People

From the beginning of the realization phase (Nov 2011) all responsibility for the project is carried by 3 groups of people. Highest control and supervision is held by the Stirring committee, realization and administration is carried out by the Realization team and expertise and content is the responsibility of the Expert team.

Stirring committee

The Stirring committee is the highest supervision and control body of the MSCB project, it comprises of representatives of all participating institutions and is divided into members with a voting right and members with counseling right.

Whole name with titles Surname Family name Institution Position
Voting right
JUDr. Michal Hašek Michal Hašek JMK Governor
Mgr. Václav Božek, CSc. Václav Božek JMK Deputy Governor
Bc. Roman Onderka, MBA Roman Onderka SMB Lord Mayor
Ing. Oliver Pospíšil Oliver Pospíšil SMB Deputy Mayor
Counsel right
prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. Michal Kotoul VUT Vice-Chancellor for science and research development
prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. Iva Steinhauserová VFU Vice-Chancellor for education
doc. Dr. Ing. Alena Salašová Alena Salašová MUB Vice-Chancellor for science and research
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. Pavel Máchal MUB Vice-Chancellor for conception, development and IT
Prof. Petr Dvořák, CSc. Petr Dvořák MU Vice-Chancellor for research
Ing. Irena Navrátilová Irena Navrátilová AV ČR Association of South Moravian offices
RNDr. Miloš Šifalda Miloš Šifalda JCMM Director
JUDr. Vladimír Gašpar Vladimír Gašpar RRAJM Director
Ing. Jiří Hudeček Jiří Hudeček JIC Director
Ing. Petr Chládek Petr Chládek JIC RIS3
Ing. Ivo Minařík Ivo Minařík JMK Head of ORR
Ing. Hana Řepová Hana Řepová SMB Head of economy department
Mgr. Lukáš Richter Lukáš Richter MSCB Program manager
Ing. Miloš Pydych Miloš Pydych JMK ORR
RNDr. Petr Hájek Petr Hájek JMK Head of OINV
Ing. Martina Pavelková Martina Pavelková JMK OINV
Mgr. Juraj Bóna Juraj Bóna JMK OINV
Ing. Kateřina Ševčíková Kateřina Ševčíková JMK ORR

Realization team

The Realization team is composed of employees of the South Moravian Regional Government. It's main purpose is to ensure the project management, financial and construction aspects.

Whole name with titles Surname Family name Position
Ing. Ivo Minařík Ivo Minařík project manager
Mgr. Lukáš Richter Lukáš Richter content and program manager
Ing. Miloš Pydych Miloš Pydych financial manager
Mgr. Juraj Bóna Juraj Bóna construction manager
Ing. Martina Pavelková Martina Pavelková coordinator of construction
Ing. Zuzana Komínková Zuzana Komínková coordinator of financial flows
Ing. Kateřina Ševčíková Kateřina Ševčíková finance referent
Ing. Tereza Vlčková Tereza Vlčková finance referent
Ing. Jaroslav Vokál Jaroslav Vokál OINV engineer
Mgr. Yveta Rumlová Yveta Rumlová OINV lawyer

Expert team

The Expert team's function is to define the content of expositions a program activities.

Whole name with titles Surname Family name Institution
Prof. doc. Ing. Miloš Barták, CSc. Miloš Barták Ústav experimentální biologie PřF MU
MUDr. Lukáš Breyer Lukáš Breyer ARO Úrazová nemocnice Brno
Ing. arch. Tomáš Doležal Tomáš Doležal Architekt
Mgr. Ondřej Dostál Ondřej Dostál Mendelovo muzeum
Mgr. Sven Dražan Sven Dražan FI MU
Doc. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. Jiří Fajkus Ústav experimentální biologie PřF MU
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. Tomáš Foltýnek Ústav informatiky PEF MUB
MUDr. Lenka Foretová, Ph.D. Lenka Foretová Masarykův onkologický ústav Brno
Ing. František Foret, CSc. František Foret Ústav analytické chemie AV ČR
Ing. Robert Grepl, Ph.D. Robert Grepl Ústav mechaniky těles FSI VUT
Ing. Radka Haitmarová Radka Haitmarová CDV
RNDr. Vladimír Herber, CSc. Vladimír Herber Geografický ústav PřF MU
Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. Jiří Hirš Ústav technických zařízení budov FAST VUT
Ondřej Hlouša Ondřej Hlouša FI a PřF MU
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. Pavel Humpolíček Psychologický ústav FF MU
Mgr. Petr Jarušek Petr Jarušek FI MU
Martin Kurel Martin Kurel Scénograf
Ing. Jan Chládek, Ph.D. Jan Chládek Nukleární magnetická rezonance ÚPT AV ČR
doc. Dr. Ing. Josef Lazar Josef Lazar Koherenční optika ÚPT AV ČR
RNDr. Miloš Liška Miloš Liška FI MU
Mgr. Radek Matuška Radek Matuška Gymnázium Slovanské náměstí
Mgr. Radek Pelánek, Ph.D. Radek Pelánek Katedra informačních technologií FI MU
Ing. Martin Pípa Martin Pípa CDV
Mgr. Ing. Petr Polanský Petr Polanský CDV
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. Alice Prokopová Katedra rodinné výchovy a psychologie PdF MU
Mgr. Ondřej Přibyla Ondřej Přibyla Ústav fyzikální elektroniky PřF MU
Mgr. Radek Přikryl, Ph.D. Radek Přikryl Ústav chemie materiálů FCH VUT
RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Lukáš Richtera Ústav chemie materiálů FCH VUT
Mgr. Zuzana Strnadová Zuzana Strnadová CDV
RNDr. Jindřiška Svobodová Ph.D. Jindřiška Svobodová Katedra fyziky PdF MU
Ing. Petr Šenk, Ph.D. Petr Šenk CDV
Prof. RNDr. Tomáš Tyc, Ph.D. Tomáš Tyc Ústav teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU
RNDr. Václav Vávra, Ph.D Václav Vávra Ústav geologických věd PřF MU
Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, dr.h.c. Jan Vrbka Ústav mechaniky těles FSI VUT
Ing. arch. Jan Vrbka Jan Vrbka ml. FA a FAST VUT
/var/www/data/pages/en/people.txt · Poslední úprava: 2013/04/16 21:35 autor: Sven Dražan
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0