VIDA!

Druhá návštěva v rámci projektu Science Inspired se konala od 6. do 9. května u nás, ve VIDA! science centru. Po naší první návštěvě v Experymentu, jsme tentokrát mohli během tří dnů ukázat my, co naše science centrum umí. Hostili jsme 15 zástupců science center a 15 učitelů z Polska, Maďarska a Řecka. Náš tým tvořilo dohromady 15 osob – 7 učitelů a 8 zaměstnanců.

Účastníci si hned na začátku vyzkoušeli expoziční hru Chytřejší než Holmes. V průběhu návštěvy shlédli dvě science show – Detonátor a Mr. Ucho. Zjistili, jak se u nás připravují Vidátoři – absolvovali performerský a herní workshop. Komu to bylo stále málo, mohl večer navštívit VIDA! After Dark, tentokrát s tématem Láska.

Kromě společných aktivit si každý zvolil, které programy si chce u nás vyzkoušet – Na tělo či VIDA! escape game a Srdce na dlani nebo Plazma.

Ve VIDA! escape game bylo potřeba pomocí vyluštění série hádanek a hlavolamů uniknout z tajuplné místnosti. V programu Na tělo se zase zájemci dozvěděli o tajuplné reprodukční soustavě lidského těla. V Srdci na dlani mohl každý poznat anatomii srdce a v Plazmatu jsme se podívali na zoubek čtvrtému skupenství hmoty.

Poslední den jsme se zaměřili na propojení škol a science center – polovina lidí absolvovala ukázkovou hodinu na ZŠ Sirotkova, kde mohli shlédnout jak se poznatky, které si studenti odnesli z VIDA! science centra aplikují ve výuce a zbytek zjistil, jak studenti s pomocí Vidátorů připravili a předvedli pokusy pro své mladší spolužáky v rámci programu Jarmark pokusů projektu VIDA! školám. V rámci netradiční prohlídky historického centra Brna jsme si zahráli městskou šifrovací hru Cryptomania: Bitva o Brno, ta všechny provedla zákoutími, kde během třicetileté války stateční Brňané odolávali Švédské přesile.

Celou návštěvou se prolínalo již druhé vytváření videí na téma popularizace vědy, které bylo zakončeno promítáním u čtvrteční večeře, čímž byla úspěšně ukončena i tato návštěva.

Program s anotací, který jsme připravili → zde.

Fotogalerii naleznete zde → zde.

The second study visit of the Science Inspired project took place from 6th to 10th May at our own VIDA! science centre. After our first visit to Experyment, we now had three days to show the best of what we have to offer. We hosted 15 science centre educators and 15 teachers from Poland, Hungary and Greece. Our team was composed of 15 people - 7 teachers and 8 staff.

At the beginning participants got to try the exhibit game Smarter then Holmes. During the visit they got to see two science shows - Detonator and Mr. Ear. They found out how Vidators are prepared during a performance workshop and games workshop. And if that was not enough they could visit us at night during the VIDA! After Dark event built around the theme of Love.

Besides common activities each participant could choose which programs they want to experience - Under the skin or VIDA! escape game and Open heart or Plasma.

In VIDA! escape game it was necessary to solve a series of puzzles and tasks to escape a mysterious room. Under the skin gave us knowledge about the hidden reproductive system of the human body. In Open heart everyone could find out about the anatomy of our heart and Plasma gave us a look into the fourth state of matter.

The last day was aimed at connecting schools and science centres - half of the participants got to visit an exemplary lesson at Sirotkova Elementary School, where they got to see how experiences from a visit to VIDA! are applied within the education process. The other half went to a Science bazaar in VIDA! prepared by high school students for their younger peers within the VIDA! to schools project.

A non-traditional tour of the historical city centre of Brno was the urban puzzle game Cryptomania: Battle of Brno which took us through places where brave Brno citizens withstood the overwhelming numbers of the Swedish army during the thirty years war.

The whole study visit was interlaced by creating science popularization videos, which were screened during the final Thursday dinner.

Agenda of the study visit can be seen → here.

Photo gallery can be found → here.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0