Harmonogram

Toto je aktuální verze harmonogramu, dřívější verze najdete zde.

Realizační fáze

Stavební část 2011 2012 2013 2014
11121 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121 2 3 4 5 6 7 8 9
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Nákup budovy pavilonu - uzavření kupní smlouvy
ZŘ na koordinátora BOZP
ZŘ na zástupce zadavatele rekonstrukce
ZŘ na dodavatele stavebních prací skrze ZZ
Rekonstrukce budovy
Kolaudační souhlas
Obsahová část 2011 2012 2013 2014
11121 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121 2 3 4 5 6 7 8 9
ZŘ na zástupce zadavatele expozice
ZŘ na SON Koncept & Design expozice skrze ZZ
Soutěž o návrh Koncept & Design expozice
Dopracování návrhu expozice dle představ zadavatele
Prováděcí dokumentace pro výrobu expozice
Tendr na výrobu expozice
Výroba expozice a instalace
Příprava programu a doplňkových činností
Příprava marketingové strategie
Příprava grafických materiálů a webové prezentace
Zkušební provoz
Slavnostní otevření
Personální obsazení 2011 2012 2013 2014
11121 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121 2 3 4 5 6 7 8 9
Založení p.o.
VŘ na zaměstnance (1. vlna - RT)
Přijetí zaměstnanců (1. vlna)
Přijetí personalisty
VŘ na zaměstnance (2. vlna)
Přijetí zaměstnanců (2. vlna)
VŘ na zaměstnance (3. vlna)
Přijetí zaměstnanců (3. vlna)
VŘ na zaměstnance (4. vlna)
Přijetí zaměstnanců (4. vlna)

Již před skutečným zahájením realizační fáze (20. 12. 2011), s jejímž začátkem se původně počítalo na začátku roku 2011 proběhly také tyto projektové milníky:

  • Rozpracování obsahové náplně v souladu s projektovou žádostí (OT + RT) - IX. 2010 až II. 2011
  • Zadávací řízení na výkon technického dozoru - VI. 2011

Schéma personálního obsazování se předpokládá toto1):

  • V první vlně ředitel, ekonom, účetní, asistent
  • Dále personalista
  • V druhé vlně edutainer, marketing, IT, manažeři programu a expozice
  • V třetí vlně edutaineři, průvodci a provozní
  • V čtvrté vlně edutaineři, průvodci, IT, informace, dílny a provoz

Přípravná fáze

Probíhala od Listopadu 2009 a skončila 20.12.2011 přijetím rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Aktivita 2009 2010
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Geometrický plán - rozdělení pozemku 02.11.
Znalecký posudek k určení ceny zjištěné a obvyklé a posouzení technického stavu oceňovaných staveb 08.12.
Posudek technického stavu oceněných staveb 11.12.
Příprava žádosti
Zpracování DUR
Marketingová analýza pro potřeby MSCB 03.03.
Znalecký posudek pro stanovení ceny zjištěné a ceny obvyklé - chlad 15.03.
Prezentační a audiovizuální vybavení MSCB 18.03.
Posudek veřejné podpory k projektovému záměru MSCB
Smlouva o spolupráci mezi JMK a partnery projektu
Zařazení projektu MSCB do IPRM Brno 27.04.
Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v ZJMK 17.06.
Pravomocné územní rozhodnutí
Zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení
Schválení projektové žádosti Radou JMK 27.05.
Schválení projektové žádosti Zastupitelstvem JMK 17.06.
Podání projektové žádosti do OP VaVpI 29.06.
Zadávací řízení na TDI
Zpracování dokumentace pro stavební povolení
Žádost o stavební povolení 16.08.
Předání žádosti o stavební povolení na MŠMT 17.09.
Pravomocné stavební povolení 19.11.
Předání pravomocného stavebního povolení na MŠMT 26.11.
1)
genderově vyvážené názvy s /ka jsou vynechány pro přehlednost
/var/www/data/pages/cz/harmonogram.txt · Poslední úprava: 2012/02/19 09:25 autor: Sven Dražan
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0