Command disabled: diff

4 Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu

Generovat automaticky z příloh jednotlivých aktivit

Pozn. Vložte do této přílohy všechny materiály, které jsou využívány pro realizaci programu – pracovní listy, kvízy, mapy, křížovky, doplňovačky, prezentace (odkaz na úložiště), nahrávky (odkaz na úložiště), studijní texty, cvičení, interaktivní úkoly přístupné na internetu (odkazy) atd. Materiály označte a číslujte, uvádějte tematický blok, téma a hodinu, pro které je materiál připraven. Dodržujte prvky povinné publicity.

5 Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů

Pozn. Vložte do této přílohy všechny metodické materiály, které slouží realizátorům jako metodická pomoc při realizaci programu – řešení pracovních listů, kvízů, komentáře k mapám, řešení křížovek, doplňovaček, prezentace doplněné metodickými poznámkami pro realizátora (odkaz na úložiště), metodiky k nahrávkám (odkaz na úložiště), komentáře k studijním textům, klíče k cvičením, řešení interaktivních úkolů přístupných na internetu a metodické poznámky k nim (odkazy) atd. Materiály označte a číslujte, uvádějte tematický blok, téma a hodinu, pro které je materiál připraven, dodržujte logickou návaznost na materiály v Příloze č. 1. Dodržujte prvky povinné publicity

6 Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi

7 Příloha č. 4 - Odborné a didaktické posudky programu

8 Příloha č. 5 - Doklad o provedení nabídky ke zveřejnění programu

Přiložte elektronickou kopii Vaší nabídky ke zveřejnění programu na portálech uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Pro zveřejnění nemusí být tato příloha připojena.

9 Nepovinné přílohy

Pozn. Připojte případné další přílohy programu dle potřeby.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0