8.1 Reflexe

  • Obsah
  • Metodika
Načítám ...

Metody

Reflexe

Metody a formy

Forma a popis realizace

Jedná se o reflexi pomocí symbolů, bodovací škály, případně kruhového sdílení.

Obsah

Přišel čas se pomalu rozloučit, než se tak ale stane, ohlédneme se společně za celým Mozkokruhem. Představme si celý běh, který jsme spolu absolvovali, jako řeku, každou schůzku pak jako ostrov, na kterém jsme se zastavili. Vzpomínáte si, jaká témata schůzky měly, a čemu jsme se v průběhu věnovali? Ke každému ostrovu si můžeme položit jeden symbolický předmět, který by nám téma schůzky připomínal. Teď si zkusíme jednotlivé schůzky ohodnotit, nebo ocenit. Budeme přidělovat barevné kamínky, nebo chcete-li body, a to podle následujících pravidel.

Každý z vás dostane po pěti zlatých kamenech, ty rozdělíte mezi ty schůzky, které vás nejvíce „obohatily“. Můžete buď vybrat jednu schůzku, které přidělíte všech pět kamenů, nebo je rozdělit v libovolném počtu mezi několik schůzek. Zároveň si můžete libovolně brát zelené kameny, ty označují témata, v nichž byste se ještě rádi dál zdokonalovali („rostli“ jako zelené rostliny). K jedné schůzce dejte vždy jen jeden zelený kámen za jednoho člověka, ne více. Modré kameny rozdělujete stejným způsobem jako zelené kameny, tedy vždy k jedné schůzce dáváte jen jeden. Symbolicky vyjadřují témata, která vás nezaujala (která byste „utopili“ v řece). Rozdělujte prosím mlčky, každý „hlasujte“ sám za sebe, aby hlasování mělo smysl a výpovědní hodnotu. Díky za vaše upřímné názory.

Teď dostanete prostor ke slovnímu vyjádření. Rozprostřeme tady symbolické obrázky. Vyberte si prosím takovou, která vystihuje vás celkový dojem z Mozkokruhu, který si odnášíte. Poté si sedneme do kruhu a budeme pokračovat společným sdílením.

Je tu otázka, jaký dojem si z kroužku každý odnášíme. To je naše téma, ke kterému se budeme vyjadřovat. Na pomoc si můžeme vzít obrázek, který jsme si vybrali, a ukázat ho ostatním, při společném sdílení sledujeme tyto záměry:

  • Každý má právo na svůj názor, sdílíme upřímně, názory ostatních nehodnotíme a nekomentujeme (kruh není diskuze), pouze je vyslechneme a po skončení kruhu se k nim nevracíme. Sdělení zůstává pouze mezi námi.
  • Slovo má vždy jen jeden, slovo se předává ve směru hodinových ručiček. Pouze jeden mluví, ostatní naslouchají. Kdo nechce mluvit, nemusí, může také pouze ukázat svoji vybranou kartu.

Děkujeme za vaše sdílení a za celý společně strávený čas.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
Symbolické předměty v počtu schůzek Předměty, které zastupují symbolicky náplň jednotlivých schůzek (vybrané pomůcky, obrázky, fotky…).
Modrá šňůra 1 V délce alespoň 5 metrů.
Kameny v barvě modré, zelené a zlaté Může se jednat o skutečné kameny nebo skleněné kamínky či korálky. Zlatých je potřeba minimálně 5 ks na účastníka, kamenů v dalších dvou barvách je potřeba minimálně v počtu účastníků krát počet schůzek.
Obrázkové karty min 40 ks/20 účastníků Může jít o nejrůznější obrázky a fotografie s pestrými tématy, symbolické obrázky, hrací karty, nebo speciální reflektivní pomůcky/karty.

Obsahové přílohy

Aktivita nemá obsahové přílohy.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0