Soutěž o vizuální styl

Soutěž o návrh na vytvoření a zpracování nového vizuálního stylu

Moravian Science Centre Brno, p.o. jako veřejný zadavatel vyhlašuje soutěž o návrh na vytvoření a zpracování nového vizuálního stylu „VIDA science centrum“ za podmínek této Výzvy k podání soutěžního návrhu a soutěžních podmínek.

Zadání II. kola

Do 2. kola postoupilo 5. návrhů, které hodnotící komise vybrala v 1. kole. Autoři návrhů již byli obeznámeni s výsledky soutěže. Lhůta pro podání soutěžních návrhů do 2. kola končí dne 10.2.2014 ve 14:00 hodin. Podrobnější dotazy a doplnění naleznete průběžně zveřejněné níže. V případě, že nebudeme mít včas doručené materiály ke II. kolu (přesně podle zadání), budeme muset autora a jeho návrh vyřadit ze soutěže. V případě jakýchkoli nejasností prosím kontaktujte sektretáře soutěže.

Více informací naleznete v přiložených dokumentech:

Dotazy a Odpovědi k II. kolu

Ve 2. kole prosím opět postupujte podle zadávací dokumentace. Připomínáme, že se jedná o anonymní soutěž. NEoznačujte prosím nijak text, ani průvodní zprávu. V průvodní zprávě prosím opět uveďte, jaký přesný název science centra používáte a proč a dále myšlenky vedoucí k Vámi zvolenému logu a jeho aplikacím. Dále připomínáme, že obálka s dílem a její obsah (anonymní obálka) nesmí mít žádné označení autora. Zejména prosíme, aby se omylem průvodní dopis netiskl na hlavičkový papír apod.

1. Dotaz

Mohou být návrhy rozpracovány na větším počtu papírů formátu A3?

Odpověď Ano prosím. Ve druhém kole bychom rádi, abyste předložili každé provedené rozpracování návrhu zvlášť (tedy 1x aplikaci na plakát, 1x leták a 1x externí označení budovy), celkem tedy 3xA3.

2. Dotaz

Je někde ke stažení text nebo fotografie pro informační leták nebo máme vytvořit obsah sami?

Odpověď Ne, fotografie a text prosím použijte slepé Lorem Ipsum …

3. Dotaz

Na cd bude umístěn plakát ve formátu A2, nicméně tisknout budu formát A3, chápu to správně, že?

Odpověď Ano, chápete to správně. Omlouvám se za trochu zmateně zadané určení velikostí, ale pro tisk nám stačí opravdu formát A3. Na CD prosím uložte větší formát, tedy A2.

4. Dotaz

Opravdu nerad používám pro slepé texty Lorem ipsum. Vždy vypadají lépe reálné texty, které dodávají jakýsi dotek skutečnosti. Bude problém, pokud vytvořím své vlastní slepé texty?

Odpověď Ne, problém to není. Můžete použít své slepé texty.

5. Dotaz

Co přesně se myslí horním označením budovy? Mám rozměry 2m x 14m chápat jako závazný rozměr plochy, která bude pro označení určena? Horní označení znamená nějakou „plachtu“ přes budovu nebo jak přesně bude tohle označení technologicky řešeno?

Odpověď Ano, horní označení budovy má přesně stanovený rozměr 2m x 14m a je to plocha, která bude pro označení určitě určena. Technologicky bude konstrukce pro logo vypadat jako „štít“ nad přední částí budovy. Budova bude označena i jinak, to ale není nyní k vypracování.

Výsledky I. kola

1. kolo soutěže o vizuální styl bylo ukončeno. Výsledky a informace z jednání hodnotící komise naleznete v přiložených dokumentech. Všichni účastníci byli vyrozuměni emailem, resp. dopisem v případě, že email neuvedli.

Připomínáme těm, kteří postoupili do 2. kola, že uzávěrka na dodání podkladů do soutěže je 10.2.2014 ve 14:00.

Zadání I. kola

Lhůta pro podání soutěžních návrhů končí dne 13.1.2014 ve 14:00 hodin.

Více informací naleznete v přiložených dokumentech:

Dotazy a Odpovědi k I. kolu

1. Dotaz

Pokud autor předloží více návrhů, může je dát do jedné hlavní obálky nebo je má posílat po jednom návrhu tak, jak je popsáno v propozicích?

Odpověď

Pokud jeden autor pošle více návrhů, je potřeba pro každý tento návrh postupovat podle pokynů, tedy zaslat je v různých obálkách vždy s patřičnými náležitostmi.

2. Dotaz

Mohli byste nám prosím poslat odkazy na konkurenční science centra?

Odpověď

Informace o science centrech v ČR (včetně odkazů na jednotlivá science centra) naleznete např. na webové stránce České asociace science center. Další informace k science centrům u nás i ve světě (včetně odkazů) můžete najít také na Co je to science centrum? a Science_center.

3. Dotaz

Co přesně je myšleno „průhlednou verzí loga“ - jedná se o barevné logo na průhledném pozadí, např. formát png?

Odpověď

Ano, průhlednou verzí loga myslíme barevné logo na průhledném pozadí. Jedná se tedy o případ užití, kde je logo vyřezáno a nalepeno na transparentní plochu, např. sklo. Doporučujeme tedy pro tento účel použít nějakou barevnou rozostřenou fotografii, která bude sloužit jako pozadí pro průhlednou verzi loga.

4. Dotaz

Můžete nám prosím zaslat font „Dimenze Bold“?

Odpověď

Font „Dimenze Bold“, který je uveden v materiálech o návrhu expozice, nyní nemáme k dispozici. Jedná se pouze o projektový návrh. V případě, že jej však budete chtít použít, doporučujeme zvolit podobný font a k průvodnímu dopisu připojit informaci o tom, že máte v plánu použít přímo typ „Dimenze Bold“, bude-li to možné.

5. Dotaz

Letmo jsem si prohlédl celé zadání a zaregistroval jsem již nějaký vizuální styl rozpracován. Dokonce i definované korporátní písmo a základní rysy typografie. Jak je to s jeho zachováním? Je to pouze schválený koncept, nebo již hotová realizace? Byl osloven i autor těchto návrhů?

Odpověď

Nyní probíhající soutěž o logo a vizuální styl se týká jednotného vizuálního stylu VIDA science centra. Jedná se tedy o vizuální styl celé instituce, který bude všude používán (webové stránky, reklamy, označení budovy, pozvánky, informační materiály, atd.). Soutěž je nutná jak ze zákona, tak z hlediska Core Ideology. V průběhu minulého roku probíhala jiná soutěž a to na návrh expozice, tedy na návrh toho, jak budou vypadat exponáty a jaký styl expozice bude mít. Nová soutěž o vizuální styl instituce probíhá nezávisle. Materiál, který máte dostupný, slouží pouze jako informace o tom, jak vypadá aktuální stav návrhu expozice, tedy o čem „vnitřek“ science centra bude a jaký styl se v expozici plánuje. Není to hotová realizace a návrh ani není závazný. Cílem nebylo tvořit vizuální styl. Závazné nejsou ani navržená korporátní písma, ani typografické rysy. Jednotný vizuální styl VIDA science centra se tvoří nově až nyní a na grafické řešení stavby či expozice nemusí navazovat, tyto styly by však alespoň částečně měly spolu korespondovat. Autor těchto návrhů byl také osloven a přizván k soutěži.

6. Dotaz

V zadání je požadavek na vytvoření průhledné varinaty loga. Rád bych vás proprosil o upřesnění této specifikace. Jedná se o logo negativní - tedy bílé na tmavé (černé, nebo jiné) ploše? Pokud ne můžete prosím nějak specifikovat pro jaké použití bude toto logo vytvořeno?

Odpověď

Průhlednou verzí loga myslíme barevné logo na průhledném pozadí. Jedná se tedy o případ užití, kde je logo vyřezáno a nalepeno na transparentní plochu, např. sklo. Doporučujeme tedy pro tento účel použít nějakou barevnou rozostřenou fotografii, která bude sloužit jako pozadí pro průhlednou verzi loga. Použití této verze loga předpokládáme např. na budově (skleněná fasáda), nebo při potisku fotografie apod.

7. Dotaz

Ve vzoru smlouvy je na poslední straně uvedeno - Příloha č. 1 Návrh díla. Musí být tato příloha nyní přiložena?

Odpověď

Ne, tato příloha nyní nemá být přiložena. Do 1. Kola soutěže je potřeba dodat pouze podepsanou licenční smlouvu.

8. Dotaz

Posíláme jako agentura více návrhů od různých našich autorů. Stačí uvést do licenční smlouvy pouze iniciály agentury, nebo všech jednotlivých autorů?

Odpověď

Stačí pouze iniciály agentury, která autory zastřešuje.

9. Dotaz

Návrh do soutěže posíláme Českou poštou. Ta však trvá na označení obálky odesilatelem. Nemůžeme tedy zaručit anonymitu hlavní obálky. Jak máme postupovat?

Odpověď

V hlavní obálce (která ponese informace o odesilateli) budou vloženy 2 obálky bez jakéhokoli označení. V nich pak potřebné dokumenty podle požadavků soutěže.

/var/www/data/pages/cz/download/2013/vizual.txt · Poslední úprava: 2014/02/03 15:28 autor: Ing. Helena Foltýnková
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0