2.11 Závěrečná hra

Metody

skupinová práce, pozorování, práce s informacemi, problem solving, strategie

Forma a popis realizace

Společná aktivita pro všechny ve formě závěrečné zkoušky s cílem sehnat všechny suroviny a pomůcky potřebné na zprovoznění portálu výměnou za odpovědi na otázky u konstrukčního místa.

Obsah

Vcházíte do místnosti, kde se nachází několik stolů s různým konstrukčním materiálem a pomůckami na pokusy. Celou jednu stěnu zabírá velký stroj, na kterém jsou různé výklenky s nápisy. Uprostřed se nachází neprůhledný vstup. Hovoří k vám ředitel(ka) Institutu:

Milí adepti, nyní vás čeká vaše závěrečná zkouška. Vašim úkolem bude zprovoznění stroje - portálu, který se nám rozbil. Jak vidíte, má několik míst, kde mu chybí součástky. Pokud zjistíte, co je potřeba na opravu dané součástky, můžete daný materiál získat u konstrukčních stolů. Materiál je však vydán jenom za správně vyřešenou otázku. Otázek k řešení je opravdu hodně. Bude potřeba se rozdělit na skupinky (můžete pracovat v týmech ze včerejška, ale i v jiných skupinkách od dvou do pěti osob, je to na vás). Odpovědi na otázky se nachází v expozici nebo na ně musíte sami přijít. Plánek expozice je vyvěšen zde, několik kopií pro vás máme i na malých papírech zde.

Jelikož je věcí na spravení celá řada, nejdřív si je projdeme. Pokud nějaká skupinka už ví, že by na nějakém úkolu chtěla pracovat, může se přihlásit a zkusit to jako první. Tak copak tu máme?

  • Sonda: pro každý průchod portálem na neznámé místo potřebujeme ověřit, jestli jsou na druhé straně podmínky bezpečné pro náš život. Je třeba sestrojit vozítko a poslat na druhou stranu nějaký malý živý organismus, který to pro vás otestuje.
  • Sestrojení spínače: Protože v okamžiku, kdy bude potřeba zapnout celý stroj, budete mít plné ruce se zapojováním rukavic, musíme stroj zapnout dálkově. Na to budeme potřebovat kuličko-cinko-stroj, který někteří z vás sestavovali už včera večer.
  • Strojový jazyk: je třeba zjistit, jak se strojem lze komunikovat. Bude k tomu potřeba mapa slov, které mezi sebou mají nějaký vztah (například co je nadřazené něčemu jinému, jaká slova vyjadřují vlastnosti atd.). Těžká úloha pro ty nejlepší češtináře, v podstatě vytváříte speciální slovník!
  • Barevné standardy: aby stroj rozpoznal jednotlivé vstupy, které mu budeme předkládat, musíme ho naučit barevným standardům. Půjde tedy o tvoření barevných roztoků pomocí chemických reakcí, získání UV barvy.
  • Napájení: stroj budou pohánět naše rukavice, musíme ale uzavřít obvod a přidat ještě několik článků. Zde půjde o to sestavit sérii „slaných“ článků a připojit je k obvodu k modré žárovičce.
  • Klíč šifrování: je třeba odhalit systém, jak portál pracuje s písmeny. Řešení se skrývá v hlavolamu „hanojské věže“.
  • Výroba vitriolu: pro funkčnost portálu je potřeba vyzískat důležitou surovinu, kterou už znáte - modrou skalici. Pamatujete si filtraci?

Úlohy zajišťující zapnutí portálu a vyslání sondy doporučuji plnit až úplně nakonec - sondu nelze poslat portálem, když ještě není postavený a zapnutý, a ten nejde zapnout bez opravy ostatních částí.

Tohle jsou všechno věci, které bude muset někdo z vaší třídy zvládnout. Aby pro to získal pomůcky, musí si je vysloužit správnou odpovědí. Zadání otázek dostanete u tohoto stolku, přistupujte prosím po skupinkách. Kdo má otázku, může se pustit do hledání odpovědi. Jak ji bude mít a přinese ji (správnou!) zpět ke mně, dostane za to vybranou pomůcku.

Rozumíte prosím všichni tomu, co se bude dít? Máte jakékoli dotazy? Zbývá se domluvit na skupinkách a můžeme začít. Kdo už skupinku má, může si s ni přijít pro první otázku.

(Probíhá hledání odpovědí v expozici, interakce s exponáty či řešení logických úloh - soupis v příloze. Starší spolužák vám radí nahlédnout do ukořistěných osobních složek a využít nápovědu.)

Poté, co už jsou všechny pomůcky a materiály získány, se pouštíte do jednotlivých úloh přímo v místnosti s portálem. Jakmile máte hotovo, přichází k vám Will nebo ředitel(ka) a kontrolují správnost řešení. V případě správného sestrojení je součástka umístěna do výklenku v portálu a označena jako opravená, v případě špatného řešení je vám poraděno a můžete to zkoušet dál.

Tak, všechny součástky jsou kompletní, je potřeba nastartovat stroj pomocí vašich rukavic z konstrukčních dílen. Na místa adepti, zapínáme stroj. Nejdříve se zapojí tým Bravo, Delta… a poslední Yankeeové! Žárovka svítí, můžeme použít sondu. Wille, vezmi prosím sestrojenou sondu…

Will nafoukne dětmi zhotovené vozítko (autíčko na vzduch z balonku) s živou sondou (=kvasinky) a nechá ho projet portálem. Za několik sekund se vozítko vrátí zpět, v kvasinkách je vlaječka se vzkazem „Je tu bezpečno, dá se tu dýchat, schvaluji průchod!“

Sonda se vrátila a má pro nás výsledky! Kdo je nejblíž, prosím přečtěte je nahlas! Skvěle! Vezměte si s sebou své věci a můžeme projít skrz!

Postupně procházíte portálem přímo na druhou stranu. (Přímo navazuje aktivita „Závěrečný portál“.)

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
Fixky 2x sada Pro zapisování zjištěných informací
Prázdné pracovní listy 21x Pro zapisování zjištěných informací
Sestavený portál 1x Hlavní objekt závěrečné aktivity
Mapky expozice 5x Pro snazší orientaci účastníků v expozici
Kádinky 10 5 galv. článek, 1 pruská modř, 2 modrý vitriol, 1 UV modrá, 1 kvasinky
Laboratorní lžička 5
Měděný plíšek 7 5 galv. článek, 2 přenos vodou
Pozinkovaný plíšek 5 El. obvod
Oboustranný vodič s krokosvorkami 8 6 galv. článek, 2 přenos vodou
Sůl 500 g
Zdířky červené 5 ks
Zdířky černé 5 ks
Vodič zakončený na obou stranách banánkem 2 ks
Plytčejší skleněná nádoba 1 ks
Sada materiálu pro stavbu dráhy pro kuličku 1 ks Různé kostky, trubičky, ruličky, kolečka
Zvoneček 1 ks
Krabice pro Hanojské věže 4 ks 4 krabice o různých velikostech pro sestavění pater věže - 3 patra z večerní hry
Chlorid železitý 50 ml Roztok pro srážení (4g/l)
Hexakyanoželeznatan draselný 50 ml Roztok pro srážení (10g/l)
Bralenky (nebo jiné malé nádoby) 7 ks Pro roztoky barev a srážecí reakce
Váhy 1 ks Pro zvážení modrého vitriolu
Krystaly modré skalice Alespoň 100 g dohromady
Roztok UV modré barvy 100 ml Večerní hra
UV baterka 1 ks Večerní hra
Materiál pro konstrukci autíčka Karton, špejle, páska, tavná pistole
Kvasinky Experimentální dílna
Horká voda
Cukr Alespoň 100g Experimentální dílna
Panely pro připojení rukavic Experimentální dílna
Zdroj napětí 1 ks pro 12V žárovku
12V žárovka 1 ks
Objímka pro 12V žárovku 1 ks
Vodiče pro propojení zdroje a žárovky 2 ks
Ochranné brýle 1 ks
Ochranné rukavice 10 ks

Materiál si nachystáme podle toho, jaké konkrétní úlohy dětem do závěrečné aktivity zahrneme. Všechny úkoly vychází z toho, co si již děti v programu zažily, vypůjčíme si tedy materiál a pomůcky z konstrukční (sestrojení obvodu) a experimentální dílny (sestavení aparatury), večerní zážitkové hry (hanojské věže, míchání barvy) a přednášky vědce (sémantická mapa slov).

Obsahové přílohy

#SouborPopis
001.11.03 nápovědy do hry.docxnápovědy do hry
001.11.04 nápovědy do hry.pdfnápovědy do hry
001.11.05 otázky expozice.docxotázky expozice
001.11.06 otázky expozice.pdfotázky expozice
001.11.07 sémantická mapa prázdná.docxsémantická mapa prázdná

Zdroje

# PřílohyZdrojPopisAutorPůvodLicenceDatum
001.11.01 0101_resource.png kvasinky Christopher T. Howlett https://thenounproject.com CC BY-SA 2020-11-25
001.11.07 0101_resource.jpg sémantická mapa Sven Dražan Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-25
001.11.10 0101_resource.jpg sémantická mapa - řešení Sven Dražan Vlastní tvorba CC BY-SA 2020-11-25

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0