Obsahová náplň MSCB

Expozice Moravian Science Centra Brno bude rozdělená do čtyř hlavních tematických celků:

  • Planeta
  • Civilizace
  • Člověk
  • Mikrosvět

Zvláštní sekci tvoří Dětské science centrum pro návštěvníky ve věku od 2 do 6 let.

Planeta

Téma PLANETA je věnováno jevům a zákonitostem, které nás přesahují a s nimiž máme zkušenost jen dílčí či zprostředkovanou. V rámci tohoto tématu hledáme odpovědi na otázky „Jak funguje planeta jako celek?“, „Jaké jsou souvislosti mezi globálními jevy a lokálním chováním?“. Prostor této části expozice mimo jiné nabízí příležitost k diskusi s ostatními návštěvníky. Atmosféra navozuje pocit jako při pobytu v „planetární pozorovatelně“.

Civilizace

Téma CIVILIZACE zpracovává tu část planety, kterou člověk záměrně mění k obrazu svému intenzivní činností. Důraz je kladen na procesy běžnému oku neviditelné či na ukazování běžných procesů v nových kontextech.

Člověk

Téma ČLOVĚK je z pohledu dimenze na úrovni návštěvníka, v podstatě zpracovává nejen jeho každodenní život, zpracovává jeho samého. V této části expozice se chceme věnovat lidskému tělu a zajímavostem jeho fungování, lidskému zdraví, fyziologii orgánů, smyslům a procesu myšlení.

Mikrosvět

Téma MIKROSVĚT je svou dimenzí mnohem menší než návštěvník. Záměrem je ukázat, že mikrosvět je obsažen ve všech výše uvedených tématech a tím o uvědomění si provázanosti světa. Přesto, že je mikrosvět svou dimenzí tak malý a všudypřítomný, návštěvníkovi se zdá vzdálený a nepoznaný, jelikož je běžným okem neviditelný.

Dětské SC

Cílovou skupinou dětského Science centra jsou děti ve věku od 2 do 6 let. V tomto věku se děti seznamují se základními jevy, které nám dospělým připadají samozřejmé. Rozpoznávají barvy, tvary, staví si z kostek, chtějí řídit auta nebo si hrát na prodavače, chtějí lézt po všem možném, prolézat kudy to jen jde, schovávat se, houpat se.


Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0