3.3 Cesta autobusem do Brna

  • Obsah
  • Metodika
Načítám ...

Metody

Při individuální výuce se používá metoda rozhovoru.

Metody a formy

Forma a popis realizace

Během cesty probíhá individuální forma výuky, kdy každý žák předloží uvádějícím svůj pracovní list z ekocentra Alternátor a vláda tak může získat bonusové informace pro svůj projekt.

Obsah

Nastupte, prosím, do autobusu a posaďte se opět ve skupinách po jednotlivých vládách. My vás během cesty budeme postupně obcházet a společně zkontrolujeme vaše vyplněné pracovní listy z ekocentra Alternátor. Za správné vyplnění získá vaše vláda bonusové informační karty, které využijete při vytváření projektu. Zbylé skupiny mohou během cesty prostudovat získané informační karty, každý ministr se svým tématem. Do Brna bychom měli dorazit těsně před 18. hodinou.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
Zalaminované infokarty z ekoncentra Alternátor zbývající všechny karty, které týmy doposud nezískaly

Obsahové přílohy

Aktivita nemá obsahové přílohy.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0