3 Metodická část

 • 3.1 Úvodní aktivity
 • 3.2 Evoluce rychloběhem
 • 3.3 Evoluce čili vývoj
 • 3.4 Obejdeme se bez zvířat? aneb co by, kdyby...
 • 3.5 Zvířecí olympiáda
 • 3.6 Práce se strachem
 • 3.7 Nemusíme se jich bát
 • 3.8 Lidé, zvířata a planeta
 • 3.9 Etika aneb jak to vidím já
 • 3.10 Canisterapie a Kynologická záchranařina
 • 3.11 Hnízda Moudrosti aneb Zajímavosti ze světa zvířat
 • 3.12 Mikroskopování tělního pokryvu
 • 3.13 Etologie - teoretický úvod do vědy o chování živočichů
 • 3.14 Živočišná přitažlivost
 • 3.15 Etologické pozorování
 • 3.16 Časová osa domestikace
Načítám ...

3.1 Úvodní aktivity

Účastníků 15-30
Fyzická náročnost I, I = klidová, V = zátěž na hranici možností
Psychická náročnost II, I = bez nutnosti přemýšlet, V = nutnost intenzivního přemýšlení většiny doby
Autoři Šárka Látalová, Vojtěch Marek
Počet uvádějících 2
Čas na realizaci 30 minut
Čas na přípravu 10 minut na nachystání pomůcek, 5 minut na úklid
Prostředí větší místnost či venkovní prostor s možností pohodného sezení v kruhu a možnosti pro účastníky si lehnout na zem
Rozdělení Aktivita probíhá s celou skupinou

Cíle

Cílem aktivity je uvést účastníky do prostor, kde se program odehrává, seznámení účastníků s lektory, nastavení pravidel a sdělení důležitých informací. Dalším cílem je motivovat účastníky na účasti v programu. Aktivita má také za cíl nastavit příjemnou atmosféru a pocit bezpečí a vyjasnění role lektorů na programu jako průvodců.

Sdělení

Vím proč zde jsem a těším se na nové zážitky a informace.

Metody

Frontální výklad, diskuze, gamefikace, aktivizace, icebreaker, dotazníkové šetření, hra.

Metody a formy

Klíčové kompetence

 • Komunikace v mateřském jazyce je rozvíjena:
  • Porozumění mluvenému slovu, schopnost vyjádření se ve sdílecím kruhu
 • Sociální a občanské schopnosti jsou rozvíjeny
  • poznáním názorů jednotlivců ve skupině na zvířata

Forma a popis realizace

Aktivita se skládá z více dílčích částí: sdílení v kruhu, práce se zvířecími kartami a hravé aktivity se zvířecí tématikou.

Uvedení

Příprava

Před samotným uvedením je důležité mít od účastníků vypracovaný pre-test, který je jim dám po domluvě buď pedagogem v jejich škole, v lepším případě přímo lektory, kteří žáky navštíví před uvedením na škole.

Nachystáme si fixy, flipcharty, jmenovky, Karty zvířat (mohou být jakékoliv, při uvedení byly použity tyto: Steven. D. Farmer, Ph. D., Síla zvířat), vyhodnocené pre-testy. Na zem nachystáme podsedáky dle počtu účastníků.

Realizace

Účastníky přivítáme už před vstupem do budovy a přivedeme je na místo realizace. Po odložení svých věcí do šatny či na určené místo jsou účastníci vyzváni aby si sedli do kruhu. V první části je lektoři ještě jednou přivítají, představí se a představí celkové pojetí programu. V této části jsou také vyzváni, aby si na jmenovky napsali své jméno a viditelně ho umístili na své oblečení. Účastníci jsou poté seznámeni s řádem instituce a v rámci skupiny jsou stanovena pravidla.

V další části lektoři pracují s motivací účastníků pro celé uvedení s cílem probudit v účastníkovi nadšení. Prezentují vyhodnocený pretest, který je prezentován anonymně a většinou obsahuje vtipné odpovědi, což uvolní atmosféru ve skupině. Tato konkrétní aktivita primárně slouží lektorům, aby předem zmapovali zájem a znalosti účastníků, ale také dobře slouží při práci s atmosférou a skupina se seznámí i s názory ostatních.

V další aktivitě jsou použity Karty zvířat (námi použitá varianta obsahuje i citáty), které lektor rozprostře doprostřed kruhu. Vyzve studenty aby si vybrali zvíře, které je charakterizuje, který citát je zaujal a rezonuje s nimi či je to zaujalo. Studenti vstanou a vyberou si kartu kterou chtějí. Na rozmyšlenou jim necháme asi 3 minuty, aby si je všechny stihli prohlédnout. Následuje sdílení v kruhu, kdy se účastníci představí jménem a ukazují ostatním kartu, při čemž sdělují proč si tuto kartu vybrali a jaký pro ně má význam.

V poslední aktivitě jsou studenti vyzváni aby společně ztvárnili velký průvod zvířat, kde každý znázorňuje zvíře a jeho vlastnost kterou si vybral. Lektoři se zapojují také a sledováním účastníků korigují aktivitu. Poté aktivitu ukončí nabráním zase své lidské podoby.

Uzavření

Po zvířecím průvodu se účastníci vrátí do kruhu, lektoři řeknou, že program je zahájen, a dají prostor pro případné otázky účastníků.

Poznámky

Tato aktivita slouží jako icebreaker, seznámení lektorů s účastníky a poskytuje informace potřebné k vytvoření příjemné atmosféry a bezpečného prostoru. V rámci toho, že se jedná o první kontakt lektorů se žáky, je tato aktivita velmi důležitá při vytváření společného vztahu a postavení lektorů. Také je velmi důležitá z hlediska motivace a toho, co jim program může přinést, může velmi ovlivnit celý průběh programu, tedy to jak jej účastníci přijímají, jak jsou proaktivní, jak jsou ochotní sdílet a pracovat. Lektoři se snaží nastavit uvolněnou přátelskou atmosféru, ale přitom zachovat koncept programu jako vzdělávacího, čili že by to účastníci neměli brát jako dovolenou.

Pre-dotazník: Byl použitý až v dalších bězích ověřování a ukázal se být velmi užitečným - lektorům dá možnost udělat si přehled o jednotlivcích ve skupině a jejich postoji k tématu. V prvních dvou uvedeních test nebyl a účastníci se k podobným otázkám, jaké jsou v dotazníku, vyjadřovali v kruhu sdílení. Tento způsob získávání informací byl zajímavý a někteří účastníci velmi pozitivně hodnotili, že se přímo od spolužáků dozvěděli jejich postoje a vztahy ke zvířatům. Tato forma velmi dobře fungovala při prvním uvedení, kdy byla skupina naladěna na sdílení a celková skupinová dynamika dobře fungovala a účastníci měli k tématu velmi blízký vztah. Při druhém uvedení bylo toho sdílení skupinou hodnoceno jako velmi zdlouhavé a nezajímavé. Proto byl jako kompromis zařazen dotazník, který lektoři vyhodnotí a poté žákům sdělují jaké byly odpovědi, které jsou anonymní.

Zvířecí průvod: při znázorňování svého zvířete z karty jsou žáci vyzváni aby se přesunuli do prostoru a ztvárnili zvíře, které si vybrali. Je dobré k tomu pustit veselou hudbu a je důležité, aby se účastnili jak lektoři tak pedagog. Lektor sleduje skupinu a dle momentálního rozpoložení aktivitu koriguje. Pokud vidí, že skupinu aktivita baví a užívá si ji, směje se, může přidávat drobné úkoly, například aby hlasitěji vydávali zvuky, či spolu dvě zvířata vzájemně interagovala. V případě, že skupině aktivita nesedne, ji lektor nenásilně zkrátí či ukončí.

Karty zvířat: pro uvedení byly použity karty Síla zvířat z nakladatelství Synergie. Na uvedení není nezbytně nutné je mít, postačí karty s vyobrazením zvířat, nejlépe ještě s vlastnostmi zvířete či citátem.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
Vyhodnocené dotazníky vyhotovení pro každého uvádějícího Vyhodnocení pre-testu, kteří účastníci zpracovávají před samotným uvedením programu. Lektoři dotazník vyhodnotí a poté prezentují výstupy
Fixy flichart 1 balení tlusté popisovače na flipový papír
Flichart papíry 1 balení Flipchartový papír
Lepítka na jmenovky pro každého účastníka,pedagoga a lektora Samolepící bílé etikety
Barevné fixy pro každého účastníka barevné tenké fixy kterými si účastníci píší jméno na jmenovku
Karty zvířat 1 sada Karty na kterých jsou vyobrazena zvířata, nejlépe s jejich vlastností či citátem

Karty zvířat např. Síla zvířat od nakladatelství Synergie.

Přílohy

Číslo Soubory Popis
1 pre-dotaznik_dva_dny.docx Vzor pre-dotazníku

Obsahové přílohy

#SouborPopis
003.01.03 Pre-dotaznik.docxDotazník před akcí
003.01.02 Pre-dotaznik.pdfDotazník před akcí - tisk
Metodické přílohy
#SouborPopis

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0