týmu a využít silných stránek každého jedince. V rámci science show, jsme se podívali, jaké fyzikální a chemické jevy najdeme v kuchyni.

Nakonec, jako již tradičně, jsme si zahráli hru v expozici, avšak tentokrát vytvořenou studenty místní univerzity a vytvářeli popularizační videa s použitím exponátů. Poslední návštěva byla velmi uvolněná a otevřená, všichni jsme se již více znali, a tak i výměna zkušeností a názorů plynula nenásilně a samovolně.

Děkujeme všem z NOESIS za přípravu této báječné a inspirující návštěvy.

Program návštěvy je tady.

Our last study visit of the Science Inspired project was to the NOESIS science center and Technology museum in Thessaloniki.

NOESIS differs from other science centres in its area. Thanks to the 4D cinema, planetarium, IMAX cinema, interactive exhibit Technopark, old cars exhibit and ancient Greek technologies exhibits, library and temporary exhibition zone, there is enough to see for any visitor.

We didn't have to choose from different programs and got to experience everything that was prepared for us.

During the Games from scratch workshop we made our own card games starting with well known ones and redesigning them with a scientific touch and then testing them by play. In the Tinkering workshop we experimented with simple electric circuits and built our own robot that could draw.

During the Drones workshop we first got to fly and program small drones inside a room and then got to test a much bigger one with a camera and flew it over NOESIS.

We got to play a Decode the code game which aims at motivating teenagers to learn programming and logical thinking while working in a team a using each others strengths. The science show was about fun kitchen science experiments.

As tradition has it we got to play an exhibition game designed by university students and created popularization videos with exhibits during the last day.

As this was the last study visit and everyone got to know most of the other people, the atmosphere was quite relaxed and so the exchange of ideas and opinions was free and spontaneous.

Thanks to all from NOESIS for preparing such a wonderful and inspiring visit.

Agenda of the visit is here.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0