Časová osa domestikace

  • Obsah
  • Metodika
Načítám ...

Metody

Gamefikace, pohybová aktivita, přednáška s diskusí.

Metody a formy

Forma a popis realizace

Znalostně-deduktivní hra, při které se menší týmy soutěžících snaží co nejlépe odhadnout časový rámec a účel domestikace nejznámějších hospodářsky i jinak využívaných živočichů.

Obsah

Na začátek si uvádějící shromáždí žáky a navodí téma, kterým se následující aktivita zabývá:

„Kdo máte doma nějaké domácí zvíře? A co to je? Pes, kočka, křeček, papoušek…? A co hospodářská zvířata, která znáte? Kráva, koza, prase, slepice…? Používáte běžně něco, co má původ právě u těchto zvířat? A věděli byste, jak dlouho už vlastně lidé tato zvířata chovají, aby mohli využít jejich maso/mléko/sílu/kožešinu…? Tak schválně! Zahrajeme si hru, při které se to dozvíte! Velkou roli v ní bude hrát tato časová osa představovaná dlouhým lanem na podlaze, které jste si už určitě všimli. Nejprve se rozdělte do týmů po třech nebo čtyřech hráčích.“

Po rozdělení do týmů se osvětlí pravidla hry. Ta bude mít celkem 13 kol. Na plátně se pro každé kolo objeví jeden druh domestikovaného živočicha. Soutěžící se v rámci týmu domluví a určí své odpovědi na dvě stálé otázky:

  1. Kdy byl daný druh domestikován?
  2. Jaký byl primární důvod domestikace?

Na poradu stran otázek mají soutěžící 1 minutu. Nejpozději po uplynutí této doby vyšle každý tým jednoho zástupce k časové ose, který si stoupne na místo, odpovídající týmovému odhadu času domestikace. Druhý zástupce z týmu se postaví k příslušné ceduli podle týmového odhadu důvodu, ze kterého lidé daný druh domestikovali. Jsou-li na určených místech přítomni zástupci všech týmů, prozradí se správná odpověď nejprve na otázku stran času a vyhodnotí se odpovědi jednotlivých týmů - za správný odhad doby získává tým 1 bod, za chybný odhad se body neodečítají.

Po vyhodnocení časové otázky se přejde k problematice důvodu, který se považuje za primární při domestikaci. Zástupci si po týmové poradě mají stoupnout na cedulku s daným označením:

  • POTRAVA: v případě, že se družstvo domnívá, že prvotní příčinou k domestikaci byla potrava (maso ze zvířete, mléko, vejce atd.),
  • SÍLA: v případě, že tým hlasuje pro možnost, že k domestikaci došlo z důvodu pracovní síly (jízda, tah, orba, transport nákladu atd.),
  • JINÉ: v případě kteréhokoli jiného důvodu (okrasa, zápasy, kůže, hubení škůdců…).

Opět v případě odhadu správné příčiny domestikace obdrží tým 1 bod, za chybné odpovědi se body neodebírají.

V jednotlivých kolech se odhadují doba a důvod domestikace jak nejznámějších domácích zvířat (pes, kočka, prase, tur domácí, kůň…), tak i neobvyklých druhů (bourec morušový, včela medonosná).

Tým, který má po 13 kolech nejvyšší počet bodů, se stává vítězem soutěže.

Po vyhodnocení hry a ocenění vítězného týmu se ještě ukáží další příklady domestikovaných či přinejmenším využívaných druhů živočichů (krocan, velbloudi, lamy, sokoli a jiní dravci, sloni, holubi…) a žáci se dozvědí, že domestikace není jednoduchý a krátký proces, ale naopak výsledek dlouhodobého snažení a záměrného ovlivňování daného druhu. Navíc je známo několik podmínek, bez jejichž splnění je domestikace předem odsouzena k nezdaru a k podstoupení tohoto procesu se tak musejí druhy vybírat.

Na úplný závěr připomeneme, že v moderní lidské společnosti se v lidské péči může ocitnout téměř každý živočišný druh, přičemž důvody pro jeho chov mohou být i značně vágní, povrchní či přímo neetické a nemorální. Opravdu domestikovaných druhů je však minimum ve srovnání s počtem druhů, které se „jen“ ocitly v lidské péči.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
1 1 Lano dlouhé
2 19 stran Zalaminované letopočty a události

Obsahové přílohy

#SouborPopis
003.16.01 Časová osa domestikace.pdfPrezentace ke hře - tisk
003.16.03 Časová osa domestikace.pptxPrezentace ke hře
003.16.05 Časové body osa domestikace.docxkarty letopočtů pro položení k ose domestikace
003.16.06 Časové body osa domestikace.pdfkarty letopočtů pro položení k ose domestikace - tisk

Zdroje

# PřílohyZdrojPopisAutorPůvodLicenceDatum
003.16.01 0101_resource.jpg tur domácí Julietvbarbara https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-27
003.16.01 0202_resource.jpg tur domácí Michal Klajban https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-27
003.16.01 0303_resource.jpg pratur Jaap Rouwenhorst https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-27
003.16.01 0404_resource.jpg koně Fitindia https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-27
003.16.01 0505_resource.jpg koník evelynbelgium https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-27
003.16.01 0606_resource.jpg kůň Přewalského Claudia Feh https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-27
003.16.01 0707_resource.jpg husky Utopialand https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 0101_resource.jpg prasátko Helgi Halldórsson https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-27
003.16.03 0202_resource.jpg prase Johan Spaedtke https://commons.wikimedia.org CC 0 2020-11-27
003.16.03 0303_resource.jpg divočák Michael Gäbler https://commons.wikimedia.org CC BY 2020-11-27
003.16.03 0404_resource.jpg kohout Žiga https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-27
003.16.03 0505_resource.jpg slepice miniformat65 https://pixabay.com Pixabay 2020-11-27
003.16.03 0606_resource.png kur bankivský Subramanya C K https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-27
003.16.03 0707_resource.jpg koza MarwanAndrew https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-27
003.16.03 0808_resource.jpg koza domácí Mediasans https://commons.wikimedia.org CC BY 2020-11-28
003.16.03 0909_resource.jpg koza bezoárová Joe King https://en.m.wikipedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 1010_resource.jpg papillon Gvdmoort https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 1111_resource.jpg vlk Mas3cf https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 1212_resource.png včely Oasalehm https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 1313_resource.jpg včela Andreas Trepte https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 1414_resource.jpg ovce MichaelMaggs https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 1515_resource.jpg ovečky UBcontributor https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 1616_resource.jpg argali Jwanamaker https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 1717_resource.jpg osli Michal Klajban https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 1818_resource.jpg oslík Matthew Guitguit https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 1919_resource.jpg osel africký Ericj https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 2020_resource.jpg králík Olga1969 https://commons.wikimedia.org CC BY 2020-11-28
003.16.03 2121_resource.jpg králíček Conor Lawless https://commons.wikimedia.org CC BY 2020-11-28
003.16.03 2222_resource.jpg králík divoký N p holmes https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 2323_resource.jpg bourec kokon P.gibellini https://commons.wikimedia.org Public domain 2020-11-28
003.16.03 2424_resource.jpg bourec CSIRO https://commons.wikimedia.org CC BY 2020-11-28
003.16.03 2525_resource.jpg housenky Małgorzata Miłaszewska https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 2626_resource.png kočka oči Estin Giç Giç https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 2727_resource.jpg kočka domácí Davidvraju https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 2828_resource.jpg kočka divoká Michael Gäbler https://commons.wikimedia.org CC BY 2020-11-28
003.16.03 2929_resource.jpg káčátko Wilfredor https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 3030_resource.jpg kachny domácí Jose Cardenas Vejar https://commons.wikimedia.org CC BY 2020-11-28
003.16.03 3131_resource.jpg kachna divoká Keven Law https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 3232_resource.jpg lama Johann „nojhan“ Dréo https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 3333_resource.jpg sob Bering Land Bridge National Preserve https://commons.wikimedia.org CC BY 2020-11-28
003.16.03 3434_resource.jpg slon indický Faraz Usmani https://commons.wikimedia.org CC BY 2020-11-28
003.16.03 3535_resource.jpg jak Dennis Jarvis https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 3636_resource.jpg sokol Carlos Delgado https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 3737_resource.jpg holub gailhampshire https://commons.wikimedia.org CC BY 2020-11-28
003.16.03 3838_resource.jpg dromedár Warfaa Jibriil https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 3939_resource.jpg drabař David Stanley https://commons.wikimedia.org CC BY 2020-11-28
003.16.03 4040_resource.jpg kapr Reaperman https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 4141_resource.jpg zlatá rybka IssamBarhoumi https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 4242_resource.jpg andulky Lichtsammler https://pixabay.com Pixabay 2020-11-28
003.16.03 4343_resource.jpg hroznýš Esteban Alzate https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 4444_resource.jpg sklípkan Szakal24 https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 4545_resource.jpg axolotl Amandasofiarana https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28
003.16.03 4646_resource.jpg chameleon Charles J Sharp https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-28

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0