Aktivity

1.6 Hodinová dotace

První den je délka edukačních částí programu 15 vyučovacích hodin, druhý den je to 7 vyučovacích hodin. Celková délka edukačních částí programu je 22 vyučovacích hodin.

Ačkoliv se toto může jevit jako extrémní zátěž pro cílovou skupinu (především první den), je to z toho důvodu, že edukační obsah mají i málo strukturované aktivity volnočasové povahy jako jsou přesuny autobusem, samostatné či skupinové prohlídky expozic a energetických provozů. V případě potřeby je možné edukační obsah prvního dne realizovat v aktivitách o rozsahu 8⅓ vyučovací hodiny. Podrobná diskuse časové náročnosti je rozvedena v předmluvě k metodické části 3 v sekci Zvolená forma, přístup a způsob práce s žáky. Návrh úprav délek jednotlivých částí programu pro převedení do kontextu realizace ve škole je uveden v předmluvě k metodické části 3 v sekci Úpravy programu pro zajištění přenositelnosti do škol.

Návrh úprav délek jednotlivých částí programu pro přenositelnost do prostředí škol je uveden v předmluvě k metodické části 3 v sekci Úpravy programu pro zajištění přenositelnosti do škol.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0