Prezentace

  • Obsah
  • Metodika
Načítám ...

Forma a bližší popis realizace

Prezentace jednotlivých týmů s následnou moderovanou diskuzí a volby.

Metody

projekt, diskuze, skupinová tvorba

Pomůcky

Položka Počet Popis
připravené prezentace
prezentér 1 lze se obejít i bez něj
mikrofon 2 lze se obejít i bez něj
vytištěné volební lístky dle počtu účastníků vytvořit papírky s názvy týmů
volební urna 1 hezká krabička, truhla

Struktura

  • Žáci postupně představují své prezentace.
  • Po ukončení každé prezentace žáci pokládají dotazy.
  • Následně se konají volby a proběhne vyhlášení vítěze.

Podrobně rozpracovaný obsah

Prezentace a diskuze

Skupiny se vrátí z oběda. Realizátor v roli moderátora představí první skupinu a odstartuje prezentaci. Do ní se zapojí všichni členové týmu. Po každé prezentaci následuje diskuze, ve které hrají hlavní roli „žurnalisté“ – tedy ostatní skupiny. Ti se ptají vždy v duchu média, které dostaly před začátkem přípravy na stůl. Ptají se ale i pedagogové, realizátoři, diskuze je omezená pouze časem.

Volby a vyhlášení výsledků

Jakmile se uzavře poslední prezentace i diskuze, realizátor vyhlásí volby. Rozdá týmům připravené volební lístky s názvy týmů, každý zakroužkuje svého favorita a vhodí lístek do volební urny. Realizátor vysvětlí pravidla voleb: “Před sebou máte hlasovací lístky. Zakroužkujte jedno hnutí, které vás přesvědčilo. Hnutí, které mělo nejlepší prezentaci, projev a nejlepší volební program. Zkuste se oprostit od toho, jaké jste hnutí. Můžete hlasovat i pro své hnutí, pokud si objektivně myslíte, že bylo nejlepší.” Po ukončení voleb se první realizátor věnuje zpětné vazbě (viz vnořená aktivita Zpětná vazba) a druhý realizátor zatím počítá hlasy.

Po ukončení zpětné vazby dojde k vyhlášení výsledků voleb. Realizátor postupně vyhlásí všechna hnutí i se ziskem hlasů a to od čtvrtého po prvního. Tým s nejvyšším počtem hlasů vítězí a získává předměty s VIDA! logem. Realizátoři/organizátoři zdůrazní: „Vyhrát může často i hnutí s líbivým neboli populistickým programem, pokud jste tedy nedopadli nejlépe, může to znamenat i to, že váš program není tak populární, ale vychází ze skutečných potřeb města. Toto se často děje i ve skutečnosti. Ale není to samozřejmě pravidlem, může zvítězit ten nejlepší. To záleží na okolnostech, tématech, jimiž město žije, konkrétních osobnostech a mnoha dalších faktorech. Gratulujeme hnutí XY, které tedy vyhrálo volby a zasedne ve vedení města. Je to líbivá, ale i zodpovědná funkce. Velký potlesk pro hnutí XY.“

Rozloučení se s účastníky

Realizátoři vzápětí poděkují všem přítomným za účast a nasazení během celého projektu, rozloučí se s účastníky a ti odcházejí na vlak.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
připravené prezentace
prezentér 1 lze se obejít i bez něj
mikrofon 2 lze se obejít i bez něj
vytištěné volební lístky dle počtu účastníků vytvořit papírky s názvy týmů
volební urna 1 hezká krabička, truhla

Obsahové přílohy

Aktivita nemá obsahové přílohy.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0