4.2 Hra technologie a byznys

  • Obsah
  • Metodika
Načítám ...

Metody

Aktivita je aktivizující didaktickou hrou s prvky výuky dramatem a využívající dovednostně-praktických metod, zejména komunikativních.

Metody a formy

Forma a popis realizace

Aktivita je skupinovou kooperativní formou výuky spojená se samostatným rozhodováním žáků. Celá skupiny je rozdělena přibližně na dvě poloviny. První na sebe bere identitu fiktivních bankéřů a investorů, kteří by rádi zhodnotili své peníze. Druhá polovina jsou fiktivní vědci, vynálezci či vizionáři, kteří chtějí svoje nápady, vynálezy nebo vize prodat. V určeném čase a prostoru navazují vzájemné kontakty a uzavírají obchody, které se evidují a na konci aktivity se odhalí, které technologie a vynálezy jsou a které nejsou reálné a jakým podílem se mohou zhodnotit. Ve finále se spočítají zisky a ztráty všech účastníků.

Obsah

Velevážené dámy, ctění pánové, vítám vás na slavnostním zahájení Investičního veletrhu technologií. Sešli jste se tu jako zástupci těch nejbohatších a těch s nejlepšími nápady. Během dnešního večera budete mít možnost vzájemně zjistit co si můžete nabídnout a věřím, že zde vznikne celá řada úspěšných partnerství, které dají světu doposud netušené zdroje energie a pokroku.

Nyní si projděte tuto místnost a vyberte si kým budete, v této polovině se nachází profily investorů a základní informace o jejich osobnostech. Zde se nachází profily vynálezců. Nyní máte 5 minut, abyste si vybrali, kým budete. Pro dokreslení své osoby můžete využít zde připravený materiál a kostýmové doplňky, také prosíme, abyste po celý večer na sobě měl jmenovku.

(metodická příloha osoby.docx)

Vážení vynálezci, nyní si pojďte vybrat, kterými ze zde prezentovaných vynálezů se budete snažit okouzlit zde přítomné investory. Mezitím je v této polovině místnosti prostor pro vzájemné seznámení investorů mezi sebou, třeba zjistíte, že máte společné zájmy a obchodní strategie. Za pět minut vás opět oslovím.

(metodická příloha vynalezy.docx)

Nyní je prostor pro hlavní část tohoto večera, vy vynálezci a technologičtí vizionáři můžete se snažit získat pro své technologie investory, čím více zdrojů získáte tím lépe. Investoři se zase snaží najít vhodné investiční projekty. Obecně čím více zdrojů do vývoje dané technologie poputuje, tím větší je očekávaný zisk z jejího uvedení na trh. Také platí, že čím více investorů daná technologie získá tím větší šanci na úspěch má, neboť nebude ohrožena potížemi jediného zdroje financování. Jakmile budete chtít provést investici, můžete tak učinit v naší bance zde. Naši zaměstnanci od vás rádi přijmou jakýkoliv transakční pokyn.

(Následuje 45 minut veletrhu.)

Děkuji vám, že jste se zúčastnili dnešního večera, jsem rád, že jste využili tuto jedinečnou příležitost. Jistě vás nyní zajímá, jaké investice jednotlivé technologie získali, jaké zisky z nich lze očekávat, kdo byl úspěšný v navazování kontaktů a které technologie a odvětví se jeví jako nejvíce slibní v blízké budoucnosti.

(Následuje postupné odhalení tabulky investic a vyhodnocení.)

Nyní už můžeme sejmout role, které jsme na sebe vzali. Pojďme se zkusit podívat na to, co by technologie, které jste nabízeli a obhajovali v rolích vynálezců nebo, do kterých jste se rozhodli investovat v roli bohatých investorů, mohli v blízké budoucnosti změnit.

(Následuje diskuse technologií od těch, o které byl největší zájem až po ty, které si třeba ani nikdo nevybral.)

  • Kdybyste mohli skutečně investovat, do kterých technologií byste své jmění vložili?
  • Když jste byli investoři, podle čeho jste se rozhodovali při výběru technologií pro své investice?
  • Vynálezci, jakou jste zvolili strategii při získávání investorů?

Děkuji vám za nadšení, s kterým jste do této aktivity šli. Toto je pro dnešek poslední část programu.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
Karty osob pro všechny vytištěné a zalaminované, polovina vynálezci polovina investoři
Karty vynálezů pro polovinu žáků zalaminované
Vyhodnocovací tabule 1 dataprojektor s počítačem
Psací potřeby pro všechny pro poznámky, případně pro návrh nových vynálezů
Kostýmové doplňky pro všechny žáci mohou být vyzváni, aby si nějaký doplněk vzali z domu, mohou být poskytnuty též erární

Obsahové přílohy

#SouborPopis

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0