Obsahová náplň MSCB

Expozice Moravian Science Centra Brno bude rozdělená do čtyř hlavních tematických celků:

  • Planeta
  • Civilizace
  • Člověk
  • Mikrosvět

Zvláštní sekci tvoří Dětské science centrum pro návštěvníky ve věku od 2 do 6 let.

Planeta

Téma PLANETA je věnováno jevům a zákonitostem, které nás přesahují a s nimiž máme zkušenost jen dílčí či zprostředkovanou. V rámci tohoto tématu hledáme odpovědi na otázky „Jak funguje planeta jako celek?“, „Jaké jsou souvislosti mezi globálními jevy a lokálním chováním?“. Prostor této části expozice mimo jiné nabízí příležitost k diskusi s ostatními návštěvníky. Atmosféra navozuje pocit jako při pobytu v „planetární pozorovatelně“.

Civilizace

Téma CIVILIZACE zpracovává tu část planety, kterou člověk záměrně mění k obrazu svému intenzivní činností. Důraz je kladen na procesy běžnému oku neviditelné či na ukazování běžných procesů v nových kontextech.

Člověk

Téma ČLOVĚK je z pohledu dimenze na úrovni návštěvníka, v podstatě zpracovává nejen jeho každodenní život, zpracovává jeho samého. V této části expozice se chceme věnovat lidskému tělu a zajímavostem jeho fungování, lidskému zdraví, fyziologii orgánů, smyslům a procesu myšlení.

Mikrosvět

Téma MIKROSVĚT je svou dimenzí mnohem menší než návštěvník. Záměrem je ukázat, že mikrosvět je obsažen ve všech výše uvedených tématech a tím o uvědomění si provázanosti světa. Přesto, že je mikrosvět svou dimenzí tak malý a všudypřítomný, návštěvníkovi se zdá vzdálený a nepoznaný, jelikož je běžným okem neviditelný.

Dětské SC

Cílovou skupinou dětského Science centra jsou děti ve věku od 2 do 6 let. V tomto věku se děti seznamují se základními jevy, které nám dospělým připadají samozřejmé. Rozpoznávají barvy, tvary, staví si z kostek, chtějí řídit auta nebo si hrát na prodavače, chtějí lézt po všem možném, prolézat kudy to jen jde, schovávat se, houpat se.


/var/www/data/pages/cz/obsah.txt · Poslední úprava: 2012/07/24 17:39 autor: Sven Dražan
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0