Experyment

VIDA! Science Centre on a study visit in Experyment science centre

As a part of the international Science Inspired project we travelled to the Polish city of Gdynia. The hosting science centre Experyment prepared three days of a wonderful and rich programme. Together with colleagues from Greece and Hungary we first got to know the Science centre itself with all exhibits and activities offered to visitors. We participated in sessions in pervasive game development and dramaturgy of games. We experienced and then created innovative scavenger hunt games with using the Action Track tool. We undertook an experimental workshop on electricity about Edison and Tesla. In teams we conceived, shot and edited an educational video, in which a specific natural phenomenon was introduced in a attractive and educational way. Lectures on how to create such videos with useful tips, tricks and tools helped us very much in this task. We also didn’t miss out on an escape game in which we followed a spy through Europe and also created a teenager persona to help us understand this specific age group.

The first study visit took part in Polish Gdynia in the Experyment science centre from the 1st to 5th April 2019. Together 20 representatives of science centers and 20 teachers from Poland, Hungary, Czechia and Greece took part.

Program of the study visit in Experyment can be seen → here.

Photogalery is → here.

VIDA! science centrum na studijní návštěvě v science centru Experyment

V rámci mezinárodního projektu Science Inspired jsme se vydali do polského města Gdyně. Pořadatelské Science centrum Experyment si pro nás připravilo bohatý třídenní program. Společně s kolegy z Řecka a Maďarska jsme se nejprve seznámili se samotným Science centrem, exponáty a výukovými programy, které centrum nabízí návštěvníkům. Absolvovali jsme přednášky zaměřené na vývoj a dramaturgii her. Vytvářeli jsme edukační hry s využitím inovačních technologií - Scavanger Hunt games a učili se pracovat s aplikací Action Track. V týmech jsme natočili, nastříhali a prezentovali edukační video, ve kterém jsme vysvětlili poutavou formou konkrétní jev. K tomu nám pomohly přednášky zaměřené právě na tvorbu videí a recepty a návody, co ke správnému videu patří. Nechyběla také úniková hra, kde jsme šli po stopách agenta a workshop zaměřený na porozumění cílové skupině teenagerů.

První ze studijních návštěv proběhla v polské Gdyni v science centru Experyment v termínu od 1. – 5. dubna 2019. Návštěvy se zúčastnilo 20 zástupců science center a 20 učitelů z Polska, Maďarska, Česka a Řecka.

Program studijní návštěvy v Experymentu je k vidění → zde.

Fotogalerii naleznete zde → zde.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0