Uvádění aktivit II

Neodmyslitelnou částí při uvádění aktivit je motivace účastníků a také osoba lektora.

MOTIVACE

Motivovat účastníky a strhnout je pro hru ještě před jejím započetím lze např. pomocí:

 • hraná scénka
 • čtení povídky, audio nebo video ukázka
 • imaginace
 • názorná ukázka
 • samotné nadšení lektora

Nadchnout může také samotná aktivita:

 • svým příběhovým rámcem
 • aktivita skládající se z jednoduchých her, za které lze získat dílčí odměny
 • výsledným wow efektem
 • díky možnosti vyzkoušet si něco, co vypadá nebezpečně

Úspěšná je taková motivace, která namotivuje účastníky do věcí, do kterých by sami nikdy nešli.

Dalším cílem úspěšné motivace je dosažení tzv. flow fenomenu. Jedná se o stav, kdy aktivita a soustředění účastníka na ní jej dokáže kompletně pohltit a člověk je plně ponořen aktivity. Během flow získává účastník pocit, že on sám je činností – silně se na činnost koncentruje, ztrácí zaujetí o sebe a běhu času.

LEKTOR

Ideální osoba lektora/instruktora by měla být:

 • komunikativní
 • energická
 • vstřícná
 • nadšená, se zájmem o věc
 • empatická
 • sympatická
 • optimistická
 • zkušená
 • se zájmem o účastníky
 • přesvědčivá
 • vzbuzující důvěru
 • suverénní, sebevědomá
 • se smyslem pro humor i drama
 • střízlivá (ve smyslu mít odhad)

Je jasné, že žádný člověk neobsáhne vše. Je však dobré vědět, k čemu člověk může směřovat.

Člověk, uvádějící aktivitu, je kromě lektora také v roli:

 • herce
 • rozhodčího
 • smírčího soudce
 • účastníka
 • rádce
 • pozorovatele
 • moderátora
 • koordinátora
 • motivátora/demotivátora
 • utěšitele
 • deus ex machina
 • atmosférotvůrce
 • odborníka
 • animátora

Je dobré vědět, že instruktor během uvádění vystupuje v různých rolích a občas je potřeba změnit svůj přístup či postoj, aby se aktivita vyvinula potřebným směrem.

Závěrečná brainstormingová aktivita:

Uveďte, jaké 3 charakteristiky by měl mít krátký projev!

 • Úderný, únosný, úplný
 • Srozumitelný, výstižný, dostatečně hlasitý
 • Představit se, vysvětlit, ukončit
 • Kdo jsem, odkud jsem, co chci

aktivity2_kviz

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0