Pohybová hra

 • Obsah
 • Metodika
Načítám ...

Metody

pohybová hra, týmová práce, soutěž

Metody a formy

Forma a popis realizace

Seznámení se se základními laboratorními pomůckami a surovinami na žákovské pokusy, které se hráči snaží získat pomocí obíhání stanovišť a plnění úkolů. Aktivita podporuje práci v týmech, je možné ji uvést ve velkém sále/tělocvičně nebo venku mimo budovu.

Obsah

Odpoledne vás, milí adepti, čekají experimentální dílny v laboratořích. Jaké znáte pomůcky, které se při takových pokusech používají? A s jakými surovinami asi budete pracovat, co myslíte? A kolik jich budete potřebovat? To vše se dozvíte, pokud splníte následující úkol. A tím je nasbírat dostatek pomůcek a materiálu na vaše budoucí experimenty.

Jaká jsou pro to pravidla:

 • Budete pracovat v týmech a budete mít omezený čas - kolik vám zbývá, uvidíte zde na velkém plátně.
 • Členové týmu postupně vybíhají (tedy se střídají) na stanoviště a sbírají karty pomůcek a surovin. Sběr se řídí těmito zásadami:
  • z jednoho týmu je vždy mimo box jen jeden člen týmu (ostatní fandí, evidují stav již nasbíraných surovin atd);
  • na které ze stanovišť soutěžící běží, rozhoduje hod kostkou (každý tým má pro svoje potřeby jednu kostku, ta zůstává v domácím boxu);
  • každé stanoviště má svoje číslo odpovídající jedné straně kostky, vyjma stanoviště sedmého (ukázat), kde lze surovinu získat pouze směnou za ostatní suroviny;
  • kartu pomůcky nebo suroviny lze získat vždy jen jednu, a to za splnění úkolu na stanovišti. Pojďme si nyní stanoviště obejít, vysvětlit si, kde co je a co za úkol se tam dělá.

Stanoviště a úkoly na nich :

 • hod 1 - surovina cukr - cvik 10 dřepů,
 • hod 2 - pomůcka kádinka - cvik 10 žabáků,
 • hod 3 - surovina kvasinky - cvik kotoul (na podložce!),
 • hod 4 - pomůcka odměrný válec - cvik krabí chůze (vyznačeno na zemi kudy kam),
 • hod 5 - pomůcka laboratorní lžička - cvik slalom (vyznačena krátká dráha),
 • hod 6 - pomůcka laboratorní váhy - 5 panáků s výskokem,
 • sedmé stanoviště - modrá skalice - nemusí se na něj házet kostkou, prostě se na něj vyběhne s potřebným počtem jakýchkoli jiných kartiček ke směně.
 • Jednou za celou hru (v polovině časového limitu, je to ohlášeno zvukovým signálem) je STOP TIME - na minutu je zastaveno běhání pro suroviny a týmy mohou směňovat karty mezi sebou (jakkoli, předpokladem je oboustranná dohoda).
 • Vítězí ten tým, který v časovém limitu získal a směnil všechny potřebné suroviny a pomůcky, všichni jeho členové se nachází v domácím boxu a kapitán týmu zahlásil SPLNĚNO.

Rozumíte prosím všichni pravidlům? Máte nějaký dotaz? Teď je na něj právě prostor!

Prosím kapitány týmů, aby si ke mně přišli pro pracovní list, kam si můžete zaznamenávat, kolik čeho máte a co vám zbývá; a kostku a tužku. Na běhání si prosím sundejte svoje adeptské průkazky a dlouhé vlasy si sepněte gumičkou. Za okamžik odstartuji začátek. Kontrolní otázka - kolik lidí vyběhne z každého „domečku“? Správně, vždycky jen jeden. Jdeme na to! Tři, dva, jedna… (zvukový signál)

V polovině odpočítávání (zvukový signál): Stop time, prosím! Nyní prosím nevysílejte další členy svého týmu na stanoviště, je tu čas na směnu mezi týmy. Můžete vyměnit jakoukoli kartičku za kteroukoli jinou, v libovolném počtu, jediným pravidlem je, že se musí shodnout na výměně obě strany. (…) Hotovo? Výborně, můžete pokračovat v dalším sběru surovin za tři, dva jedna… (zvukový signál)

Po uplynutí odpočítávání (zvukový signál): A vyhrazený čas pro sběr je pryč. Gratuluji týmům, které už mají hotovo! Jak jsme na tom my ostatní? Kolik nám toho chybí? Přidávám bonusovou 1 minutu, kdy můžete ještě rychle dohonit, co vám zbývá. A týmy, které už mají hotovo, vám mohou pomoci, co vy na to? Pojďme, tři dva jedna… (zvukový signál) Super, vypadá to, že společně jsme nakonec dosáhli toho, že budeme mít dost laboratorních pomůcek i materiálu na zkoumání, skvělé! Nyní jsme vybaveni vším, co potřebujeme na experimentální dílny.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
pracovní list 6 (podle počtu týmů) list se zjednodušenými pravidly, popisky stanovišť, cílem hry; prostor pro zapisování získaných pomůcek a surovin
šestistěnná kostka 6 (podle počtu týmů) kostka určuje, pro jakou surovinu nebo pomůcku se běžec vydá
tužka/fixka 6 (podle počtu týmů) pro poznámky na pracovní list
cedule stanovišť 7 cedule pro identifikaci stanovišť a názorné zobrazení, co se tam má dělat a co za to hráč získá
kartičky surovin a pomůcek (zalaminované) od každého druhu 30-100 ks (podle toho, kolik kusů mají hráči nasbírat), vyjma modré skalice (stačí 12 ks) kartičky velikost pexesa
časovač promítaný na plátno 1 není nezbytný
papírová páska + nůžky/křída po 1 ks páska k použití vevnitř, křída k použití venku pro vyznačení vybíhacího místa, příp. stanovišť
žíněnka/matrace 1 na stanoviště, kde žáci předvádí kotoul
píšťalka 1 pro startovací signál a STOPTIME (není nezbytné)

Obsahové přílohy

#SouborPopis
001.05.01 pohybová hra kartičky .docxpohybová hra kartičky
001.05.02 pohybová hra kartičky .pdfpohybová hra kartičky
001.05.05 pohybová hra pravidla.docxpohybová hra pravidla
001.05.06 pohybová hra pravidla.pdfpohybová hra pravidla
001.05.03 pohybová hra stanoviště .docxpohybová hra stanoviště
001.05.04 pohybová hra stanoviště .pdfpohybová hra stanoviště

Zdroje

# PřílohyZdrojPopisAutorPůvodLicenceDatum
001.05.01 0101_resource.jpg kostky cukru Humusak https://pixabay.com Pixabay 2020-11-24
001.05.01 0808_resource.png lžička OpenClipart-Vectors https://pixabay.com Pixabay 2020-11-25
001.05.01 0909_resource.png kádinka OpenClipart - Vectors https://pixabay.com Pixabay 2020-11-25
001.05.01 1010_resource.png odměrný válec OpenClipart - Vectors https://pixabay.com Pixabay 2020-11-25
001.05.01 1111_resource.png váha JJuni https://pixabay.com Pixabay 2020-11-25
001.05.01 1212_resource.jpg skalice modrá Chmee2 https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-25
001.05.01 1313_resource.png kvasinky Christopher T. Howlett https://thenounproject.com CC BY-SA 2020-11-25
001.05.03 0101_resource.jpg cukr Humusak https://pixabay.com Pixabay 2020-11-24
001.05.03 1414_resource.png lžička OpenClipart - Vectors https://pixabay.com Pixabay 2020-11-25
001.05.03 1515_resource.png kádinka OpenClipart - Vectors https://pixabay.com Pixabay 2020-11-25
001.05.03 1616_resource.png odměrný válec OpenClipart - Vectors https://pixabay.com Pixabay 2020-11-25
001.05.03 1717_resource.png váha JJuni https://pixabay.com Pixabay 2020-11-25
001.05.03 1818_resource.jpg skalice modrá Chmee2 https://commons.wikimedia.org CC BY-SA 2020-11-25
001.05.03 1919_resource.png kvasinky Christopher T. Howlett https://thenounproject.com CC BY-SA 2020-11-25

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0