Expo

Veřejná zakázka

Na těchto stránkách jsou k dispozici doplňkové materiály k probíhající veřejné soutěži o návrh „Návrh expozice Moravian Science Centre Brno“. Především zde lze nalézt seznamy exponátů provázané s katalogem exponátů a odkazy na ilustrační fotografie a webové stránky popisující existující exponáty a jevy. Ilustrační fotografie slouží především jako inspirace pro možné zpracování exponátů, pro konkrétní podobu však nejsou závazné.

Tematické členění a složení expozice

Public contract

On these pages supplementary material is available for the ongoing public contest „Exhibition Design of Moravian Science Centre Brno“. Primarily lists of exhibits may be found here linked to the exhibit catalog and links to illustrative pictures and web pages describing existing exhibits and phenomena. The illustrative photos serve mostly as inspiration for the possible implementation of exhibits, they are however not mandatory for the concrete form.

Thematic structure and composition of the exhibition

/var/www/data/pages/expo/index.txt · Poslední úprava: 2012/11/01 23:24 autor: Sven Dražan
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0