Command disabled: diff

1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení projektu

:!: ZATIM NEVYPLNUJTE, BUDE RESENO NAKONEC :!:

Počet realizátorů/lektorů:

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na realizátory/lektory
z toho Hodinová odměna pro 1 realizátora/ lektora včetně odvodů
Ubytování realizátorů/lektorů
Stravování a doprava realizátorů/lektorů
Náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků
z toho Doprava účastníků
Stravování a ubytování účastníků
Náklady na učební texty
z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.
Rozmnožení textů – počet stran:
Režijní náklady
z toho Stravné a doprava organizátorů
Ubytování organizátorů
Poštovné, telefony
Doprava a pronájem techniky
Propagace
Ostatní náklady
Odměna organizátorům
Náklady celkem
Poplatek za 1 účastníka
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0