Harmonogram verze 1

Tento harmonogram byl součástí Studie proveditelnosti a počítal s otevřením SC v září 2013.

Aktuálně platný harmonogram je zde.

Přípravná fáze
Aktivita 2009 2010 2011
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Geometrický plán - rozdělení pozemku 2.11.
Znalecký posudek k určení ceny zjištěné a obvyklé a posouzení technického stavu oceňovaných staveb 8.12.
Posudek technického stavu oceněných staveb 11.12.
Příprava žádosti
Zpracování DUR
Marketingová analýza pro potřeby MSCB 3.3.
Znalecký posudek pro stanovení ceny zjištěné a ceny obvyklé - chlad 15.3.
Prezentační a audiovizuální vybavení MSCB 18.3.
Posudek veřejné podpory k projektovému záměru MSCB
Smlouva o spolupráci mezi JMK a partnery projektu
Zařazení projektu MSCB do IPRM Brno 27.4.
Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v ZJMK 17.6.
Pravomocné územní rozhodnutí
Zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení
Schválení projektové žádosti Radou JMK 27.5.
Schválení projektové žádosti Zastupitelstvem JMK 17.6.
Podání projektové žádosti do OP VaVpI
Zadávací řízení na TDI a koordinátora BOZP
Zpracování dokumentace pro stavební povolení
Žádost o stavební povolení 16.8.
Předání žádosti o stavební povolení na MŠMT 1.-17.9.
Pravomocné stavební povolení 31.10.
Předání pravomocného stavebního povolení na MŠMT
Zřízení MSCB p.o.
Realizační fáze
Aktivita 2011 2012 2013
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Nákup budovy pavilonu - uzavření kupní smlouvy
Zadávací řízení na dodavatele stavebních prací, výkon technického dozoru a koordinátora BOZP
Rekonstrukce budovy
Kolaudační souhlas
Výběrové řízení na zaměstnance (1.fáze - RT)
Přijetí zaměstnanců (1.fáze - RT) 1.6.
Rozpracování obsahové náplně v souladu s projektovou žádostí (OT + RT)
Zadávací řízení na dodavatele exponátů
Výběrové řízení na zaměstnance (2.fáze - RT)
Příprava programu a doplňkových činností
Výroba exponátů
Zadávací řízení na dodavatele vybavení (nábytek)
Příprava marketingové strategie
Příprava grafických materiálů a webové prezentace
Dodání a instalace vybavení a exponátů
Výběrové řízení na zaměstnance u provozovatele
Přijetí nových zaměstnanců u provozovatele 1.6.
Zkušební provoz

RT - Realizační tým
OT - Odborný tým

/var/www/data/pages/cz/harmonogram_v1.txt · Poslední úprava: 2012/02/18 19:36 autor: Sven Dražan
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0