2 Podrobně rozpracovaný obsah programu

 • 2.1 Úvodní aktivity
 • 2.2 Evoluce rychloběhem
 • 2.3 Evoluce čili vývoj
 • 2.4 Obejdeme se bez zvířat? aneb co by, kdyby…
 • 2.5 Zvířecí olympiáda
 • 2.6 Práce se strachem
 • 2.7 Nemusíme se jich bát
 • 2.8 Lidé, zvířata a planeta
 • 2.9 Etika aneb jak to vidím já
 • 2.10 Canisterapie a Kynologická záchranařina
 • 2.11 Hnízda moudrosti aneb zajímavosti ze světa zvířat
 • 2.12 Mikroskopování tělního pokryvu
 • 2.13 Etologie - teoretický úvod do vědy o chování živočichů
 • 2.14 Živočišná přitažlivost
 • 2.15 Etologické pozorování
Načítám ...

2.1 Úvodní aktivity

Metody

Frontální výklad, diskuze, gamefikace, aktivizace, icebreaker, dotazníkové šetření, hra.

Metody a formy

Forma a popis realizace

Aktivita se skládá z více dílčích částí: sdílení v kruhu, práce se zvířecími kartami a hravé aktivity se zvířecí tématikou.

Obsah

Podrobně rozpracovaný obsah

 1. Úvodní slovo realizátorů
 2. Motivace a výsledky pre-dotazníku
 3. Karty zvířat
 4. Průvod zvířat

1. Úvodní slovo realizátorů

Dobrý den, jmenuji se XY a druhý realizátor se jmenuje AB. Vítáme vás na programu Dva dny se zvířaty. Než se dostaneme k pojetí programu, rádi bychom začali organizačními věcmi, aby se nám společně dobře fungovalo. (organizační věci - záchody, přestávky, včasné příchody, telefony, místnosti)

Uprostřed kruhu na zemi se nachází lepící papírky a fixy, prosím, aby si každý z vás napsal své jméno a jmenovku si viditelně umístil. Rádi bychom vás oslovovali vašimi jmény.

My všichni společně, spolu se zvířaty strávíme dva dny. Tento program vznikl se záměrem, abyste se mohli na zvířata a jejich chování, život a potřeby podívat z jiného úhlu pohledu, než jste možná většinou zvyklí. Chtěli bychom vás vyzvat, abyste z každé aktivity vytěžili co nejvíce. Zvířata jsou úžasná a my vám chceme dát příležitost na ně pohlédnout novýma očima.

2. Pre-test a jeho vyhodnocení

Před čtrnácti dny jste vyplňovali dotazník o tom, jaký máme vztah ke zvířatům. Dotazník sloužil nám, abychom si udělali větší přehled ve vašich zkušenostech a očekáváních, a také pro to, abyste věděli, jaký vztah ke zvířatům mají vaši spolužáci. Teď vám přečteme, jak dotazník dopadl.

3. Karty zvířat

Teď doprostřed kruhu na zem rozmístíme Karty zvířat. Na každé kartě je vyobrazeno zvíře s nějakou vlastností a citátem. Například Liška: Přizpůsobivost - Přizpůsob se změnám kolem sebe, nebo Medvěd: Hranice - Stůj si na svém.

Budete mít 2 minuty na to si karty prohlédnout a přitom si každý z vás prosím vyberte jednu kartu, která s vámi nějakým způsobem rezonuje. Může to být například vaše oblíbené zvíře, nebo vás zaujme citát, který se na kartě nachází.

Vidím, že všichni máte vybránu kartu. Pojedeme teď postupně po kruhu a prosím každý řekněte své jméno, ať se nám lépe pamatuje a představte kartu, kterou jste si vybrali a z jakého důvodu a také prosím krátce nasdílejte s ostatními, jaký máte vztah se zvířaty a v čem vám přijdou zajímavá.

4. Průvod zvířat

Děkujeme za sdílení vašich postojů a vašich zvířat, která jste si vybrali. Teď nás čeká společné seznámení jednotlivých zvířat. Společně se za hudby vydáme do prostoru. Budete představovat zvíře, které jste si vybrali na kartě a můžete použít pohyb a zvuk k tomu, abyste zvíře vyjádřili.

A teď se zvířata mohou potkávat a interagovat spolu. A mohou vydávat ještě hlasitější zvuky!

Uzavření

Úžasný průvod zvířat, díky! Můžeme se společně vrátit do kruhu. Děkujeme za sdílení a za to, jak jste se opřeli do znázornění vašeho zvířete, které vás bude dva dny provázet. Pokud máte nějaké otázky k organizaci programu, či čemukoliv jinému, můžete se ptát.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
Vyhodnocené dotazníky vyhotovení pro každého uvádějícího Vyhodnocení pre-testu, kteří účastníci zpracovávají před samotným uvedením programu. Lektoři dotazník vyhodnotí a poté prezentují výstupy
Fixy flichart 1 balení tlusté popisovače na flipový papír
Flichart papíry 1 balení Flipchartový papír
Lepítka na jmenovky pro každého účastníka,pedagoga a lektora Samolepící bílé etikety
Barevné fixy pro každého účastníka barevné tenké fixy kterými si účastníci píší jméno na jmenovku
Karty zvířat 1 sada Karty na kterých jsou vyobrazena zvířata, nejlépe s jejich vlastností či citátem

Karty zvířat např. Síla zvířat od nakladatelství Synergie.

Obsahové přílohy

#SouborPopis
003.01.03 Pre-dotaznik.docxDotazník před akcí
003.01.02 Pre-dotaznik.pdfDotazník před akcí - tisk

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0