Command disabled: diff

Toto je starší verze dokumentu!


Virál x Science

Účastníků 8-15
Fyzická náročnost I
Psychická náročnost II
Autoři Jana Prokešová, Aleš Pilgr
Počet uvádějících 1
Čas na realizaci 60 minut
Čas na přípravu 20 minut
Prostředí Interiér
Rozdělení účastníci každý sám za sebe

Cíle

Společný rozbor virálních science videí, které si účastníci sami našli při aktivitě Můj oblíbený virál.

Sdělení

Aby bylo science video virální musí dosahovat kvalit v určitých oblastech. Je na autorovi videa, kterou cestou se vydá a jakou formu k tomu zvolí.

Metody

Reflexe

Metody a formy

Klíčové kompetence

 • Komunikace v mateřském jazyce je rozvíjena:
  • pochopením pojmů, a zamyšlení se nad tím, jak jsou zastoupena v jednotlivých videích.
  • vysvětlením, v čem jsou videa unikátní.
 • Schopnost učit se je rozvíjena:
  • pochopením pojmů, a zamyšlení se nad tím, jak jsou zastoupena v jednotlivých videích.
 • Sociální a občanské schopnosti jsou rozvíjeny
  • hledání podstaty sdělení videa.
 • Kulturní povědomí a vyjádření je rozvíjeno:
  • vzájemné sdílení virálních science videí.

Forma a popis realizace

V jedné či dvou větách shrňte, jakou formu aktivita má a jak probíhá.

Př: Série dvou simulačních her o hospodaření se sdíleným zdrojem mezi jednotlivci a 2-3 člennými týmy následovaná moderovanou diskusí odhalující podmínky vedoucí k efektivnímu či neefektivnímu hospodaření se sdíleným zdrojem.

Obsah

Popis toho, jak aktivita probíhá především z úhlu pohledu účastníka. Píše se zde CO probíhá, nikoliv JAK nebo PROČ, to je rozvedeno v Metodice uvedení.

Zkušený lektor s příslušnými odbornými znalostmi by měl být aktivitu schopen uvést poté, co si přečte Obsah a připraví Pomůcky a materiál bez toho aniž by si četl Metodiku uvedení.

Metodika uvedení

Příprava

Realizace

Uzavření

Poznámky

Jak a proč se jednotlivé části programu uvádí tak jak se uvádí. Zkušenosti z uvedení, tipy na co si dát pozor během uvádění.

Metodický důvod aktivity v celkovém kontextu programu, variantní podoby či alternativy aktivity.

Odkazy

Odkazy na zdroje informací, ze kterých je možné čerpat pro hlubší pochopení tématu.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis

Zde můžete uvést případná specifika při přípravě materiálu, na co si u něj dát pozor nebo tipy při práci s ním.

Přílohy

Aktivita nemá přílohy.

V značce %Aktivita nemá přílohy.% nahraďte za 0.0 čísloprogramu.čísloaktivity

Pokud je něco specifického ohledně příloh, zde je pro to prostor.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0