Příprava prezentace

  • Obsah
  • Metodika
Načítám ...

Forma a bližší popis realizace

Každé hnutí vytvoří svůj volební program pro Brno na základě všech poznatků, které nabyli předchozí den.

Metody

Skupinová tvorba, projekt

Pomůcky

Položka Počet Popis
tablet 8
notebook 4
papíry 20
tužky 20
prezentér 1
projekce 1
kartičky témat 3 druhy speciální úkol, stanoviště, médium
flashdisk 1

Struktura

  • Ráno druhého dne dojedou účastníci do místa realizace projektu (VIDA!).
  • Realizátoři vysvětlí zadání prezentací a pravidla těchto prezentací.
  • Následně si týmy vyberou témata a jedno stanoviště pro zpracování.
  • Každé hnutí pracuje během dopoledne na své prezentaci.
  • Následně odchází žáci na oběd.

Podrobně rozpracovaný obsah

Zadání prezentací a vysvětlení pravidel

Žáci přicházejí do VIDA! science centra kolem 9:30 ráno z hostelu U Minoritů, kde byli ubytovaní. Jeden z realizátorů je vítá u vstupu do centra a dovede je do Multifunkčního sálu s připraveným flipchartem, kde se jich ujme druhý realizátor: „Dnes zúročíte to, co jste se dozvěděli a co jste zažili včera. Budete pracovat ve svých hnutích. Každý tým má k dispozici vlastní stůl v rohu místnosti, na něm počítač, věci na psaní a pochopitelně tablet, se kterým jste včera pracovali. Vaším úkolem bude vytvořit během dvou hodin váš volební program - prezentaci. Tak abyste zaujali voliče a získali nejvíce hlasů. A to následovně:

Prvních 30 minut se budete věnovat jednomu ze stanovišť, které jste včera procházeli. Jste čtyři týmy, vybíráte celkem ze šesti stanovišť.

Dalších 45 minut budete věnovat zpracování speciálního úkolu - jedné z problematik, na které se vaše hnutí zaměří. K tomu víc za chvíli.

A v posledních 45 minutách vypracujete váš volební program. Tvorba tohoto programu je opravdu zcela na vás. Využijte cokoliv, co vás v Brně zaujalo, pozitivně, ale i negativně. Zamyslete se nad tím, jak konkrétně to zlepšit. Využijte vaše poznatky, nápady, k dispozici máte i internet.

U tvorby prezentace také přemýšlejte nad tím, kdo z vás bude odpoledne o čem mluvit. Mluvit by měl k prezentaci totiž každý z vás. Prezentace, které vytvoříte, pak po obědě přednesete a budete se ucházet o přízeň ostatních týmů - občanů. Prezentace by měla trvat 10 minut + 10 minut budete odpovídat na dotazy ostatních.

Po každé prezentaci se z vás zároveň stane jedno médium, které bude pokládat dotazy hnutí, které představilo svůj program. Každý máte na stole napsáno jedno médium a charakteristiku tohoto média. V rámci této charakteristiky budete pokládat otázky dalším hnutím. Každý tým musí po každé prezentaci položit 1-2 otázky.”

Výběr stanovišť a speciálních úkolů - problematiky

Realizátor se přesune od flipchartu ke stolku s nastříhanými papírky se zadáním speciálních úkolů a říká: „Během včerejšího průzkumu Brna jste plnili také úkoly po cestě. Z nich vycházejí speciální úkoly, kterých je celkem šest – a vy tvoříte čtyři týmy. Teď se prosím v každém hnutí domluvte, jaké téma a jaké stanoviště preferujete. Každé téma a stanoviště může zpracovávat pouze jedno hnutí. Všechna stanoviště a problematiky/speciální úkoly máte napsaná na projekci. My je nyní společně přečteme:

Stanoviště, ze kterých si můžete vybrat, jsou následující: a) Mendlovo náměstí, b) Masarykova čtvrť, c) Kamenná kolonie, d) Židovský hřbitov, e) Vaňkovka a Café Práh, f) Petrov a Denisovy sady.

A speciální úkoly - problematiky, kterým se můžete věnovat jsou:

a) Brněnské menšiny. Jak by vypadalo Brno, kdyby nedošlo k poválečnému odsunu Němců? Co může město udělat pro připomínku těchto událostí, pro to, abychom nezapomněli na odsun Němců nebo třeba osudy Židů? Jaký je váš vlastní názor na odsun Němců z Brna? Jsou v Brně v současnosti nějaké menšiny? Jsou menšiny spíše negativním nebo pozitivním přínosem pro město?

b) Lidé ve městě. Kde je hodně/málo lidí? Na které zastávce jsou velké shluky? Kde lidé s oblibou odpočívali? Mají lidé kde odpočívat? Kde je hodně hluku? Kde je klid? Je lepší soustředit obchody do jednoho komplexu nebo je rozprostřít po celém městě? Jak zatraktivnit ulice, aby se staly pro lidi zajímavějšími? Inspirovat se můžete ve světě.

c) Doprava ve městě. Je doprava v Brně plynulá? Je lepší silnice modernizovat na úkor uzavírek nebo je nechat v horším stavu, a tak nezavírat silnice? Máte nějaké inovativní nápady, jak zlepšit plynulost dopravy v Brně? Máme tím na mysli nejen veřejnou dopravu a auta, ale i kola a pěší dopravu. Zvýhodnili byste MHD před auty ve městě? Jak konkrétně? Jak byste řešili nedostatek parkovacích míst? Inspirovat se můžete ve světě.

d) Vzhled města. Co upoutalo vaši pozornost při cestování městem? Zaměřte se na ty nejkřiklavější příklady. Co byste na nich změnili? Kdy je podle vás upoutání pozornosti žádoucí a kdy už méně? Mělo by město významně zasahovat do regulace reklamy? Jsou nějaké produkty, které by neměly mít prostor pro reklamu ve městě? Mají v Brně dostatečný prostor přírodní prvky?

e) Historie a současnost. Město je “živoucím organismem” nebo také kronikou, kde splývá historie se současností a staré s novým. Zkuste uvést, kde se vám tato “symbióza” starého a nového líbila a kde naopak nikoliv? Je v Brně hodně turistů? Co může město udělat pro vylepšení turistického ruchu? Pro to, aby památky byly atraktivnější? Co moderní architektura - všimli jste si jí v Brně? Uvítali byste v Brně nějakou opravdu moderní “futuristickou” budovu? Inspirovat se můžete ve světě.

f) Bezbariérový přístup. Zkuste vymyslet možnosti, jak zjednodušit pohyb handicapovaných po městě. Inspirovat se můžete ve světě. Jaký je bezbariérový přístup v Brně? Uveďte konkrétní příklady. Zaměřte se na všechny druhy handicapů.

Nyní bych vyzval vítěze včerejší odpolední hry, aby si šel vybrat téma, které zpracujete. Dále si vyberete jedno stanoviště, které chcete zpracovávat a to v pořadí, v jakém jste se umístili ve včerejší stavbě města.”

Zástupce vítězného týmu si jde vybrat zadání tématu, po něm následuje druhý tým v pořadí, pak třetí a nakonec čtvrtý. Následně si jdou v daném pořadí vybrat týmy stanoviště. Dvě témata zůstanou nevyužitá. Realizátor se zeptá, zda je všechno jasné, a týmy se můžou pustit do práce.

Příprava prezentace

Každý tým obsadí přidělený stolek a dvě hodiny zpracovává prezentaci podle představeného schématu. Realizátoři procházejí místností, občas hlásí do mikrofonu, kolik jim ještě na téma zbývá času, a jsou týmům k dispozici na zodpovězení otázek atd.

Uzavření

Po dvou hodinách týmy ukončí práci a odcházejí na oběd do kantýny Expo Food.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
tablet 8
notebook 4
papíry 20
tužky 20
prezentér 1
projekce 1
kartičky témat 3 druhy speciální úkol, stanoviště, médium
flashdisk 1

Obsahové přílohy

#SouborPopis
004.05.02 zadání prezentací.docxzadání prezentací
004.05.04 zadání prezentací.pdfzadání prezentací
004.05.03 žurnalisté otázky.docxkarty médií
004.05.05 žurnalisté otázky.pdfžurnalisté otázky

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0