VIDÁtor / Lektor / Performer


Hledáme lektory, performery zapálené do objevování světa kolem nás!

Základní náplň práce lektorů a performerů

 • Realizace specializovaných edukačních programů (experimentů, demonstrací a lekcí) pro školy a veřejnost.
 • Realizace zábavných vědeckých představení s experimenty.
 • Podíl na přípravě nových a úpravě existujících programů a science show.
 • Výroba jednoduchých pomůcek, testování jejich funkčnosti.
 • Ovládání technické infrastruktury exponátů science centra a divadla vědy.
 • Sebevzdělávání v oblasti popularizace věd a činnosti science center.
 • Evaluace dopadů programů a science show.
 • Zapojení do národních i mezinárodních projektů.

Požadavky na lektora či lektorku

Nezbytné požadavky

 • minimálně středoškolské vzdělání,
 • alespoň 2 roky zkušeností s aktivitami popularizačního, vzdělávacího či výchovného charakteru,
 • zkušenosti s vystupováním na veřejnosti - dynamická, sebevědomá osoba schopná prezentace pro větší publikum,
 • organizační schopnosti,
 • kreativní myšlení,
 • schopnost improvizace,
 • samostatnost a spolehlivost ale také schopnost spolupráce v týmu,
 • komunikativnost, vynikající vyjadřovací schopnosti,
 • aktivní zájem o popularizaci vědy, tématiku přírodních věd a techniky,
 • zkušenosti s vedením aktivit a programů pro skupiny osob,
 • ochota učit se nové věci.

Ideálně také

 • dobrá schopnost interakce s dětmi a dospělými návštěvníky,
 • zkušenost s popularizačními performancemi,
 • zkušenost s vedením programů pro různé věkové skupiny (malé děti, dospívající, dospělí, handicapovaní…),
 • zkušenost s organizování rozsáhlejších aktivit (dětský tábor, vícedenní kurs, soutěž s řádově stovkami účastníků…),
 • znalost skupinové dynamiky,
 • absolvování některého z ucelených kurzů zážitkově-reflexivního učení (PŠL, IS Brno, Rekreologie, Skaut, Pionýr, OHB, ACOR…),
 • dramaturgické myšlení,
 • předchozí zkušenosti se vzděláváním, demonstracemi experimentů či divadelnictvím,
 • znalost angličtiny, němčiny a dalších jazyků,
 • schopnost týmové spolupráce a vedení dalších osob,
 • přírodovědné či technické vzdělání,
 • řidičský průkaz skupiny B.

Programy a science show budou realizovány z velké většiny v češtině, je tedy zapotřebí naučit se programy vést v českém jazyce. Lze však v menší míře očekávat také skupiny ze zahraničí, pro něž je možnost vedení programů v jiném jazyce (angličtina, němčina, slovenština) výhodou.

Nabízíme

 • práci na hlavní pracovní poměr na úvazek 1,0
 • platové ohodnocení dle platové tabulky (SŠ vzdělání 9. sloupec, VŠ vzdělání 10. sloupec)
 • různorodou a dynamickou práci
 • pracoviště v Brně
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, sick days, vzdělávání)
 • předpokládaný nástup září 2019

Přihláška

Životopis a motivační dopis (rozsah max. 1 strana A4) nám odesílejte pomocí níže uvedeného formuláře do 22. 7. 2019.

Výběrové řízení bude probíhat jen a pouze ve středu 31. 7. 2019 od 14:00 do podvečera. Žádné další termíny již nebudou. Součástí bude prezentace Vámi připraveného science show/demonstrace/výukové lekce na 10 minut.

Vidátoři 2019 / 07, otevřeno do 22. 7. 2019 24:00
Jméno
Příjmení
Email
Telefon
Níže zadejte soubory s životopisem a motivačním dopisem. Povoleny jsou pouze formáty PDF, DOC, DOCX, ODT. Každý soubor smí mít maximální velikost 1000 kB.
Životopis
Motivační dopis

Uděluji tímto souhlas provozovateli VIDA! science centra společnosti Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace, se sídlem Křížkovského 554/12, 60300 Brno, IČ: 29319498, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1779 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení") zpracovávala tyto osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, údaje běžně se vyskytující v životopisech a motivačních dopisech.

Výše vyjmenované osobní údaje je možné zpracovávat na základě tohoto uděleného souhlasu a je nutné je zpracovávat pouze pro účely výběrového řízení na zaměstnance Moravian Science Centra Brno, příspěvkové organizace Jihomoravského kraje, do kterého se odesláním tohoto formuláře hlásím. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány pod dobu 1 roku.

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje instituce info@vida.cz nebo Křížkovského 554/12, 603 00 Brno.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat případně i další poskytovatele zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současnosti instituce nevyužívá.

Beru tímto na vědomí, že podle Nařízení mám právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mě eviduje a zpracovává,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Expozice

Nápomoc návštěvníkům

Obsluha exponátů

Promítání 3D filmů

Realizace programů

/var/www/data/pages/cz/prace/vidator21.txt · Poslední úprava: 2019/07/09 15:58 autor: Sven Dražan
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0