Cíle a zásady MSCB

Hlavním cílem Moravian Science Centre Brno je probouzet v lidech radost z objevování, chuť vnímat, hravost, experimentování a učení se z chyb a podporovat úvahy o souvislostech ve světě kolem nás.

MSCB má být otevřený prostor, v němž se setkávají zajímaví lidé a zajímavé myšlenky. Má se stát autoritou a důvěryhodnou institucí.

  • Škola hrou v Science centru: SC školu nenahrazuje, ani nesnižuje její význam. Právě naopak – doplňuje školu, dává jí možnosti, na které by sama neměla, zatraktivňuje poznatky.
  • Rukama a hlavou: Exponáty vyžadují interakci s návštěvníkem. Ten tak není jen v roli pasivního příjemce, ale aktivně se na experimentech podílí.
  • Probouzení zvídavosti: Žádné dlouhé texty obsahující odpovědi na otázky, které návštěvník nepoložil. SC nejprve provokuje k přemýšlení, poté pomáhá nacházet odpovědi.
  • Setkávání: Vědců s veřejností, vědců s vědci, učitelů s učiteli, studentů a žáků s vědci, dětí s dospělými, nejrůznějších skupin lidí.
  • Popularizace vědy a výzkumu: SC dává vědeckým institucím možnost informovat veřejnost o své práci, o svých výsledcích a přesvědčovat každého, že investice do vědy se vyplácí.
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0