Command disabled: diff

Razítka

Účastníků 6 - 20
Fyzická náročnost II
Psychická náročnost I
Autor Adam Blahák
Počet uvádějících 2
Čas na realizaci 40 minut
Čas na přípravu 20 minut
Prostředí v dílně
Rozdělení účastníci každý sám za sebe

Cíle

 • účastníci a lektoři se vzájemně lépe poznají
 • lektoři se dozví očekávání účastníků

Sdělení

Metody

Tvoření, aktivizace

Klíčové kompetence

 • Komunikace v mateřském jazyce je rozvíjena:
  • aktivní komunikací mezi hráči v průběhu aktivity,
  • komunikací s lektorem.
 • Pracovní je rozvíjena:
  • praktickou tvorbou razítek

Forma a popis realizace

Obsah

 • úvodní oslovení účastníků lektory a ukázání vzorové jmenovky
 • práce na výrobku
 • připevnění na oblečení

Metodika uvedení

Příprava

 • namodelování jmenovek pro tisk z 3D tiskáren. Jmenovka se skládá z plochého kvádru ze kterého vystupuje jméno daného účastníka.
 • tisk jmenovek. Vhodné je použít tmavý filament.

Realizace

Průběh aktivity

Lektor účastníkům zadá instrukce a ukáže svoji hotovou jmenovku. Vyzve je, aby si každý stejnou vyrobili z dostupného materiálu. Během výroby pozorují lektoři účastníky. V případě komplikací se snaží účastníkům pomoci zvládnout vzniklý problém.

Poznámky

Ideální postup je následující:

 1. připevnit tavnou pistolí na jmenovku uzavíratelný špendlík.
 2. Bílým fixem zvýraznit vystupující jméno.

Odkazy

Ukázka navržených jmenovek: https://www.tinkercad.com/things/2SchjAPfNva

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
jmenovky pro každého předem vytištěné na 3D tiskárně se jmény účastníků
uzaviratelný špendlík pro každého na připevnění jmenovky k oblečení účastníka
tavné pistole pro každého na přilepení špendlíku
bílý fix 10 na vyznačení vytlačeného jména

Přílohy

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0