Agora

Tři nadupané a horké dny v maďarském Debrecenu: science centrum AGORA, schované uprostřed Botanické zahrady University of Debrecen, hostilo třetí studijní návštěvu projektu Science Inspired, na kterou jsme odjeli 24. července a vrátili se 28.

Agora je architektonicky zajímavý interiér s velkým přednáškovým sálem, interaktivní zónou s exponáty, akváriem, prostorem pro virtuální realitu, nafukovací planetárium, dílnami a laboratořemi, propojený vysutými lávkami s pozorovatelnou na střeše.

Při úvodní prohlídce jsme se měli možnost podívat do všech prostor a zázemí nepřístupném veřejnosti včetně expozičních dílen, vývojovou místností a prostorem osvětleným jednobarevným světlem, kde barvy mizí.

Měli jsme možnost vyzkoušet program v chemické učebně věnovaný využití solární energie a ukázce toho, jak jednoduše jde filtrovat znečištěná voda. Zažili jsme i nevšední workshop s Legem - naší hlavní motivací bylo naprogramovat neporazitelného robota pro souboj s ostatními, takže učení probíhalo nenásilně a jaksi mimoděk. I účastníci, kteří se s programováním do té doby nesetkali a vlastně z něj měli i obavy, byli do programu vtaženi a překvapeni, jak zajímavá věc to může být.

Edutaineři Agory pro nás nachystali i volitelný program - polovina z nás se šla podívat na Střední uměleckou školu Károly Kóse, druhá polovina mohla otestovat premiéru expoziční hry, ve které jsme po menších týmech pátrali po ukradeném obrazu. Pomocí šifer a interakcí s exponáty v Agoře jsme nakonec ve spolupráci s ostatními obraz našli.

Další oblastí, které jsme se věnovali, byla práce s technologiemi: učili jsme se, jak vytvořit výukové kvízy, zkoušeli jejich různé typy (Quizizz, Quizlet a Kahoot!) a hledali pro ně efektivní využití. A na závěr - stejně jako v Gdyni a v Brně - jsme tvořili krátká výuková videa. Protože šlo o třetí studijní návštěvu, dokázali jsme zužitkovat předchozí zkušenosti s tvorbou videí i jsme si znovu potvrdili, že na vytvoření kvalitního výukového videa, které trvá 1 minutu, je potřeba mnohem víc času než půl dne práce.

Inspirativní, plné sdílení zkušeností mezi jednotlivými účastníky, obohacující.

Program studijní cesty je tady.

Our third study visit from the Science Inspired project took us to the Agora science centre in Debrecen Hungary from sunny June 24th to 28th.

Agora is located in the botanical garden of the Debrecen university, has an architecturally interesting interior with a large auditorium, interactive space with exhibits, aquarium, virtual reality zone, an inflatable planetarium, workshops and laboratories and an observation cupola on the roof.

The introduction and tour took us through all main spaces and also into facilities not accessible to the public such as exhibits workshop, work-in-progress space and a monochromatic room where colours disappear.

Edutainer from Agora also prepared an optional program - one half went to visit Károl Kós High school of Arts and the other got to test a brand new adventure game taking place in the exhibit where small teams searched for a stolen painting. By solving puzzles and ciphers we were eventually able to find the stolen art-piece.

We got to try out a workshop on recycling and renewable energy and robot construction workshop where we learned how to program a Lego mindstorms robot in a graphical programming interface and then had the robots play a sumo wrestling championship. Even those without previous experiences in programming were quickly consumed by the playfulness and after loosing all doubts had a lot of fun. We learned about online tools and platforms such as Quizizz, Quizlet and Kahoot!. Since this was the third study visit, we got to use all previous experiences in creating science videos and again confirmed that to create a high quality short video a day's work is not enough.

It was inspiring, full of sharing experiences between participants and immensely enriching.

Program of the study visit is here.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0