Science Academy

E-learning

Název Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě
Cíl Obsahem tohoto projektu je pomocí nových popularizačních aktivit a systematické práce s cílovými skupinami přiblížit těmto výzkumné aktivity srozumitelnou a atraktivní formou tak, aby v nich byl podpořen zájem a motivace pro případnou vědeckou kariéru v přírodovědných a technických oborech. Uvědomujeme si, že aktivit na popularizaci vědy již bylo vyvinuto mnoho a je potřeba tyto aktivity vhodně doplňovat. Předkládaný projekt byl vypracován na základě analýzy stávajících/připravovaných aktivit na popularizaci vědy a analýzy příkladů dobré praxe z ČR/zahraničí. Projekt je nastaven tak, aby vytvořil nové inovativní aktivity v Jihomoravském kraji, které vhodně doplní a posílí stávající akce.
Aktivity 1) systematická práce s vědeckými a akademickými pracovníky v oblasti popularizace vědy
2) zapojení odborných institucí podporujících propagaci technických oborů
3) podpora ZŠ a SŠ pedagogů k motivaci studentů pro vědeckou kariéru
Řešitel v MSCB Ondřej Hlouša
Agentura MŠMT
Výzva Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0040
Datum od 1. 3. 2014
Datum do 30. 6. 2015

Op VK - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0