Command disabled: diff

Toto je starší verze dokumentu!


Jsi Premier střih (Tomáš)

Účastníků 8-15
Fyzická náročnost I
Psychická náročnost III
Autor/ři Tomáš Kratochvíl
Počet uvádějících 1
Čas na realizaci 120 minut
Čas na přípravu 30 minut
Prostředí Interiér
Rozdělení účastníci po dvojicích

Cíle

Účastník bude ovládat ty nejdůležitější funkce programu Adobe Premiere. Bude schopen nahrát materiál, pracovat s obrazem i zvukem a vyexportovat výsledné dílo.

Sdělení

Střih se skládá z technických dovedností i kreativity. Nejvíce ovšem záleží na natočeném materiálu, se kterým se ve střižně pracuje.

Metody

Tvoření, zážitková pedagogika

Metody a formy

Klíčové kompetence

 • Komunikace v mateřském jazyce je rozvíjena:
  • porozuměním instrukcí při vysvětlování práce s programem Adobe Premiere.
 • Schopnost práce s digitálními technologiemi je rozvíjena:
  • prací s programem Adobe Premiere.
 • Schopnost učit se je rozvíjena:
  • okamžitou aplikací instrukcí a konzultace s lektorem.
  • prací s dříve natočeným materiálem.
  • objevováním možností audiovizuální montáže.

Forma a popis realizace

Lektor provádí výklad o digitálním střihu, na plátně za ním se promítá to co se odehrává na obrazovce jeho počítače. Studenti v tříčlenných skupinách sledují výklad a pak se snaží totéž zopakovat se svým materiálem na vlastním počítači.

Obsah

Lektor nejdříve ukáže jakým způsobem je efektivní uložit, roztřídit a pojmenovat natočený audiovizuální materiál. Poté otevře program Adobe Premiere . Ukáže, co vše je třeba nastavit před založením nového projektu. Poté projekt otevře a naimportuje do něj vlastní materiál, který pořídil jako názornou pomůcku. Vytvoří novou sekvenci. Materiál, který je třeba synchronizovat umístí dovnitř sekvence v plné délce a předvede manuální i automatický způsob synchronizace audio a video stopy. Poté naučí účastníky pracovat s levým zobrazovacím oknem, ohraničovat vybrané kousky záběrů a přetahovat je do sekvence. Ukazuje užitečné klávesové zkratky pro ovládání střihu a manipulace s kousky záběrů po časové ose. Představí základní efekty jako fade-in a fade-out, crop, tranform atd., ukáže jak pracovat s grafikou, s úrovní hlasitosti, zvukovými fade-in a fade-outy. Účastníci mají po každém kroku čas vyzkoušet si danou věc sami. Lektor pokračuje teprve až všichni daný krok zvládli. Na konci výkladu se účastníci pustí do práce na vlastním materiálu. Lektor je k dispozici s radou a pomocí.

Metodika uvedení

Příprava

Je třeba mít k dispozici tolik počítačů s programem Adobe Premiere, aby skupinky účastníků byly maximálně tříčlenné. Počítače a programy se musí předem vyzkoušet. Musí být dostatek místa na disku (alepoň 500MB). Měl by fungovat přístup k internetu. Lektor si pro výklad předem připraví několik záběrů, z nichž jeden bude zároveň natočen jako zvuková stopa na jiné zařízení. Tento záběr se zvukovou stopou bokem bude použit pro ukázku synchronizace.

Realizace

Úvodní výklad o správném utřídění materiálu má svůj důvod. Účastníkům prospěje, když si hned ze startu vytvoří zvyk pojmenovávat si soubory s materiálem celým datem včetně letopočtu, třídit jej na obraz a zvuk, případně podle toho na jaké zařízení byl záznam pořízen. Později, až budou pracovat na větších projektech jim to usnadní práci. Po otevření Adobe Premiere se nás program zeptá otázku kam má umisťovat metadata projektu? Je nutné, aby o tom měl střihač přehled. Zaprvé aby nepracoval na disku, který má omezenou kapacitu nebo výkon. Zadruhé až projekt ukončí, aby věděl kde má metadata smazat a nezničil si aktuální práci. Importování materiálu do programu v sobě obnáší další třídění a pojmenovávání složek pro audia a videa. Zpřehledňuje to pracovní prostor. Následuje samotný výklad o základních funkcích programu. Návody k užití jsou k dispozici v přiložených odkazech.

V druhé části aktivity studenti pracují sami a lektor je obchází a snaží se jim pomáhat. Někteří účastníci mají tendenci zaseknout se na začátku: projíždějí pořád dokola materiál a vybírají vše, co se jim z nějakého důvodu líbí. Je třeba je povzbuzovat k jinému postupu: Vybrat si jen to, co se jim líbí ze všeho nejvíc; základ, který jim napoví vyznění celého videa. Vytvořit kostru, kterou pak obalí masem spíš než aby začali budovat tělo svého díla po jednotlivých článcích prstu. Účastníci se rozdělí na minimalisty a perfekcionisty. Každý druh vyžaduje jiný přístup. Minimalistům musí lektor nabízet nápady jak dílo, které už považují za dokončené, pozvednout na vyšší úroveň. Perfekcionistům je třeba připomínat časový limit a dávat jim úkoly typu: za dvacet minut si přijdu prohlédnout novou verzi.

Uzavření

Je třeba účastníkům vysvětlit, jak se exportují videa a v jakém formátu mají videa být. Od všech si potom výsledná díly nahrát. Projekce videí se potom bude odehrávat při aktivitě Mé druhé dílo

Poznámky

Jak a proč se jednotlivé části programu uvádí tak jak se uvádí. Zkušenosti z uvedení, tipy na co si dát pozor během uvádění.

Metodický důvod aktivity v celkovém kontextu programu, variantní podoby či alternativy aktivity.

Odkazy

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis

Přílohy

Aktivita nemá přílohy.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0