Command disabled: diff

Mé druhé dílo

Účastníků 8-15
Fyzická náročnost I
Psychická náročnost I
Autor/ři Jana Prokešová, Aleš Pilgr
Počet uvádějících 1
Čas na realizaci 15 minut
Čas na přípravu 15 minut
Prostředí Interiér
Rozdělení účastníci každý sám za sebe

Cíle

Prohlédnou si vzájemně vytvořená díla. Připravit skupinu na uzavření dne.

Sdělení

Ke stejnému zadání se dá přistupovat rozdílnými způsoby.

Metody

Pozorování

Metody a formy

Klíčové kompetence

  • Komunikace v mateřském jazyce je rozvíjena:
    • porovnání se s ostatními, jak lze pracovat se sdělením
  • Schopnost učit se je rozvíjena:
    • porovnání se s ostatními, jak lze pracovat se sdělením

Forma a popis realizace

Lektor si od studentů vysbírá flash disky s exporty videí ze střihového programu a nahraje je do počítače. Po té proběhne projekce všech videí.

Obsah

Účastníci flash disky se svými pracemi. Sednou si na zem a dívají postupně na všechna videa, která během dne vznikla.

Metodika uvedení

Příprava

Je potřeba mít připravený projektor a propojený s počítačem. Ověřit, že počítač přehrává exportované formáty ze střihačského programu. Do počítače nahrát všechna videa od účastníků. Připojí se na Facebookovou stránku VIRUScience. VIRUScience

Realizace

Lektor vyzve účastníky aby si sedli na zem, nebo na židle. V zhasne v sále. Zobrazí facebookovou stránku VIRUScience. Společně se podívají na to, jak si stojí jejich videa z minulého dne. Následně pouští jednotlivá videa v libovolném pořadí. Po každém videu je potřeba zatleskat. Neškodí, když lektor vyzdvihne silné stránky jednotlivých děl i jejich tvůrců a zhodnotí kde byly slabiny a co by měl kdo do příště pilovat.

Uzavření

Lektor pochválí všechny účastníky. Opět zobrazí facebookovou stránku VIRUScience a sdělí jim, že sem bude videa postupně vkládat.

Poznámky

Jak a proč se jednotlivé části programu uvádí tak jak se uvádí. Zkušenosti z uvedení, tipy na co si dát pozor během uvádění.

Tato aktivita je velmi důležitá pro uzavření samostatných prací na střihu videí. Sdílení na internetu má veliký motivační charakter. Kdokoliv se na video může podívat. Rodina a okruh přátel může přímo sledovat, jak se účastníkům na kurzu daří.

Odkazy

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
1 Projektor + propojovací kabel (HDMI, VGA)
1 Počítač

Zde můžete uvést případná specifika při přípravě materiálu, na co si u něj dát pozor nebo tipy při práci s ním.

Přílohy

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0