Command disabled: diff

Elektřina žádná dřina

Účastníků 4-16
Fyzická náročnost II
Psychická náročnost III
Autor/ři Julie Tomaňová, Dana Hladká, Monika Hojdanová
Počet uvádějících 1 lektor, další dle počtu handicapovaných studentů
Čas na realizaci 2 hod
Čas na přípravu 45 min
Prostředí labodílna
Rozdělení jednotlivci/dvojice/týmy - dle aktivity

Cíle

Hlavní cíl:

 • Student najde a pojmenuje, čím ho elektřina zaujala.

Dílčí cíle:

 • Student chápe, jak vzniká napětí a proud;
 • umí sestavit obvod či v něm identifikovat zásadní chybu;
 • ví, co je blesk, zkrat, odpor;
 • a tuší, proč může dostat od svetru ránu nebo proč se mu vlasy lepí na hřeben.

Sdělení

Elektřina, to není jen počítání napětí a znamínka + a -. Elektřina, to je jiskřící energie, mocná síla a já už vím, jak se dá ovládat.

Metody

Experimentování, E-U-R, Demonstrace pokusů, Týmová práce

Metody a formy

Klíčové kompetence

Komunikace v mateřském jazyce

 • diskuze, ústní popis prováděné činnosti

Základní schopnosti v oblasti vědy a technologií

 • experimentování, samostatné provádění pokusů

Schopnost učit se

 • vyvozování závěrů z pokusů,

Sociální a občanské schopnosti jsou rozvíjeny

 • aktivním nasloucháním a vyjadřováním názoru u moderované diskuse
 • nácvikem týmové práce při plnění společných úkolů a následné prezentaci výsledku ostatním

Forma a popis realizace

Lektorem moderovaná experimentální dílna, s úseky samostatné práce, týmové práce a demonstračních pokusů. Program se uvádí pro max. 16 osob v labodílně.

Obsah

 1. venku před labodílnou: bezpečnost a přivítání
 2. povídací úvod o blackoutu + zapojení žárovičky (dvojice)
 3. sestavování obvodů podle schémat a jejich představení (týmy)
 4. identifikace chyb v obvodech (diskuze nad slidy / nad obvody)
 5. co je co (diskuze nad vodičem, spotřebičem a baterií)
 6. sestavení zdroje napětí (ve dvojicích, případně bílá LED (celý tým) + diskuze (elektrony)
 7. PAUZA 5-10 min
 8. není proud jako proud (hudba AC/DC). Vysvětlení zkratek, elektrosoučástky v domácnosti. Diskuze: je člověk dobrý vodič?
 9. pokus s balónky a vlasy (každý sám)
 10. pokus balónek a plechovka (týmy)
 11. pokus Van der Graff generátor (společně)
 12. plazmové koule (dvojice)
 13. závěr: poděkování, reflexe

Metodika uvedení

Příprava

Realizace

Uzavření

Poznámky

Jak a proč se jednotlivé části programu uvádí tak jak se uvádí. Zkušenosti z uvedení, tipy na co si dát pozor během uvádění.

Metodický důvod aktivity v celkovém kontextu programu, variantní podoby či alternativy aktivity.

Odkazy

Odkazy na zdroje informací, ze kterých je možné čerpat pro hlubší pochopení tématu.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
laboratorní pláště dle počtu studentů a lektorů ochranná pomůcka
interaktivní tabule s reproduktory 1 pro pouštění nahrávek a obrazových materiálů
audio nahrávka na telefonu lektora 1 pro zahájení úvodní aktivity
čajová svíčka v stojánku/skleničce dle počtu studentů a lektorů pro osvětlení úvodní aktivity
zapalovač 1 pro lektora
sada na obvod se žárovičkou dle počtu studentů uzaviratelný sáček, žárovička, objímka, 2x vodič s krokosvorkami, baterie 4,5 V
plakát s různými značkami z el. obovodu 1 aktivita sestavování obvodů podle schémat
puzzle 4 různých zadání s el. obvody 4x rozstříhané, 4x v celku sestavování obvodů podle schémat. Pro studenty rozstříhané na puzzle, pro vysvětlování na konci vcelku.
krabice se základními součástkami 4x (pro každý tým) startovní krabice na skládání obvodů
krabice označené značkami s dalšími součástkami 7x „bar“ volně dostupný studentům, vodiče, žárovky, led žárovky, bzučáky, baterie, spínače, elektromotorky
list s nápovědou (legenda značek) A3 2x má k dispozici lektor, jeden z listů je nastříhaný na odtrhávací proužky - studenti informaci dostanou ústně i na proužku papíru
slide na tabuli s pokyny pro aktivitu 1x pravidla aktivity skládání schémat
baterie 4,5 V k rozebrání 1x aktivita zdroj napětí
sada na sestavování článku (pro každý tým) do dvojice/týmu 3x kádinka, 3x plíšek zinek, 3x plíšek měď, 4 vodiče, červená ledka / bzučák, džbán s vodou
materiál na článek (společná zásoba) 1 sada piskla se solí, míchátka, bílé diody, rezervní vodiče

Zde můžete uvést případná specifika při přípravě materiálu, na co si u něj dát pozor nebo tipy při práci s ním.

Přílohy

Aktivita nemá přílohy.

V značce {{attachments>0.0}} nahraďte za 0.0 čísloprogramu.čísloaktivity

Pokud je něco specifického ohledně příloh, zde je pro to prostor.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0