Command disabled: diff

Expoziční hra (David)

Účastníků neomezeně
Fyzická náročnost II
Psychická náročnost II
Autor/ři David Čihal
Počet uvádějících 1
Čas na realizaci 60 minut
Čas na přípravu 30 minut
Prostředí expozice Vida!
Rozdělení jednotlivci, popřípadě dvojice

Cíle

 • Účastník zjistí pár zajímavých informací z různých exponátů.
 • Účastník získá nový pohled na zadání her formou šifry.
 • Účastník se socializuje s ostatními formou hry, ve které s nimi může kooperovat.
 • Účastník se aktivitou po sedavých aktivitách rozhýbe a uvolní.

Sdělení

Zadání her mohou být zadána na první pohled nesrozumitelným způsobem a je nutno nejdříve je rozšifrovat, aby dávala smysl.

Metody

Aktivizace, Problem solving, Skupinová výuka, Strategie

Klíčové kompetence

 • Komunikace v mateřském jazyce je rozvíjena:
  • nácvikem porozumění výkladu pravidel simulační hry a pokládáním dotazů na jejich výklad a důsledky
  • aktivní komunikací mezi hráči v průběhu hry
  • porozumění jednotlivých šifer a hádanek
 • Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií jsou rozvíjeny:
  • nutností najít a zjistit faktické údaje v expozici a následné správné použití těchto údajů při vyplňování křížovky
 • Smysl pro orientaci a prostorová představivost jsou rozvíjeny:
  • zakreslováním hledané trasy do mapy exponátů
 • Sociální a občanské schopnosti jsou rozvíjeny
  • aktivním nasloucháním a vyjadřováním názoru při hledání správných odpovědí na otázky v křížovce
 • Smysl pro iniciativu a podnikavost je rozvíjen:
  • časovým limitem ukončení hry

Forma a popis realizace

V první části hledání odpovědí na otázky v křížovce a správné vyvození místa uložení druhého zadání z tajenky. V druhé části orientace v prostoru expozice a zakreslení sledované trasy do mapy exponátů a rozluštění šifry. Ve třetí části nalezení pokladu na základě šifry z druhé části.

Obsah

Účastníkům jsou vysvětlena pravidla hry, sdělen časový limit a vymezení prostoru hry. Jsou jim rozdány podložky s propiskami a zadáním 1. části hry. Účastníci v expozici vyplňují křížovku a díky tajence se dostávají k místu se zadáním druhé části hry. Pochopením šifry a následným zakreslením trasy Údržbáře z textu vyřeší hádanku a na základě tajenky zjistí místo uložení pokladu, kterýsi poté vyzvednou.

Metodika uvedení

Příprava

Pár hodin před konáním aktivity si vytisknout zadání první i druhé části v počtu kusů rovným počtu účastníků/účastnických dvojic. Půl hodiny před uvedním připevnit zadání na podložky a nachystat psací potřeby, umístit zadání druhé části do expozice a poklady do ložnic.

Realizace

V klidné místnosti rozdat zadání, vysvětlit pravidla a odstartovat hru. V průběhu hry pozorovat účastníky při práci a mírně nabádat a pomáhat s vyřešením jednotlivých úloh v zadání. Upozorňovat na ubíhající čas, aby všichni měli šanci hru dokončit. Poté co všichni účastníci obě zadání vyluští, seskupit je v ložnicích, oficiálně hru ukončit a dovést účastníky na start hry.

Uzavření

Zkontrolovat, že v expozici nic ze hry nezůstalo, tj. desky, zadání, psací potřeby. Uklidit ložnice od uchycení pokladu. Vybrat od účastníků desky, materiály a psací potřeby.

Poznámky

Jak a proč se jednotlivé části programu uvádí tak jak se uvádí. Zkušenosti z uvedení, tipy na co si dát pozor během uvádění.

Metodický důvod aktivity v celkovém kontextu programu, variantní podoby či alternativy aktivity.

Odkazy

https://mscb.vida.cz/intra/expozice/exponaty/seznam - seznam exponátů s popisky k exponátům

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
desky 1 ks pro každého účastníka podložka na psaní k vyplnění zadání
psací potřeby 1 ks pro každého účastníka propiska/tužka/fix
zadání první části 1 ks pro každého účastníka papírová křížovka s otázkami na faktické informace z prostředí expozice
zadání druhé části 1 ks pro každého účastníka papír s psanou šifrou jejímž vyřešením účastníci získají polohu pokladu
poklad 1 ks pro každého účastníka odměna za ukončení hry

Zde můžete uvést případná specifika při přípravě materiálu, na co si u něj dát pozor nebo tipy při práci s ním.

Přílohy

Aktivita nemá přílohy.

V značce %Aktivita nemá přílohy.% nahraďte za 0.0 čísloprogramu.čísloaktivity

Nevím, jak se vkládají přílohy, ale jsou všechny 3 (včetně, neberte prosím zadání) ve složce VIRUScience na Véčku

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0