Komunikační hra

 • Obsah
 • Metodika
Načítám ...

Metody

pohybová hra: štafeta, skupinová práce, pantomima

Metody a formy

Forma a popis realizace

Účastníci odhalí zákeřnosti různých druhů komunikace. Hra je týmová a má formu štafetového závodu, byť zdůrazněnou prioritou je správnost hesla více než samotné pořadí týmů. Cílem je předat si v týmu od prvního do posledního člena heslo, přičemž každý člen týmu může používat pouze jeden specifický druh komunikace (pantomima/ústně/výběr z obrázků atd.).

Obsah

Před chviličkou jste navrhovali různé roboty a přemýšleli jste, jak s nimi budou lidé komunikovat, jak jim budou zadávat pokyny, co mají dělat a podobně. Jenže mluvit se strojem není jen tak! Nyní si vyzkoušíme, jak může být těžké předat třeba i obyčejný vzkaz. Vy ve třídě se znáte, mluvíte stejnou řečí, rozumíte stejným slovům stejně - takže je jednoduché si navzájem říct vzkaz např. „máme si vzít na výtvarku tempery“. Ale co kdybyste potřebovali předat zprávu stroji, který vaší řeči vůbec nerozumí? Nebo dokonce ani napsaným písmenům? Jak takového robota naučíte rozumět slovům? Teď vás čeká právě takové praktické cvičení, kdy si budeme navzájem předávat neznámý vzkaz - a zkusíme to jinak, než že si ho klasicky navzájem povíme nebo napíšeme.

Jak to bude probíhat:

 • Budeme pracovat v týmech a každý člen skupinky bude mít svůj speciální úkol.
 • Znáte štafetu? Tak teď to bude taková písmenková a obrázková štafeta. Cílem je získat pro svůj tým heslo (které nám umožní jít na večeři). Nikdo z vás ale to heslo nebude znát dopředu.
 • Každý člen týmu má přidělenou úlohu: 1. člen předvádí druhému pantomimicky obrázky, které jsou vyvěšené v jeho prostoru, 2. hádá předváděné slovo. Poté běží ke 3. spolužákovi, kterému slovo řekne a ten vybere příslušnou kartu ze sady, kterou má u sebe a běží za 4. členem, kterému řekne dané písmeno (karty jsou oboustranné, z jedné strany obrázek, z druhé písmeno). Ten si písmena píše a skládá z nich slovo. Když vyluští slovo, jde ho nahlásit (pošeptat) panu řediteli/paní ředitelce a je-li správné, máte hotovo a můžete jít baštit.
 • Pojďme si krátce ukázat, jak to bude probíhat na jednotlivých stanovištích. Je jasné, co se kde dělá, prosím?
 • Nyní si dáme 5 minut na domluvení se v týmu: rozdělte si role, kdo bude co dělat.
 • Když už každý má svou roli, můžete jít každý na své stanoviště. Ověřte si, že víte, od koho přebíráte vzkaz a komu ho předáváte. Já vás ještě před startem obejdu a ukážeme si naposledy, co a jak:
  • Pantomimáři , zde jsou kartičky s obrázky, pravidla předvádění: žádné zvuky, žádná prstová abeceda nebo ukazování kolem sebe.
  • Hadači, zde je místo, kde k vám doběhne váš pantomimář a bude vám něco předvádět. Jakmile myslíte, že víte, co vám předvádí, utíkejte s tím ke třetímu členu týmu. Vždy po jednom obrázku/slovu.
  • Obrázkáři, k vám na toto místo doběhne váš hadač a sdělí vám, co podle něj první člen týmu předváděl. Vyberte kartu, která podle vás nejlépe odpovídá popisu a písmenko z karty běžte pošeptat vašemu zapisovači. Vždy jen jedno písmenko.
  • Zapisovači, vy máte nejdůležitější úkol - sice „jen“ zapisujete, ale bez vaší práce by zbytek týmu pracoval zbytečně. Pište si písmenka, která k vám doputovala, na zápisový arch. Zkuste z nich sestavit heslo. Na pořadí písmenek musíte přijít sami - nemusí totiž přijít tak, aby šla za sebou jak mají.
 • Rozumí každý tomu, co bude ve hře dělat? Jakékoli dotazy? Můžeme začít, tři, dva jedna… Odstartování (slovní/píšťalkou).
 • Týmy, které ohlásily tajné heslo („večeře“), realizátor v roli staršího spolužáka postupně odvádí na večeři. Druhý realizátor, v roli ředitele/ředitelky zůstává u hry až do skončení posledního týmu a v případě chyb poradí, která část hesla nedoputovala - žáci to mohou zkusit u vybraného obrázku/písmenka znovu.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
papírová páska/křída 1 na vyznačení jednotlivých bodů pro předávání informací mezi členy týmů
fixy 10 pro naznačení získaných písmenek
vytištěná pravidla 1 pro realizátora
vytištěné prac. listy s deskami podle počtu týmů pro zapisovače v týmech
píšťalka 1 není nezbytné, pro odstartování hry

Obsahové přílohy

#SouborPopis
001.08.01 karty pro identifikaci.docxoboustranné pro výběr
001.08.02 karty pro identifikaci.pdfoboustranné pro výběr (bod 3)
001.08.04 karty pro pantomimu .docxkarty pro pantomimu
001.08.03 karty pro pantomimu.pdfkarty pro pantomimu
001.08.05 zápisový arch pro heslo.docxzápisový arch pro heslo
001.08.06 zápisový arch pro heslo.pdfzápisový arch pro heslo

Zdroje

# PřílohyZdrojPopisAutorPůvodLicenceDatum
001.08.01 0101_resource.svg brouk Marie Pokorná, Eliška Nečasová Vlastní tvorba CC BY-SA 2019-09-01
001.08.01 0202_resource.svg brýle Marie Pokorná, Eliška Nečasová Vlastní tvorba CC BY-SA 2019-09-01
001.08.01 0303_resource.svg domek Marie Pokorná, Eliška Nečasová Vlastní tvorba CC BY-SA 2019-09-01
001.08.01 0404_resource.svg dveře Marie Pokorná, Eliška Nečasová Vlastní tvorba CC BY-SA 2019-09-01
001.08.01 0505_resource.svg ptačí klec Marie Pokorná, Eliška Nečasová Vlastní tvorba CC BY-SA 2019-09-01
001.08.01 0606_resource.svg kolečkové křeslo Marie Pokorná, Eliška Nečasová Vlastní tvorba CC BY-SA 2019-09-01
001.08.01 0707_resource.svg šifra Marie Pokorná, Eliška Nečasová Vlastní tvorba CC BY-SA 2019-09-01
001.08.01 1212_resource.svg robot Marie Pokorná, Eliška Nečasová Vlastní tvorba CC BY-SA 2019-09-01
001.08.01 1313_resource.svg květina Marie Pokorná, Eliška Nečasová Vlastní tvorba CC BY-SA 2019-09-01
001.08.01 1414_resource.svg sopka Marie Pokorná, Eliška Nečasová Vlastní tvorba CC BY-SA 2019-09-01
001.08.01 1515_resource.svg vlak Marie Pokorná, Eliška Nečasová Vlastní tvorba CC BY-SA 2019-09-01
001.08.01 1616_resource.svg pes Marie Pokorná, Eliška Nečasová Vlastní tvorba CC BY-SA 2019-09-01
001.08.04 0101_resource.svg vlak Marie Pokorná, Eliška Nečasová Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-25
001.08.04 0202_resource.svg robot Marie Pokorná, Eliška Nečasová Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-25
001.08.04 0303_resource.svg sopka Marie Pokorná, Eliška Nečasová Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-25
001.08.04 0404_resource.svg pes Marie Pokorná, Eliška Nečasová Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-25
001.08.04 0505_resource.svg květina Marie Pokorná, Eliška Nečasová Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-25
001.08.04 0606_resource.svg dveře Marie Pokorná, Eliška Nečasová Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-25

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0