Aktivity

1.9 Obsah – přehled tematických bloků a témat

Aktivita Minut Hodin Anotace
Den 1
Úvodní aktivity 30 0,67 Aktivita sestává ze seznámení účastníků s lektory, uvedení do prostoru. Obsahuje také motivační úvod do celého projektu, vyhodnocení pre-dotazníků a práci se zvířecími kartami.
Evoluce rychloběhem 15 0,33 Gamefikovaná aktivita pro uvedení do problematiky evoluce pomocí jednoduché hry, která zároveň upozorní na některé aspekty reálného vývoje života na Zemi.
Evoluce čili vývoj 45 1,00 Aktivita navazující na předchozí hru Evoluce rychloběhem; dotazová přednáška/řízená debata, kde přednášející/moderátor na známých příkladech z živočišné říše osvětluje zákonitosti biologické evoluce.
Obejdeme se bez zvířat? aneb co by, kdyby… 45 1,00 Moderovaná diskuse (s přípravou) nad hypotetickou situací, se kterou nikdo nemůže mít reálnou zkušenost, kladoucí vysoké nároky na aplikaci již nabytých vědomostí a jejich rozvíjení a propojování.
Zvířecí olympiáda 60 1,33 Dynamická zábavná pohybová hra ve formě štafety se zvířecí tématikou.
Práce se strachem 60 1,33 Diskuzní psychologická aktivita formou sdílení vlastních pocitů a prožitků při setkání se zvířaty, zvědomění svých názorů na určité tvory, možnost získání podpory ostatních účastníků a otevření cesty k bezpečné práce se svým strachem či obavami.
Nemusíme se jich bát 90 2,00 Diskuzní beseda s odborníkem doplněná ukázkami živých exemplářů s možností bližšího prozkoumání pod odborným dohledem.
Lidé, zvířata a planeta 60 1,33 Zážitková hra pracující s emocionální stránkou účastníků skrze provázení důsledky konzumního způsobu života moderní společnosti, s výtvarnou reflexí a závěrečnou diskuzí.
Etika aneb jak to vidím já 60 1,33 Diskusní hra s etickou tématikou, kdy si žáci samostatně vytvoří názor na dané otázky, poté vytvoří dvojici a svůj názor sdělují druhé osobě, která aktivně naslouchá, a naopak, a poté argumentují. Dále se vytvoří větší skupina kde žáci opět sdílí své názory.
Canisterapie a Kynologická záchranařina 120 2,67 Workshop skládající se dvou částí:
Canisterapie - účastníci se dozví co je canisterapie, jak přítomnost psa ovlivňuje lidskou psychiku a tělo, jak psi pomáhají, dozví se informace o psích chování a správné manipulaci a mají možnost vyzkoušet si práci se psem přímo na sobě
Záchranařina - účastníci získají informace o práci kynologů kteří se psy pracují v rámci sutinového a plošného vyhledávání a přímo uvidí práci psů- od ukázek začátků výcviku až po simulaci vyhledávání, kdy jsou účastníci v roli figurantů.
Den 2
Hnízda moudrosti aneb zajímavosti ze světa zvířat 45 1,00 Hravá pohybová a dedukční aktivita s cílem bližšího vztahu ke zvířatům pomocí získání zajímavých faktů o jejich chování či životě.
Mikroskopování tělního pokryvu 60 1,33 Laboratorní dílna, ve která dostávají účastníci prostor na badatelskou činnost v rámci samostatného vytváření preparátů a pozorování různých tělních pokryvů pod světelným mikroskopem.
Etologie - teoretický úvod do vědy o chování živočichů 90 2,00 Přednáška odborníka na etologii uvádějící do problematiky chování živočichů s následnou diskusí.
Živočišná přitažlivost 30 0,67 Krátký zábavný kvíz ukazující paralely mezi rozmnožovacím chování zvířat a lidí.
Etologické pozorování 90 2,00 Pozorování chování živočichů prováděné dvojicemi či trojicemi pozorovatelů v zoologické zahradě či oboře zakončené prezentací vypozorovaných údajů a diskusí nad nimi.
Alternativní aktivity
Časová osa domestikace 45 1,00 Blok propojující pohybové a mentální zapojení studentů, vedoucí k zamyšlení se nad rolí domestikovaných zvířat v životě člověka a uvědomění si značné časové délky soužití těchto druhů s člověkem.
Kreslení tašek 90 2,00 Kreativní dílna kreslení látkových tašek se zvířecí tématikou.
Inspirace zvířaty ve světě vědy a techniky 45 1,00 Prezentace představující technologie a umělecké výtvory vycházející ze schopností a vlastností nejrůznějších živočichů.
Lovci a sběrači 90 2,00 Běhací strategická týmová hra o získávání potravy dříve a dnes.
Strach a důvěra 30 0,67 Série kontaktních cvičení na rovnováhu, vnímání druhých posílující důvěry mezi účastníky.
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0