Přílohy

4 Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu

#SouborPopis
1.3 Zadání projektového úkolu
015.03.12 mapa_vsech_statu.jpgmapa všech států dohromady
015.03.11 mapa_vysvetlivky.jpgvysvětlivky k mapě
015.03.01 stat_A.docxzákladní geograficko-přírodní informace o státu A
015.03.02 stat_A.pdfzákladní geograficko-přírodní informace o státu A - tisk
015.03.03 stat_B.docxzákladní geograficko-přírodní informace o státu B
015.03.04 stat_B.pdfzákladní geograficko-přírodní informace o státu B - tisk
015.03.05 stat_C.docxzákladní geograficko-přírodní informace o státu C
015.03.06 stat_C.pdfzákladní geograficko-přírodní informace o státu C - tisk
015.03.07 stat_D.docxzákladní geograficko-přírodní informace o státu D
015.03.08 stat_D.pdfzákladní geograficko-přírodní informace o státu D - tisk
015.03.09 stat_E.docxzákladní geograficko-přírodní informace o státu E
015.03.10 stat_E.pdfzákladní geograficko-přírodní informace o státu E - tisk
2.2 Exkurze do ekocentra Alternátor
015.05.03 alternator_infokarty.docxkarty pro předsedu vlády
015.05.04 alternator_infokarty.pdfkarty pro předsedu vlády - tisk
015.05.01 alternator_praclist.docxpracovní list pro ministry
015.05.02 alternator_praclist.pdfpracovní list pro ministry - tisk
015.05.05 verze2_doplnujici_info.docxpodklady pro hru - spalování
015.05.06 verze2_doplnujici_info.pdfpodklady pro hru - spalování - tisk
015.05.11 verze2_fotovoltaika.docxherní podklady - FVE
015.05.12 verze2_fotovoltaika.pdfherní podklady - FVE - tisk
015.05.13 verze2_geotermalni_energie.docxherní podklady - geotermální energie
015.05.14 verze2_geotermalni_energie.pdfherní podklady - geotermální energie - tisk
015.05.15 verze2_jaderna_energetika.docxherní podklady - jaderná energetika
015.05.16 verze2_jaderna_energetika.pdfherní podklady - jaderná energetika - tisk
015.05.18 verze2_tepelne_elektrarny.docxherní podklady - tepelná energetika
015.05.17 verze2_tepelne_elektrarny.pdfherní podklady - tepelná energetika - tisk
015.05.09 verze2_vetrna_energie.docxherní podklady - větrná elektrárna
015.05.10 verze2_vetrna_energie.pdfherní podklady - větrná elektrárna - tisk
015.05.07 verze2_vodni_elektrarny.docxherní podklady - vodní elektrárna
015.05.08 verze2_vodni_elektrarny.pdfherní podklady - vodní elektrárna - tisk
4.1 Hra v expozici VIDA!
015.09.01 expozice_infokarty.docxinformace ke hře v expozici
015.09.02 expozice_infokarty.pdfinformace ke hře v expozici - tisk
015.09.03 expozice_navigace.docxnavigační panely
015.09.04 expozice_navigace.pdfnavigační panely - tisk
015.09.05 mapa_expozice.pdfmapa expozice pro tisk
5.1 Experimentální dílny
015.11.02 experimentalni_dilny.pdfpracovní list pro dílny - tisk
015.11.01 experimentalni_dilny.xlsxpracovní list pro dílny
5.2 Projektová práce
015.12.02 tabulka_vypocet.pdfvýpočtová tabulka - tisk
015.12.01 tabulka_vypocet.xlsxvýpočtová tabulka
6.4 Závěr programu
015.16.06 zpetna_vazba.docxformulář pro ZV pro první i druhý den
015.16.07 zpetna_vazba.pdfformulář pro ZV pro první i druhý den PDF

5 Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů

#SouborPopis
1.1 Seznámení s účastníky a bezpečnostní pravidla
015.01.01 krizovy_manual.docxKrizový manuál pro realizátory
015.01.02 krizovy_manual.pdfKrizový manuál pro realizátory - tisk
1.2 Základní pojmy
015.02.01 hra_vyroba_energie.docxjednotlivé karty a obrázky pro hru
015.02.02 hra_vyroba_energie.pdfjednotlivé karty a obrázky pro hru - tisk
4.2 Hra technologie a byznys
015.10.01 investice.xlsxvýpočetní tabulka investic a zisků
015.10.02 osoby.docxsouhrn informací o osobách
015.10.03 vynalezy.docxnávrhy vynálezů
5.2 Projektová práce
015.12.04 modelove_reseni.pdfmodelový příklad výpočtu
015.12.03 modelove_reseni.xlsxmodelový příklad výpočtu
6.4 Závěr programu
015.16.04 posttest.pdfukázka posttestu
015.16.03 pretest.pdfukázka pretestu
015.16.05 vyhodnoceni_pre_posttesty.xlsxukázka výsledků testů
015.16.01 zpetna_vazba_den1.pdfukázka zpětné vazby za 1. den
015.16.02 zpetna_vazba_den2.pdfukázka zpětné vazby za 2. den

6 Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi

7 Příloha č. 4 - Odborné a didaktické posudky programu

8 Příloha č. 5 - Doklad o provedení nabídky ke zveřejnění programu

Komunikace vedoucí k zveřejnění obsahu na portále www.rvp.cz byla zahájena 29.10.2019 níže uvedeným emailem. Následovala komunikace vedoucí k podpisu memoranda.

Dobrý den,
 
jmenuji se Sven Dražan a pracuji ve VIDA! science centru provozovaném
příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje Moravian Science Centre Brno.
V rámci projektu OP VVV z výzvy propojování formálního a neformálního vzdělání
máme povinnost zveřejnit námi vytvořené programy na portálu RVP.
 
Rádi bychom programy a veškeré materiály potřebné k jejich realizaci měli na svém webu na adrese
https://mscb.vida.cz/skolam
a zveřejnili jej prostřednictvím nástroje EMA. Jakým způsobem je tohoto možné docílit?
 
Také nám podmínky výzvy ukládají skutečnost nabídky našich programů k zveřejnění
doložit.
 
Na portále RVP jsem si již založil účet ale nenašel jsem nikde návod, jak se
dají zdroje v nástroji EMA publikovat.
 
Předem Vám děkuji za odpověď a jakékoliv informace či rady, jak na to.
 
S pozdravem Sven Dražan

9 Nepovinné přílohy

Použitá literatura

MOTLÍK Jan et al., Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v České republice [online]. Praha, Studie ČEZ a.s., 2007. Dostupné z https://www.cez.cz/edee/content/file/vzdelavani/obnovitelne_zdoje_energie_a_moznosti_jejich_vyuziti_pro_cr.pdf

SRDEČNÝ Karel et al., Obnovitelné zdroje energie – ekonomika a možnost podpory [online]. Vydalo Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha, 2009, ISBN: 978-80-7212-519-7, Dostupné z https://biom.cz/upload/6e01d6d4c4835ec93cda508772f3bf6e/oze_ekonomika.pdf

SCHANDL Bohuslav a Alena SCHANDLOVÁ, Alternativní zdroje energie – možnosti jejich uplatnění a vliv na životní prostředí [online]. Doplňující studijní materiál k projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010. České Budějovice, 2011. Dostupné z http://kke.zcu.cz/export/sites/kke/about/projekty/enazp/projekty/18_Zaklady-ekologie_48-49/48_IUT/110_Alternativni-zdroje-energie---Schandl---P0-.pdf

Zdroje

# PřílohyZdrojPopisAutorPůvodLicenceDatum
1.2 Základní pojmy
015.02.01 0101_resource.jpg znak radioaktivity Clker-Free-Vector-Images https://pixabay.com Pixabay 2020-10-14
015.02.01 0202_resource.png schéma štěpné reakce Fastfission https://commons.wikimedia.org Public domain 2020-10-14
015.02.01 0303_resource.png schéma jaderné elektrárny Milan1236000 https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-10-14
015.02.01 0404_resource.jpg tepelná elektrárna Petr Štefek https://cs.wikipedia.org CC BY 2020-10-14
015.02.01 0606_resource.jpg schéma tepelné elektrárny ČEZ http://www.cez.cz Jiná 2020-10-14
015.02.01 0707_resource.jpg vodní mlýn Kreuzschnabel https://commons.wikimedia.org Jiná 2020-10-14
015.02.01 0808_resource.jpg vodní elektrárna - přehrada Qurren https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-10-15
015.02.01 0909_resource.jpg vodní elektrárna - přílivová Fundy https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-10-15
015.02.01 1010_resource.jpg Slunce NASA/SDO (AIA) https://commons.wikimedia.org Public domain 2020-10-15
015.02.01 1111_resource.jpg fotovoltaická elektrárna National Renewable Energy Laboratory https://commons.wikimedia.org Public domain 2020-10-15
015.02.01 1212_resource.jpg fotovoltaická elektrárna USAF https://commons.wikimedia.org Public domain 2020-10-15
015.02.01 1313_resource.jpg větrná elektrárna Kim Hansen https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-10-15
015.02.01 1414_resource.jpg větrná elektrárna Mick Sagrillo http://www.wind-works.org Jiná 2020-10-15
015.02.01 1616_resource.png schéma zemských vrstev Kelvinsong https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-10-15
015.02.01 1717_resource.png geotermální mapa ČR Ministerstvo životního prostředí https://www.mzp.cz Public domain 2020-10-15
015.02.01 1818_resource.jpg geotermální elektrárna Ásgeir Eggertsson https://en.wikipedia.org CC BY-SA 2020-10-15
015.02.01 1919_resource.gif schéma geotermální elektrárny Karel Machálek https://slideplayer.cz Jiná 2020-11-25
015.02.01 2020_resource.jpg povrchový důl Markéta Machová https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-25
015.02.01 2121_resource.jpg schéma větrné turbíny Jana Fojtíková https://slideplayer.cz Jiná 2020-11-25
1.3 Zadání projektového úkolu
015.03.12 0101_resource.jpg mapa všech států Václav Vávra Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-25
015.03.11 0101_resource.jpg vysvětlivky Václav Vávra Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-25
015.03.01 0101_resource.jpg mapa státu A Václav Vávra Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-10-16
015.03.03 0101_resource.jpg mapa státu B Václav Vávra Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-10-16
015.03.05 0101_resource.jpg mapa státu C Václav Vávra Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-10-16
015.03.07 0101_resource.jpg mapa státu D Václav Vávra Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-10-16
015.03.09 0101_resource.jpg mapa státu E Václav Vávra Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-10-16
2.2 Exkurze do ekocentra Alternátor
015.05.01 0101_resource.jpg Simpsonovi na pikniku - různé zdroje energie AZ Wallpapers https://www.desktopbackground.org CC 0 2020-11-26
015.05.13 0101_resource.gif schéma geotermální elektrárny Karel Machálek https://player.slideplayer.cz Jiná 2020-11-26
015.05.13 0202_resource.png geotermální mapa ČR Ministerstvo životního prostředí https://www.mzp.cz Public domain 2020-11-26
015.05.15 0101_resource.jpg JE Dukovany Jiří Sedláček https://cs.wikipedia.org CC BY-SA 2020-11-26
015.05.18 0101_resource.gif schéma fluidního kotle energyweb.cz https://www.energyweb.cz CC BY-NC 2020-11-26
015.05.09 0101_resource.jpg větrná elektrárna https://pxhere.com/ https://pxhere.com CC 0 2020-11-26
015.05.07 0101_resource.jpg Francisova turbína Stahlkocher https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-26
015.05.07 0202_resource.jpg Kaplanova turbína John Commons https://cs.wikipedia.org Public domain 2020-11-26
015.05.07 0303_resource.jpg Peltonova turbína Andy Dingley https://commons.wikimedia.org CC BY 2020-11-26
4.1 Hra v expozici VIDA!
015.09.05 0101_resource.svg dynamicky generovaná mapa expozice v PDF Sven Dražan https://mscb.vida.cz CC BY-SA 2020-11-26
015.09.05 0202_resource.svg dynamicky generovaná mapa expozice v SVG Sven Dražan https://mscb.vida.cz CC BY-SA 2020-11-26

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0