2.6.4 Závěr programu

Metody

Závěrečný blok probíhá metodou řízeného rozhovoru a diskuse.

Metody a formy

Forma a popis realizace

Závěrečný blok probíhá formou hromadné výuky a jeho cílem je zdůraznit a znovu pojmenovat některé skutečnosti v oblasti energetiky, ocenit dvoudenní práci žáků a získat od nich zpětnou vazbu.

Obsah

Právě skončila naše mezivládní konference a náš dvoudenní program se blíží ke konci. Vytvořit projekt určitě nebyla snadná práce, ale pevně doufám, že jste se během ní dozvěděli řadu zajímavých věcí. Možná, že toto téma není příliš zábavné, ale jak jsme si řekli na začátku prvního dne, elektrická energie je pro naši společnost zcela klíčová. V budoucnu se bez ní určitě neobejdeme, takže toto téma bude vždy velmi aktuální a bude se hodit o něm vědět něco navíc.

Sami jste se mohli přesvědčit, že výroba a distribuce elektrické energie je složitý a hlavně nákladný proces. Sami jste zjistili, že některé elektrárny nám jsou schopny poskytnout velký výkon – které myslíte, že to jsou? Další skupinou elektráren jsou ty, které nějakým zásadním způsobem ovlivňují negativně naše životní prostředí. Která byste k nim zařadili? A v neposlední řadě máme elektrárny využívající obnovitelných zdrojů, nicméně se některé z nich zatím potýkají s určitými problémy – dokázali byste je pojmenovat?

Ukázali jsme si, že každý typ elektrárny má určité výhody a určité nevýhody. Sami jste se přesvědčili, že pokud chcete zásobovat určitou zemi elektrickou energií, je to velmi komplikované, je třeba vzít v úvahu geografické podmínky, surovinové zdroje nebo i ekonomické aspekty. Také rozhodování o tak zásadních věcech není snadné.

Nyní bych vás požádal, aby každý z vás velmi krátce řekl, co ho během programu zaujalo, překvapilo nebo nejvíce bavilo. Pokud jste zažili nějakou negativní zkušenost, můžete se o ni podělit rovněž.

(proběhne diskusní kolo)

Děkuji vám za vaše názory a závěrem mi dovolte, abych vyjádřil respekt a obdiv nad tím, s jakým nadšením jste se pustili do složitých úkolů, a především příjemné překvapení nad vašimi výslednými projekty. Možných řešení je velké množství, ta, která zazněla při prezentaci, považuji za zajímavá a rozhodně realistická. Ještě jednou vám děkuji za dobře odvedenou práci a pojďme si společně zatleskat.

Na závěr vás ještě poprosím o vyplnění dotazníku se zpětnou vazbou.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
formuláře zpětné vazby 25 zpětná vazba k programu od žáků
psací potřeby 25 zápis zpětné vazby

Obsahové přílohy

#SouborPopis
015.16.06 zpetna_vazba.docxformulář pro ZV pro první i druhý den
015.16.07 zpetna_vazba.pdfformulář pro ZV pro první i druhý den PDF

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0