Command disabled: diff

Toto je starší verze dokumentu!


Mé oko čočky má - film (Tomáš)

Účastníků 8-15
Fyzická náročnost I
Psychická náročnost II
Autor/ři Tomáš Kratochvíl
Počet uvádějících 1
Čas na realizaci 60 minut
Čas na přípravu .. minut
Prostředí labaratoř
Rozdělení účastníci každý sám za sebe

Cíle

Účastník si vyzkouší kombinaci práce s mikroskopem a se zařízením nahrávajícím video.

Sdělení

Věta, či souvětí (myšlenka), se kterou by účastník či účastnice měli z aktivity odcházet.

Metody

Výčet metod oddělených čárkou z Metody a formy.

Metody a formy Tento odkaz dne ponechejte odstraňte pouze tuto poznámku.

Klíčové kompetence

Účastníci si osvojí svatou trpělivost při hledání správného úhlu aby bylo v okuláru skrz tablet něco vidět.

 • Komunikace v mateřském jazyce je rozvíjena:
  • nácvikem porozumění psaného textu při čtení pravidel simulační hry a pokládáním dotazů na jejich výklad a důsledky,
  • aktivní komunikací mezi hráči v průběhu simulačních her uvnitř týmu i mezi týmy,
  • rozborem průběhu, při které účastníci vyjadřují svůj pohled na klíčové okamžiky a moderovanou diskusí na závěr.
 • Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií jsou rozvíjeny:
  • pozorováním průběhu první simulace a logickou dedukcí skrytých pravidel a vzorů chování systému,
  • aplikací zadaných aritmetických pravidel chování systému a extrapolací jeho budoucího vývoje.
 • Schopnost práce s digitálními technologiemi je rozvíjena:
 • Schopnost učit se je rozvíjena:
 • Sociální a občanské schopnosti jsou rozvíjeny
  • zažitím si a uvědoměním k čemu vede neefektivní hospodaření se sdílenými zdroji,
  • aktivním nasloucháním a vyjadřováním názoru u moderované diskuse.
 • Smysl pro iniciativu a podnikavost je rozvíjena:
 • Kulturní povědomí a vyjádření je rozvíjeno:

Forma a popis realizace

Nejdřív lektor přes biologii vysvětlí jak se používají mikroskopy a preparáty(viz aktivita:Mé oko čočky má - biologie). Na to přímo navazuje filmový specialista. Vysvětlí účastníkům jak natáčet obraz z mikroskopu na tablety. Následuje samostatná práce, kterou koordinuje filmový specialista společně s biologem.

V jedné či dvou větách shrňte, jakou formu aktivita má a jak probíhá.

Př: Série dvou simulačních her o hospodaření se sdíleným zdrojem mezi jednotlivci a 2-3 člennými týmy následovaná moderovanou diskusí odhalující podmínky vedoucí k efektivnímu či neefektivnímu hospodaření se sdíleným zdrojem.

Obsah

Lektor filmař ukáže jak přiložit čočku tabletu k okuláru mikroskopu. Nabídne také možnost filmovat ze stativu. Obě možnosti – z ruky i ze stativu – mají svá pro a proti. Z ruky může kameraman snáz reagovat na pohyby okuláru způsobené ostřením, při určité zručnosti a notné dávce citu lze pořídit záběry, jež mají hodnotu svým životem, tím jak dýchají a připomínají experimentální tvorbu nebo flmy z časů počátku kinematografie. Pomocí stativu lze dosáhnout stabilního dlouhotrvajícího záběru, ale než se to povede, je potřeba jemné trpělivosti, které je zpravidla schopen jen lektor sám.

Popis toho, jak aktivita probíhá především z úhlu pohledu účastníka. Píše se zde CO probíhá, nikoliv JAK nebo PROČ, to je rozvedeno v Metodice uvedení.

Zkušený lektor s příslušnými odbornými znalostmi by měl být aktivitu schopen uvést poté, co si přečte Obsah a připraví Pomůcky a materiál bez toho aniž by si četl Metodiku uvedení.

Metodika uvedení

Příprava

K přípravě stačí mít odpovídající počet nahrávacích zařízení a laboratoř s mikroskopy. Zařízení není třeba kontrolovat, pokud bezprostředně předtím proběhla výuka základů natáčení a všechno bylo ok

Realizace

Poté, co účastníci dostanou výklad o používání obyčejných i stereo – mikroskopů a poté, co si to sami vyzkouší, přichází lektor přes film, aby jim předestřel možnost natáčet makro svět. Natáčet lze buď z ruky, anebo ze stativu. Účastníci si vyzkouší obojí.

Při tomto workshopu lektor zdůrazňuje, že krom estetických hodnot je třeba držet v mysli taky informační hodnotu, a že tedy zobrazovaný materiál (hmyz, květiny atd.) je dobré určit a vyrešeršovat k němu nějaké zajímavé informace, které by bylo možné citovat ve výsledném tvaru.

Uzavření

Poznámky

Zkušenost je taková, že účastníci se zcela zaseknou na natáčení výjevů z mikroskopu, a ani po opakovaném lektorově nabádání si nenajdou žádné informace k zobrazovanému objektu. Nevadí! Pro účel základů práce s videem stačí, že byl pořízen materiál, který se formou i obsahem výrazně liší od materiálu z předešlého workshopu. Cenu záběrů z mikroskopů pochopí studenti vzápětí ve střižně.

Jak a proč se jednotlivé části programu uvádí tak jak se uvádí. Zkušenosti z uvedení, tipy na co si dát pozor během uvádění.

Metodický důvod aktivity v celkovém kontextu programu, variantní podoby či alternativy aktivity.

Odkazy

Odkazy na zdroje informací, ze kterých je možné čerpat pro hlubší pochopení tématu.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis

Zde můžete uvést případná specifika při přípravě materiálu, na co si u něj dát pozor nebo tipy při práci s ním.

Přílohy

Aktivita nemá přílohy.

V značce %Aktivita nemá přílohy.% nahraďte za 0.0 čísloprogramu.čísloaktivity

Pokud je něco specifického ohledně příloh, zde je pro to prostor.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0