Obejdeme se bez zvířat? aneb co by, kdyby…

  • Obsah
  • Metodika
Načítám ...

Metody

Moderovaná diskuze s přípravou, propojování vědomostí, argumentace, skupinové tvoření.

Metody a formy

Forma a popis realizace

Moderovaná diskuse (s přípravou) nad hypotetickou situací, se kterou nikdo nemůže mít reálnou zkušenost, kladoucí vysoké nároky na aplikaci již nabytých vědomostí a jejich rozvíjení a propojování.

Obsah

Ve velké místnosti je připraven realizátor s velkou tabulí (papírovým flipchartem) na zapisování. Dopředu naplno neprozrazuje, co se bude dít, ale řekne, že u této aktivity se bude dost přemýšlet. Nechá žáky utvořit týmy po 3-5 členech (ideálně 4, ale zmíněné rozpětí je akceptovatelné). Každý tým zaujme v prostoru své místo (realizováno ve velkém sále, kde se týmy rozprostřely po velké ploše) tak, aby se navzájem nerušily při poradě uvnitř družstva. Každý tým dostane jeden veliký arch papíru (formát A1) a fix k zapisování. Poté uvádějící zadá úkol.

„Představte si, že by v jeden okamžik najednou zmizeli ze Země všichni živočichové kromě člověka. V rámci přesnosti dodejme, že jednobuněčné organismy, i ty, které se dříve řadily mezi „prvoky“ a tedy živočichy, do této kategorie nepatří a tudíž by v našem scénáři nezmizely. Poraďte se v týmu navzájem o tom, co by podle vás bezprostředně následovalo, i o případném budoucím vývoji Země v této situaci. Své poznatky zapište, později je budete prezentovat. Na rozmyšlení a tvorbu hypotéz budete mít 10 minut. Popřemýšlejte nejen nad okamžitým účinkem tohoto jevu, ale i nad dlouhodobými důsledky, na to, kam by situace dospěla za 10, 500, 1.000 či 10.000 let…“

Dáme týmům cca 10 minut na promyšlení svých hypotéz a zápis všech důsledků dané situace. Po uplynutí poradní doby uvádějící opět strhne pozornost na sebe a otevře diskusi. Realizátor nejdříve postupuje tým po týmu, přičemž každé družstvo přispěje prozatím jedním, podle něj nejzávažnějším důsledkem hypotetické situace. Ostatní týmy dostávají prostor k vyjádření souhlasu či nesouhlasu s navrhovaným důsledkem nastoleného stavu. Uvádějící vždy zapisuje návrhy důsledků na velkou tabuli. V průběhu simulace se postupně odkrývají na první pohled nečekaná vyústění situace – například neschopnost mnoha druhů rostlin se rozmnožovat, nebo naopak přemnožení jiných druhů organismů, třeba vodních řas a sinic.

Když všechny týmy odhalí své konstrukty a tabule realizátora obsahuje veškeré návrhy vyústění nastíněné situace, zhodnotí se závažnost jednotlivých důsledků (např. to, že lidstvo přijde o jeden z významných zdrojů potravy, je důležitější, než že přijdeme o svá domácí zvířátka). Týmy si také srovnáním výsledné tabule, kam psal uvádějící, se svým záznamovým archem, mohou udělat obrázek o tom, kam až oproti svým spolužákům byly schopny dohlédnout.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
1 1 Flipchartový stojan
2 počet týmů + 1 Velký flipchartový papír
3 počet týmů + 1 Fix

Obsahové přílohy

Aktivita nemá obsahové přílohy.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0