3.12 Závěrečný ceremoniál

Účastníků 15-30
Fyzická náročnost II
Psychická náročnost II
Autoři Julie Tomaňová, Jozef Prieboj
Počet uvádějících 2
Čas na realizaci 30 min
Čas na přípravu 30 min
Prostředí třída/sál/tělocvična. Pokud je možné využít dvě propojené místnosti (a na dveře se nainstaluje portál, který v průběhu předchozí aktivity žáci zprovozňují), je to ideální.
Rozdělení Účast je hromadná pro celou třídu.

Cíl

Zúčastněné děti završí celý program slavnostním uzavřením. Cílem je shrnout průběh celého dvoudenního programu, umocnit zážitek hudbou, překvapením a odměnou.

Sdělení

Také patřím do FYCHEBI! Zvládl jsem to! Těším se na chemii, fyziku a biologii ve škole.

Metody

slavnostní závěr: inscenace, reflexe a zpětná vazba

Klíčové kompetence

 • Komunikace v mateřském jazyce je rozvíjena:
  • při formulaci psaného textu do závěrečné reflexe /zpětné vazby.
 • Sociální a občanské schopnosti jsou rozvíjeny
  • účastí na závěrečném předání ocenění
  • zažitou sounáležitostí s týmem a celou třídou vztaženou k zaznamenanému úspěchu.

Forma a popis realizace

Krátká, ukončovací aktivita na závěr celého dvoudenního programu. Žáci projdou vlastnoručně opraveným „portálem“, čímž vstoupí do prostoru, kde bude oficiálně potvrzena jejich zkouška, proběhne gratulace a poděkování.

Uvedení

Příprava

Aktivita bez přestávky navazuje na předchozí závěrečnou zkoušku (hru). Alespoň jeden realizátor (ale více realizátorů v rolích vylepšuje atmosféru) je připraven z druhé strany portálu (průchod portálem je finální bod předchozí aktivity - závěrečné zkoušky) a gratuluje právě příchozím dětem k úspěšnému složení zkoušky. Ve chvíli, kdy je polovina třídy již v prostoru za portálem, spustí vítěznou hudbu. Realizátoři nechají doznít hudbu (ztišit postupně), seřadí si všechny účastníky. Prostor za portálem je možné vyzdobit výrobky a obrázky dětí, které vznikly v předchozích aktivitách celého programu (krystaly z experimentální dílny, návrhy robotů z argumentační aktivity, sestavené elektrické obvody atd.).

Realizace

Realizace krátkého ceremoniálu se skládá z prolézání portálem (podávání ruky, hraje výpravná hudba, prostor je tematicky vyzdoben), závěrečné řeči realizátora v roli ředitelky/ředitele, který shrne, co si adepti všechno vyzkoušeli a co se naučili; včetně gratulace a poděkování, následuje předání odměn a závěrečná zpětná vazba.

Uzavření

Po závěrečné řeči a předání odměn jsou děti požádány o poslední malý úkol. Je to vyplnění jejich vlastní osobní složky, kde mohou napsat, co se jim v Institutu líbilo, co je nejvíc bavilo, co jim přišlo nejvíc těžké atd. (reflexe pro ně a pro uvádějící zpětná vazba). Realizátoři (stále ještě v rolích) děti doprovodí na oběd či s nimi případně stráví zbývající volný čas do plánovaného odchodu z místa realizace. Pokud je do realizace zahrnuta i evaluační hodina, lze se s dětmi domluvit, kdy za nimi zaměstnanci Institutu přijdou na oplátku do školy.

Poznámky

 • Délku proslovu a gratulace lze operativně natáhnout či zkrátit podle potřeby aktivity uváděné bezprostředně před ní (závěrečná zkouška - oprava stroje) a podle aktuální kognitivní kapacity zúčastněných (některé třídy mohou být po předchozí aktivitě už opravdu unaveny).
 • Nezapomeneme od dětí vybrat vyplněné osobní indexy i složky. Obsahují cennou zpětnou vazbu pro uvádějící a také z nich lze vyvozovat edukativní dopady programu.
 • Ačkoli gratulace a závěrečné povídání může působit mezi ostatními aktivitami jako nejméně potřebné a málo obsahové, je důležité pro zážitek zúčastněných dětí a jako ukončení dvoudenního programu. Proces gratulace včetně potřesení rukou a předání odměn jmenovitě týmům a jmenovitě členům konkrétního týmu je pro některé děti prvním výraznějším „skorodospěláckým“ oceněním. Jedním z neformálních cílů závěrečné aktivity je právě naučit děti přijímat takové situace a nechat je pocítit, že něco udělaly dobře a nechat to nahlas zaznít.
 • Při předávání odměn je dobré mít po ruce rozpis týmů a jejich členů (abychom na některý nezapomněli!). Také samotné odměny je vhodné popsat jménem obdarovaného (pokud lze - např. je-li odměna v krabici nebo v papírové tašce). Je to praktické pro realizátora - ví, komu je konkrétní kousek určen, i pro děti - nepomíchají si odměny cestou domů/do školy/v šatně atd. Forma odměn je samozřejmě volitelná - může to být knížka, sešit s domácími pokusy, hlavolam, chytrá hračka, sada na experiment, zkrátka cokoliv tematického.
 • Atmosferickou hudbu na ceremoniál lze vybrat podle vkusu konkrétního uvádějícího. V testovacích realizacích jsme používali filmovou výpravnou hudbu, např.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
odměny pro účastníky dle počtu dětí hra/hlavolam navazující na téma celé hry
výrobky dětí z průběhu celého programu volitelné výstupy z aktivit, které děti v rámci celého programu absolvovaly (krystaly z experimentální dílny, flipcharty s návrhy robotů, zapojené el. obvody z konstrukční dílny atd.)
pomůcky z předchozích programů volitelné materiál a rekvizity, které reprezentují celý absolvovaný program (pro evokaci toho, co se děti už naučily; pro možnost se na cokoliv k pokusům doptat atd.)
fixky 2x sada na závěrečné vyplnění osobní složky (=zpětné vazby realizátorům)
portál z předchozího programu 1 je pojítkem mezi závěrečnou hrou a ceremoniálem, měl by se nacházet přímo v místnosti, kde se závěr odehrává, děti by jím měly přijít

Přílohy

Aktivita nemá přílohy.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0