Command disabled: diff

Toto je starší verze dokumentu!


Virál (přednáška)

Účastníků 8-15
Fyzická náročnost I
Psychická náročnost II
Autor/ři David Spáčil
Počet uvádějících 1
Čas na realizaci 90 minut
Čas na přípravu 15 minut
Prostředí Interiér
Rozdělení účastníci každý sám za sebe

Cíle

Tvůrce virálních videí představí účastníkům, co jsou to virální videa. Jak jsou v dnešní době využívaná a jaký způsobem lze pracovat na tom, aby se video virálem skutečně stalo.

Sdělení

Virál je v dnešní době stále častěji využívaný nástroj k rozšiřování informací.

Metody

Frontální výuka

Metody a formy

Klíčové kompetence

 • Komunikace v mateřském jazyce je rozvíjena:
  • porozuměním přednášeného textu.
 • Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií jsou rozvíjeny:
  • zpracovávání dat o dosahu videí na sociálních sítích a youtube.
 • Schopnost práce s digitálními technologiemi je rozvíjena:
  • seznámení se tím, jak se šíří a sledují videa po sociálních sítích a youtube.
 • Kulturní povědomí a vyjádření je rozvíjeno:
  • Fungování současných médií a jejich dosah.

Forma a popis realizace

Přednáška s prezentací ve které filmový specialista na virální videa osvětlí jak se taková videa tvoří a za jakým účelem. V jakých oblastech se virálních videí využívá.

Obsah

Účastník poslouchá přednášku od fimového specialisty na tvorbu virálních videí. Sleduje ukázky a poslouchá výklad.

Metodika uvedení

Příprava

Nahrát do počítače prezentaci. Připravit projektor, ozvučení zvuku z počítače. Nachystat místnost na přednášku.

Realizace

Specialista na tvorbu virálních videí přednáší o současném stavu „virálu“ v české republice a ve světě. Představuje ukázky z různých odvětví marketingu, zábavy i oblastí vzdělávání. Představuje ukázky ze své vlastní tvorby. Vysvětluje, jaká je cesta od zadání přes prvotní nápad, realizaci a výslednou podobu science videa. Ve statistickách na sociálních sítích ukazuje jak se video od zveřejňování šířilo a jaké faktory na to měly vliv. Přednáška je zakončena sérií science videí a odkazy kde taková videa hledat.

Uzavření

Na konci přednášky přichází lektor. Poděkuje přednášejícímu a začíná řídit diskuzi: Virál (diskuze)

Poznámky

Je velmi důležité aby přednášející byl aktivním tvůrcem virálních videí případně člověkem, který se tímto tématem zabývá odborně na akademické půdě. Z přednášejícího musí být cítit, že má veliký odborný náskok pře participanty.

Přednáška je do programu zařazena z toho důvodu, aby se účastníci setkali přímo s odborníkem na virální videa. Tato přednáška a následná diskuze je předstupněm pro konzultaci scénářů participantů ve čtvrtém dni programu:Tvorba scénáře (Tomáš)

Odkazy

Odkazy na zdroje informací, ze kterých je možné čerpat pro hlubší pochopení tématu.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis

Zde můžete uvést případná specifika při přípravě materiálu, na co si u něj dát pozor nebo tipy při práci s ním.

Přílohy

Aktivita nemá přílohy.

V značce %Aktivita nemá přílohy.% nahraďte za 0.0 čísloprogramu.čísloaktivity

Pokud je něco specifického ohledně příloh, zde je pro to prostor.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0