Command disabled: diff

1.9 Obsah – přehled tematických bloků a podrobný přehled témat programu a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

Téma = aktivita se samostatně zpracovanou kartou aktivity
Tematický blok = jedna či několik souvisejících či časově navazujících aktivit

Tematický bloky jsou větší strukturní celky programu, pro FyCheBi, Dva dny s …, Letní školy a ŠVP jde o jednotlivé dny, u Vědy bez hranic je každá návštěva samostatný blok obsahující jediné téma, u kroužků může jít o jednotlivé schůzky nebo několik schůzek se společným tematem (šifry, sudoku), u Jarmarku je vhodné jednotlivá setkání s účastníky spojit do větších logických celků.

Ve struktuře níže nahraďte „Tematický blok č. X“ a „Téma č. X“ názvem daného bloku či aktivity, nemusí být číslované. Počet hodin uveďte jako počet 60 minutových hodin a pro jednoznačnost do závorky uveďte odpovídající počet minut, abychom se vyhnuli nejasnosti s vyučovacími hodinami, které mají délku 45 minut.

Tematický blok č. 1 - Labodílny - počet hodin (počet minut)

Anotace tematického bloku

Téma č. 1 - počet hodin (počet minut)

Anotace tématu s odkazem na aktivitu, Text odkazu

Téma č. 2 - počet hodin (počet minut)

Anotace tématu s odkazem na aktivitu, Text odkazu

Téma č. 3 - počet hodin (počet minut)

Anotace tématu s odkazem na aktivitu, Text odkazu

Tematický blok č. 2 MuFun a objevovny- počet hodin (počet minut)

Anotace tematického bloku

Téma č. 4 - počet hodin (počet minut)

Anotace tématu s odkazem na aktivitu, Text odkazu

Téma č. 5 - počet hodin (počet minut)

Anotace tématu s odkazem na aktivitu, Text odkazu

Téma č. 6 - počet hodin (počet minut)

Anotace tématu s odkazem na aktivitu, Text odkazu

Tematický blok č. 3 Expozice - počet hodin (počet minut)

Anotace tematického bloku

Téma č. 7 - počet hodin (počet minut)

Anotace tématu s odkazem na aktivitu, Text odkazu

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0