2.3.2 Infocentrum jaderné elektrárny Dukovany

Metody

Převažující metodou výuky je výklad a diskuse s průvodcem infocentra, v závěrečné fázi jsou uplatněny metody dovednostně-praktické, zejména experimentování.

Metody a formy

Forma a popis realizace

Exkurze probíhá převážně hromadnou formou výuky, kdy v rámci programu infocentra jsou prezentovány dva krátké filmy, a následuje exkurze po modelech jednotlivých zařízení spojená s výkladem základních principů jaderné energetiky. V závěru pak probíhá samostatná práce žáků kombinovaná s individuální formou výuky lektorů, a to na interaktivních exponátech v prostoru infocentra.

Obsah

Dorazili jsme do infocentra jaderné elektrárny Dukovany, kde se dozvíme spoustu informací o jaderné energetice. Až vstoupíme dovnitř, převezme si nás průvodce, který nám podá potřebné informace. V rámci exkurze bude řada příležitostí na pokládání nejrůznějších dotazů, doporučuji tuto možnost využít a získat tak informace pro váš projekt.

(program infocentra s průvodcem)

Exkurze skončila, nicméně ve vstupní části infocentra najdete několik interaktivních exponátů z oboru energetiky. Můžete si je vyzkoušet a po 10 minutách se sejdeme u schodiště, máme pro vás připravenou malou soutěž.

Stojíme před exponátem, který umožňuje provádět simulaci řízení výkonu v přenosové soustavě ČR. Každý typ elektráren (tepelné, jaderné, vodní, přečerpávací, fotovoltaické a větrné) má vlastní ovládání výkonu. Na obrazovce před vámi narůstá nebo klesá aktuální spotřeba v síti a cílem vašeho snažení je regulovat výkon jednotlivých typů elektráren tak, aby výroba elektřiny kopírovala její spotřebu. Pokud rozdíl těchto dvou hodnot dosáhne kritické hodnoty, nastane „blackout“. Soutěžit budou vlády mezi sebou, my budeme měřit čas, komu se podaří udržet soustavu v chodu po nejdelší dobu. Prosím první vládu, aby přistoupila k exponátu a připravila se.

Vítězem v naší malé soutěži se stává tato vláda, která udržela přenosovou soustavu v chodu po dobu 65 sekund. Blahopřejeme. A nyní pojďme zpátky k autobusu, pojedeme zpět do Brna a zároveň vyhodnotíme vaše výsledky z centra Alternátor.

Pomůcky a materiál

Bez materiálu.

Obsahové přílohy

Aktivita nemá obsahové přílohy.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0