Poznej Brno jinak

 • Obsah
 • Metodika
Načítám ...

Forma a popis realizace

Žáci se vydávají v roli městských hnutí do Brna. Program je motivován jako soutěž. Žáci navštíví různá místa – od těch známých, historických, až po místa, která utvářejí život ve městě spíše v současnosti.

Metody

pohybová hra, skupinová tvorba, soutěž

Metody a formy

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
tablet 8 dva do skupiny - offline stažené webové stránky, čtečka QR kódů, mapy
desky pro průvodce 4
papír se záložními QR kódy 4
průhledy ke stanovišti Masarykova čtvrť 3×4 každý tým má průhled ke třem vilám
celodenní jízdenky na MHD dle počtu účastníků
kontakty na realizátory, organizátory, průvodce 4
manuál pro průvodce 3
fotografie lokalit s QR kódy 4
správné odpovědi k jednotlivým úkolům 4
desky s klipem 8
propisky 12
arch pro zapsání správných odpovědí a bodů 4
pohár pro vítěze 1
papíry na psaní 20 5 do týmu

Struktura

 • Účastníci se vracejí z oběda na místo uvedení programu.
 • Účastníkům jsou vysvětlena pravidla programu a přidělen průvodce (stejný jako u předchozí hry).
 • Účastníkům je sděleno umístění prvního QR kódu a zadání dotazníků.
 • Hra je odstartována, účastníci se vydávají do Mendelova muzea.
 • Účastníci postupně navštíví šest míst v Brně, v průběhu zasílají správné odpovědi operátorům na telefonu.
 • V 18:00 se všechny skupiny sejdou v restauraci Skanzeen, kde odevzdají své materiály realizátorům a zasednou k večeři.

Podrobně rozpracovaný obsah

Vysvětlení pravidel

Účastníci se vracejí z oběda do prostoru, kde proběhlo přivítání a vysvětlení pravidel hry „Postav si své město“. Realizátoři již mají připravené “balíčky” pro jednotlivé týmy. Než jim je předají, poprosí opět, aby se rozestavili do půlkruhu a vyslechli si pravidla hry. „Nyní nastává klíčová část celé kampaně. Jako správní zastupitelé, kteří vládnou městu, musíte také město dobře znát. Vědět přesně jaké jsou jeho silné i slabé stránky a podle toho sestavit volební program. Do 18:00 musíte navštívit šest klíčových míst Brna. Na každém místě najdete QR kód, pod kterým se, po naskenování do tabletu, dozvíte důležité informace o daném místě. Ty si společně přečtěte a dáte se do plnění úkolu týkajícího se daného místa (sms úkol nebo otevřený úkol). Další úkol budete plnit při přesunu na další klíčové místo, kde se bude nacházet další QR kód. Za všechny úkoly můžete získat 1-6 bodů, dle obsáhlosti zadání. Dle vašeho umístění v závodě získáte zásadní bonus v zítřejší části. Během celého programu se pohybujete jako tým a nerozdělujete se, pokud není řečeno jinak. Trasu plánujete společně, můžete využít tabletu a map v něm. Na cestu dostanete tašku, kde máte důležité kontakty a telefonní čísla na realizátora, jízdenky na tramvaj (ve dvou úsecích se totiž svezete). Na cestu se s vámi vydá průvodce/průvodkyně, kterého (kterou) už znáte z dopoledne.

Existují tedy čtyři typy úkolů:

 1. a) SMS úkoly – typicky klíčové slovo, letopočet atd., které na místě naleznete/zjistíte, odešlete SMS dispečerovi (číslo máte napsáno v deskách) a v případě úspěšnosti nad 50% můžete pokračovat dále. Pokud máte procentuální úspěšnost nižší, musíte odpovědět znovu - lépe, ale do celkového výsledku se již započítává první dosažené procento.
 2. b) Otevřené úkoly – úkoly, jejichž zadání vyžaduje širší textový komentář. Nejsou nutné k dalšímu postupu, ale tvoří značnou část možného bodového zisku. U otevřených úkolů se nebojte rozepsat.
 3. c) Úkoly po cestě – souvisejí s přesunem mezi jednotlivými stanovišti. Budete fotit zadané fenomény, problémy a městské procesy. I tyto přispívají k celkovému bodovému součtu. Danou fotku vždy v aplikaci označte číslem a písmenem daného úkolu. Pokud tedy po vás například v úkolu 11A budeme chtít vyfotit červené auto, pak na fotku červeného auta napíšete 11A.
 4. d) Dotazníky - Během celé trasy můžete vyplnit až 10 dotazníků. Za každý získáte bod. Před načtením prvního QR kódu musíte mít vyplněné 3 dotazníky.

Máte nyní nějaké dotazy? Je něco, co ještě potřebujete vědět?

Průběh programu

Příprava, Mendlovo náměstí a přesun do Masarykovy čtvrti

Skupinky žáků se vypraví se svým průvodcem na Mendlovo náměstí. Cestou vyplňují dotazník se třemi respondenty. Poté dorazí na zahradu Mendelova muzea, kde mají podle pokynů vyhledat první QR kód (na meteorologické stanici). Přiložením tabletu se QR kód (umístěný na spodní straně meteorologické stanice) načte a zobrazí se stránky se zadáním úkolů. Žáci si společně přečtou informace k místu a snaží se splnit úkol v Mendelově muzeu. Na základě informací v expozici Mendelova muzea doplňují slova k textu, který líčí život J. G. Mendela. Splněný úkol posílají přidělenému dispečerovi. Poté, co zvládnou tři správné odpovědi ze šesti (50%), pokračuje skupinka dál. Poslední záložka „Další stanoviště“ je navede na zastávku trolejbusu č. 35, který je převeze na zastávku Tvrdého. Před domem Tvrdého č. or. 8 je čeká další QR kód. Ještě předtím mají v blízkosti vyfotit tzv. stolperstein („kámen zmizelých“), tedy mosazný kámen se jmény obětí holocaustu.

Stanoviště Masarykova čtvrť a přesun na Kamennou kolonii

Po načtení QR kódu se žáci dozvědí, že se nacházejí v architektonicky a urbanisticky cenné Masarykově čtvrti. Mají za úkol najít tři vily – jejich obrázky jim rozdá průvodce a připojí ještě orientační mapku čtvrti. Obrázky jsou vytištěné na průhledné fólii, žáci je „přikládají“ k průčelím jednotlivých budov, porovnávají je a takto hledají ty správné. Vilu pak nafotí tabletem a zakroužkují tři požadované prvky. Dispečerovi pak odesílají adresu všech tří nalezených vil. Poslední záložka „Další stanoviště“ jim sdělí, že mají jít do Kamenné kolonie, cestou přes Poříčí a Kamennou kolonii. Jak procházejí rušnými komunikacemi, čeká je úkol po cestě. Vyhledávají:

 1. a) relativně liduprázdná místa
 2. b) přeplněná místa
 3. c) místa, kde se dá odpočinout

Místa vyfotí a v tabletu označí číslem úkolu. Stanoviště s dalším QR kódem najdou na křižovatce ulic Kamenná a Kamenná čtvrť, nedaleko sloupu elektrického vedení.

Stanoviště Kamenná kolonie a přesun na židovský hřbitov

Další úkol se týká Kamenné kolonie neboli lidově „Kamenky.“ Nejprve si zde žáci vytipují jeden konkrétní dům a pokoušejí se nalézt rozdíly mezi tímto domem a vilami v Masarykově čtvrti (v architektuře, velikosti, fasádách, malebnosti). Zkoušejí také zodpovědět otázku, proč tomu tak je. Stavbu poté vyfotí a označí na tabletu číslem úkolu. Následně plní SMS úkol, který spočívá v určení vzdálenosti mezi dvěma konkrétními domy v Kamenné kolonii (Kamenná čtvrť 4 – Kamenná čtvrť 10). Poté, co se trefí do rozmezí +- 10 metrů, mohou pokračovat dál. Poslední záložka „Další stanoviště“ žáky vybídne, aby šli na tramvajovou zastávku Nemocnice Milosrdných bratří a odtamtud jeli nejprve linkou č. 2 na Hlavní nádraží, odtamtud pak linkou č. 8 na zastávku Židovský hřbitov. Na zastávce Nemocnice Milosrdných bratří se na chvilku zastaví a spočítají:

 1. a) kolik aut projede za 1 min v jednom směru,
 2. b) v kolika autech seděl jeden člověk a v kolika více lidí.

To je součást úkolu po cestě, stejně tak jako následující jízda tramvají. Během té mají za úkol v určitém okamžiku spočítat spolucestující. Stanoviště s dalším QR kódem se nachází na cihlovém okénku u vstupu na židovský hřbitov nedaleko stejnojmenné zastávky.

Stanoviště Židovský hřbitov a přesun do galerie Vaňkovka

Na židovském hřbitově čeká na žáky hned několik úkolů, které všechny odešlou v SMS dispečerovi. První úkol se týká nalezení hrobu známého herce Hugo Haase – k orientaci žákům pomáhá mapa s přiblížením místa pátrání, jakož i vyznačené sekce a číslo samotného hrobu, což jsou také informace nutné k zaslání a ověření. Dále je třeba zjistit, který hebrejský znak či slovo na náhrobcích označuje muže a které ženu. Třetí úkol se týká nejčastějších symbolů, které se na náhrobcích opakují. V případě brněnského židovského hřbitova jde o symboly žehnajících rukou a levitské soupravy. Konkrétně žáci hledají tři náhrobky se symbolem žehnajících rukou – a v SMS odesílají příjmení, která na náhrobcích objevili. Záložka „Další stanoviště“ žákům sdělí, aby nasedli do tramvaje č. 8 a vystoupili na zastávce Vlhká. Odtud pokračují už pěšky po ulici Křenová a Dornych do ulice Ve Vaňkovce. Během pěšího přesunu si všímají výrazných reklam, billboardů a vývěsních štítů. Odpovídají při tom na otázky, které z výše popsaných objektů nezapadají do prostoru, které se jim naopak zdají vkusné, a zamýšlejí se nad tím, kde by si vyvěsili vlastní reklamu. Všechny tyto jevy fotograficky dokumentují. Stanoviště s QR kódem pak najdou v ulici Ve Vaňkovce, mezi Galerií Vaňkovka a Fait Gallery, konkrétně na podstavci jednoho ze sloupů.

Galerie Vaňkovka a přesun na Denisovy sady

Páté stanoviště se týká galerie Vaňkovka a přilehlého okolí. Žáci po načtení stránek prostřednictvím QR kódu obdrží informaci, aby se jejich tým rozdělil na dvě poloviny. Každá z nich má k dispozici svůj tablet, průvodce zapůjčí ten záložní. První skupina se jde posadit do Café Práh, které je na okraji nákupního centra. Účastníci mají za úkol si všimnout drobných předmětů (keramika, košíčky, loutky, plyšové postavičky…), které jsou vyskládané ve vitrínce u vstupu a odpovědět na otázku, co je to za skupinu lidí, která tyto předměty vyrábí. Dalším úkolem pak je přečíst si veskrze obsáhlý text o revitalizaci Vaňkovky a Kohnovy cihelny ve Štýřicích a porovnat odlišnou historii jejich znovuoživování. Na základě přečtení textu skupina odpovídá na otázky: Jaké skupiny se zasadily o to, že revitalizace Vaňkovky uspěla? Jaké skupiny se točí kolem brownfieldu Kohnova cihelna a jak se liší od těch od Vaňkovky? Proč se problémy jednoho brownfieldu podařilo vyřešit a u druhého se to nedaří? Odpovědi na otázky žáci píší formou obsáhlejšího textu. Druhá skupina pak plní svou porci úkolů přímo v interiéru nákupního centra Vaňkovka. Ta se zabývá otázkami na jméno slavného konstruktéra mostů, spojeného s někdejší továrnou, dále klasifikací obchodů v nákupním centru a kovovým medailonem s datem rekonstrukce Vaňkovky. Jakmile mají obě poloviny týmu splněno, kontaktují se telefonicky/přes messenger, sejdou se a podle pokynů ze záložky „Další stanoviště“ pokračují k supermarketu Tesco a podchodem zvaným Myší díra na ulici Nádražní a před budovu brněnského hlavního nádraží. Cestou nahlížejí na Masarykovu třídu, sledují obchody v přízemí a srovnávají jejich charakter s vyššími patry této zástavby. Úkolem je hodnotit celkovou kompozici a vzájemné vazby. Dále si všímají odpadkových košů, poklopů od kanálů a dalších blízkých prvků. Žáci fotí obchod, který je/není dobře zakomponovaný do budovy a také prvky, které by bylo možné vyřešit vizuálně lépe. QR kód pak najdou v Denisových sadech, konkrétně u betonové vyhlídky nad Husovou ulicí, u podstavce, který míří na červený kostel na konci Husovy ulice.

Denisovy sady a přesun do Skanzeenu

V Denisových sadech a okolí, do kterého patří i katedrála sv. Petra a Pavla (Petrov), žáci splní několik dalších úkolů. Nejprve část týmu zjistí, v jakém roce došlo ke stavbě dvou hlavních věží katedrály. Druhá část týmu mezitím zajde na terasu s výhledem na Brno a zapisuje odpovědi na otázky, co na ně působí nepatřičně, co lahodí jejich oku a kterou část Brna pozorovali. SMS úkol spočíval v tom, kterým směrem se na Brno dívali. Třetí úkol se týká Pavla Haase, bratra slavnějšího Huga, a návaznosti na místo jeho úmrtí a úmrtí Huga Haase, které je spojené s rokem okupací Československa armádami Varšavské smlouvy. „Rozepisovací“ úkol se ptá, proč Pavel Haas zemřel v tak mladém věku. Žáci také píší hypotetický dopis známému v cizině, který má zaznamenat, co se děje r. 1968 v naší zemi. Po splnění všech úkolů jdou žáci nejbližší cestou k restauraci Skanzeen na Pekařské ulici. Cestou ještě plní úkol, který se týká vozíčkářů a nevidomých lidí. Žáci si všímají všech možných překážek, kladou si otázky, jak vozíčkář či nevidomý překonává silnice atd. Fotí také překážku, se kterou by jako hendikepovaní měli problém, a místa, která jsou naopak dobře vyřešená. Jakmile žáci dorazí do restaurace Skanzeen, odevzdají tablety i požadované texty. Hra „Poznej Brno jinak“ v tuto chvíli končí, později po další aktivitě (Přednáška Urban centra) následuje ještě vyhodnocení.

Obsahové přílohy

#SouborPopis
004.02.12 dotazník pro veřejnost.docdotazník pro veřejnost
004.02.22 dotazník pro veřejnost.pdfdotazník pro veřejnost
004.02.01 formulář pro vyhodnocení odpovědí.docformulář pro vyhodnocení odpovědí
004.02.23 formulář pro vyhodnocení odpovědí.pdfformulář pro vyhodnocení odpovědí
004.02.03 heinrichova 12.pngprůhled vily 1
004.02.04 jiříkovského 13.pngprůhled vily 2
004.02.16 kamenná kolonie.rarWebové stránky Kamenná kolonie
004.02.17 Masarykova čtvrť.rarWebové stránky Masarykova čtvrť
004.02.15 mendel text.docxdoplňování textu o J.G. Mendelovi
004.02.24 mendel text.pdfdoplňování textu o J.G. Mendelovi
004.02.18 Mendlovo náměstí.rarWebové stránky Mendlovo náměstí
004.02.19 Petrov.rarWebové stránky Petrov
004.02.25 QR kódy.docxQR kódy
004.02.26 QR kódy.pdfQR kódy
004.02.20 Vaňkovka.rarWebové stránky Vaňkovka
004.02.06 všetičkova 12.pngprůhled vily 4
004.02.05 všetičkova 4.pngprůhled vily 3
004.02.08 zadání k vilám 1.docxzadání k vilám 1
004.02.31 zadání k vilám 1.pdfzadání k vilám 1
004.02.09 zadání k vilám 2.docxzadání k vilám 2
004.02.32 zadání k vilám 2.pdfzadání k vilám 2
004.02.10 zadání k vilám 3.docxzadání k vilám 3
004.02.33 zadání k vilám 3.pdfzadání k vilám 3
004.02.11 zadání k vilám 4.docxzadání k vilám 4
004.02.34 zadání k vilám 4.pdfzadání k vilám 4
004.02.07 Zachova 5.pngprůhled vily 5
004.02.21 Židovský hřbitov.rarWebové stránky Židovský hřbitov

Zdroje

# PřílohyZdrojPopisAutorPůvodLicenceDatum
004.02.03 0101_resource.png průhled vily b.a.r.u. Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-23
004.02.04 0101_resource.png průhled vily b.a.r.u. Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-23
004.02.16 0202_resource.png mapa části města Seznam.cz, a.s https://mapy.cz CC BY-SA 2020-11-24
004.02.16 03 texty na webové stránky k programu Pavel Dobeš a Lukáš Semerád Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.16 0404_resource.jpg kamenná kolonie Tomáš Bochořák, Způsob života dělnických rodin v brněnské Kamenné čtvrti, Diplomová práce UJEP, Brno 1979 https://kamenka.eu Jiná 2020-11-24
004.02.16 0505_resource.jpg kamenná kolonie Tomáš Bochořák, Způsob života dělnických rodin v brněnské Kamenné čtvrti, Diplomová práce UJEP, Brno 1979 https://kamenka.eu Jiná 2020-11-24
004.02.16 0606_resource.jpg kamenná kolonie VIDA SC Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.17 01 texty na webové stránky k programu Pavel Dobeš a Lukáš Semerád Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.17 0202_resource.png mapa části města Seznam.cz, a.s https://mapy.cz CC BY-SA 2020-11-24
004.02.17 0303_resource.png mapa části města Seznam.cz, a.s https://mapy.cz CC BY-SA 2020-11-24
004.02.17 0404_resource.jpg Masarykova čtvrť VIDA SC Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.17 0505_resource.jpg Masarykova čtvrť VIDA SC Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.17 0606_resource.jpg Masarykova čtvrť VIDA SC Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.15 02 text o J.G. Mendelovi 2018 Mendelova univerzita v Brně http://mendelu.cz Jiná 2020-11-24
004.02.18 02 text o J.G. Mendelovi 2018 Mendelova univerzita v Brně http://mendelu.cz Jiná 2020-11-24
004.02.18 0303_resource.jpg Mendlovo náměstí VIDA SC Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.18 0404_resource.jpg J.G. Mendel El hogar natural https://elhogarnatural.com CC BY 2020-11-24
004.02.19 01 texty na webové stránky k programu Pavel Dobeš a Lukáš Semerád Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.19 0202_resource.png mapa části města Seznam.cz, a.s https://mapy.cz CC BY-SA 2020-11-24
004.02.19 0303_resource.png Katedrála sv. Petra a Pavla VIDA SC Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.19 0404_resource.jpg Katedrála sv. Petra a Pavla VIDA SC Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.19 0505_resource.jpg Petrov VIDA SC Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.19 0606_resource.jpg Petrov VIDA SC Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.19 0707_resource.jpg Petrov VIDA SC Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.19 0808_resource.jpg Petrov VIDA SC Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.19 0909_resource.png Betlémský kostel VIDA SC Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.25 01 QR kódy Šimon Benda Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-23
004.02.29 0101_resource.jpg kam umístit QR kód café Práh Šimon Benda Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-23
004.02.29 0202_resource.jpg kam umístit QR kód kamenná kolonie Šimon Benda Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-23
004.02.29 0303_resource.jpg kam umístit QR kód Masarykova čtvrť Šimon Benda Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-23
004.02.29 0404_resource.jpg kam umístit QR kód Mendlovo náměstí Šimon Benda Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-23
004.02.29 0505_resource.jpg kam umístit QR kód Vaňkovka Šimon Benda Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-23
004.02.29 0606_resource.jpg kam umístit QR kód Židovský hřbitov Šimon Benda Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-23
004.02.20 01 Historie Vaňkovky Stáňková Eva https://www.vankovka.cz Jiná 2020-11-24
004.02.20 0202_resource.png mapa části města Seznam.cz, a.s https://mapy.cz CC BY-SA 2020-11-24
004.02.20 0303_resource.jpg Vaňkovka VIDA SC Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.20 0404_resource.jpg Vaňkovka VIDA SC Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.20 0505_resource.jpg Vaňkovka VIDA SC Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.20 0606_resource.jpg Vaňkovka VIDA SC Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.06 0101_resource.png průhled vily b.a.r.u. Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.05 0101_resource.png průhled vily b.a.r.u. Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.08 0101_resource.png mapa části města Seznam.cz, a.s. https://mapy.cz CC BY-SA 2020-11-24
004.02.09 0101_resource.png mapa části města Seznam.cz, a.s. https://mapy.cz CC BY-SA 2020-11-24
004.02.10 0101_resource.png mapa části města Seznam.cz, a.s. https://mapy.cz CC BY-SA 2020-11-24
004.02.11 0101_resource.png mapa části města Seznam.cz, a.s. https://mapy.cz CC BY-SA 2020-11-24
004.02.07 0101_resource.png průhled vily b.a.r.u. Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.21 01 texty na webové stránky k programu Pavel Dobeš a Lukáš Semerád Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.21 0202_resource.png mapa části města Seznam.cz, a.s. https://mapy.cz CC BY-SA 2020-11-24
004.02.21 0303_resource.png mapa části města Seznam.cz, a.s. https://mapy.cz CC BY-SA 2020-11-24
004.02.21 0404_resource.jpg židovský hřbitov VIDA SC Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.21 0505_resource.jpg židovský hřbitov VIDA SC Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.21 0606_resource.jpg židovský hřbitov VIDA SC Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.21 0707_resource.jpg židovský hřbitov VIDA SC Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.21 0808_resource.jpg židovský hřbitov VIDA SC Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.21 0909_resource.jpg židovský hřbitov VIDA SC Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-24
004.02.21 1010_resource.jpg cedule Huggo Hass i-novojicinsko https://www.i-novojicinsko.cz Jiná 2020-11-24

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0